Linkuri accesibilitate

Proprietar în România | Cât mă costă cadastrul și ce poate face România pentru a nu pierde banii europeni


Programul național de cadastrare este finanțat și de Uniunea Europeană.

În 2015, România a pornit unul dintre cele mai mari programare naționale de investiție, cel de realizare a cadastrării naționale. Denumit Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, investiția a beneficiat de fonduri europene și trebuie finalizată până în 2023.

Pe tot parcursul cadastrării unei proprietăți, în cadrul programului național, persoana în cauză trebuie să plătească doar legalizarea actelor de proprietate necesare obținerii cărții funciare. În rest, activitatea specialiștilor, taxele sunt decontate din fonduri publice, prin intermediul Agenției Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Această Agenție din subordinea Ministerului Dezvoltării implementează Programul Național de Cadastru și carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), iar scopul investiției constă, potrivit acesteia, în:

 • înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
 • realizarea planului cadastral al imobilelor;
 • deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale;

Marele avantaj al acestui program finanțat și cu fonduri europene este că permite primăriilor, firmelor sau persoanelor să obțină gratuit cărțile funciare pe terenurile care nu au astfel de documente. Aceasta în condițiile în care, în România, mai puțin de jumătate din proprietăți nu au cărți funciare nici în acest moment, cu doi ani înainte de finalizarea proiectului. Gratuitatea se referea la faptul că toate taxele sunt suportate din bugetul ANCPI.

De cadastrarea gratuită pot beneficia doar proprietățile care nu au cărți funciare sau nu au cărți funciare la zi, în sensul că s-au produs dezmembrări, schimbări ale datelor privind proprietatea inițială, iar noua structură a proprietății nu are carte funciară actualizată.

Cât de „gratuită este gratuitatea”?

Potrivit informațiilor publicate de Europa Liberă luna iunie, mai multe persoane susțineau că li se cer taxe suplimentare din partea inginerilor cadastrali și nu numai. Drept răspuns, ANCPI precizează că toate operațiunile de cadastrare prin acest program național sunt gratuite și nimeni nu trebuie să perceapă taxe suplimentare.

„În ceea ce privește caracterul gratuit al înregistrării sistematice a imobilelor precizăm că acesta este reglementat de art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu completările și modificările ulterioare, potrivit căruia: Se instituie Programul naţional de cadastru şi carte funciară în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizării planului cadastral al imobilelor şi deschiderii cărților funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale”, precizează oficialii ANCPI.

 • Primăriile eliberează gratuit toate documentele

Primarii, prin compartimentele de resort eliberează certificate și furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru date și informații cuprinse în registrul agricol, registrul de rol nominal unic, nomenclatura stradală, precum și orice alte informaţii şi evidenţe care ar putea fi necesare realizării lucrărilor.

 • Oficiile de cadastru eliberează gratuit documentele

Copiile legalizate ale documentelor care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale ale deținătorilor asupra imobilelor sunt preluate de către executantul lucrărilor sistematice de la cetățeni numai dacă acestea nu există în arhiva oficiului teritorial (OCPI) sau a autorității administrației publice locale ori a emitentului acestora. „Aceste entități au obligația eliberării gratuite a documentelor sau a copiilor certificate în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii executantului persoană autorizată”, ni s-a mai transmis de la ANCPI.

 • Legalizarea actelor de proprietate - nu este gratuită

În schimb, se suportă individual legalizarea la notar a documentelor referitoare la o proprietate care nu au fost încă legalizate notarial. „Cetățenii vor suporta costul legalizării copiilor actelor de proprietate în situația în care în UAT-ul în care se desfășoară lucrările, funcționează un birou notarial. În cazul în care nu există birou notarial legalizarea copiilor actelor juridice se realizează de către secretarul UAT”, explică reprezentanții ANCPI.

 • Taxele notariale privind moștenirea, succesiunea - plătite de ANCPI

În plus, în vederea realizării unor evidențe cât mai complete și din punct de vedere juridic, „ANCPI aduce cetățenilor și beneficiul achitării, din surse proprii, a cuantumului onorariului notarial pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice”, mai punctează reprezentanții agenției.

 • Taxele notariale constatatoare pentru transferul de proprietate au fost eliminate

Mai mult decât atât, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, a fost introdusă și facilitatea ca actele notariale să nu fie supuse impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare. Este vorba de acte necesare prin care operează transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrărilor acestuia, constatate prin certificat de moștenitor și eliberate la solicitarea OCPI sau a secretarului UAT în vederea realizării înregistrării sistematice.

 • Serviciile inginerilor cadastrali - decontate de ANCPI

Toate lucrările de cadastrare din teren efectuate de specialiști în domeniu sunt decontate de agenția națională.

Explicațiile întârzierilor

Cu toate aceste avantaje, programul național de cadastrare are întârzieri și riscă să nu fie finalizat în 2023.

La data de 15 iunie 2021, numărul imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară gestionat de ANCPI este de 17.791.887, din totalul estimat de 40.000.000 de imobile la nivel național, reprezentând 44,46 %, conform datelor agenției.

„ANCPI s-a confruntat și cu slaba implicare a primăriilor la contractarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru întreaga sumă alocată cu scopul finanțării lucrărilor la nivel de sector cadastral”, ni s-a mai transmis din partea agenției.

De asemenea, am constatat lipsa de interes din partea persoanelor fizice și juridice autorizate în contractarea lucrărilor de înregistrare sistematică. „Dintre cele aproximativ 750 de companii de cadastru și peste 6.000 de persoane fizice autorizate să execute lucrări de cadastru, geodezie și cartografie, foarte puține participă cu oferte în cadrul procedurilor de licitație pentru acest tip de lucrări”, punctează ANCPI.

În anul 2020, dar și în 2021, lucrările de înregistrare sistematică au fost realizate cu întârziere din cauza pandemiei de COVID-19. „În perioada stării de urgență, persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru și-au întrerupt total sau parțial activitatea de înregistrare sistematică care presupune participarea cetățenilor, a reprezentanților primăriei și ai OCPI-urilor”, mai spun reprezentanții instituției care se ocupă de cadastrarea națională.

Cum poate fi finalizat PNCCF până în 2023

Oficialii ANCPI ne-au mai transmis că, în opinia lor, programul poate fi finalizat până în 2023 în următoarele condiții. Redăm în continuare recomandările specialiștilor agenției:

 • implicarea mai puternică a primăriilor, instituții care asigură administrarea la nivel local a terenurilor din respectivele UAT-uri și a căror participare este esențială pentru înregistrarea proprietăților, prin punerea la dispoziția executanților a informațiilor cu privire la imobile și proprietari, participarea la identificarea proprietăților prin reprezentanți, informarea corectă și completă a cetățenilor și asigurarea participării acestora la lucrări;
 • implicarea mai mare a executanților lucrărilor, persoane autorizate să execute lucrări de cadastru, geodezie și cartografie, a căror conduită în relația cu primăria, cetățenii și oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, poate facilita colaborarea eficientă în vederea realizării unor lucrări de calitate și în termenele contractuale;
 • o activitate mai intensă a oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, care au ca atribuții coordonarea la nivel local a lucrărilor de înregistrare sistematică, verificarea, recepția lucrărilor și soluționarea cererilor de rectificare depuse de solicitanți în perioada afișării publice a rezultatelor cadastrului;
 • implicarea autoritățile și instituțiile publice ce dețin imobile în UAT- urile care fac obiectul înregistrării sistematice. Neparticiparea acestora la identificarea imobilelor și stabilirea limitelor acestora poate avea ca efect tergiversarea procesului și înregistrarea incompletă a informațiilor privitoare la imobile;
 • participarea cetățenilor - există situații în care, după finalizarea lucrărilor și deschiderea cărților funciare, cetățenii sunt nemulțumiți de rezultatele înregistrate, cauza fiind neparticiparea la procesul de identificare a proprietăților, la măsurarea și stabilirea limitelor, ori la predarea actelor de proprietate către executanți. De asemenea, lipsa de interes în etapa de afișare publică a documentelor cadastrale și neverificarea rezultatelor pentu solicitarea corectării erorilor implică eforturi materiale și umane semnificative atât din partea cetățenilor, cât și din partea oficiilor teritoriale în procesul de corectare a erorilor, transmite ANCPI.

Date la zi din programul națională de cadastrare

La mijlocul lunii iunie, 44,46 % din proprietățile estimate de ANCPI ca fiind în România aveau cadastru general realizat.

Dintre acestea, 4.129.828 de imobile au fost înscrise ca urmare a lucrărilor de înregistrare sistematică, restul provenind din înregistrările efectuate la cererea solicitanților (înregistrare sporadică).

În prezent, din totalul de 3.181 de unități administrativ teritoriale (UAT) din România, sunt cadastrate integral 111, din 29 de județe, reprezentând un număr de 1.051.115 de imobile, cu o suprafață de 709.972,29 de hectare.

Totodată, sunt în desfășurare lucrări de înregistrare sistematică la nivelul întregii localități în 179 de UAT-uri, din 33 de județe, cu un număr estimat de 1.866.773 de imobile și o suprafață estimată de 1.553.678,93 de hectare.

 • 16x9 Image

  Marian Păvălașc

  A intrat în echipa Europa Liberă în ianuarie 2021. Este un jurnalist freelancer care își propune să publice știri importante, dar și reportaje, investigații. A intrat în presă în primii ani ai studenției, în urmă cu 15 de ani, atunci când a început să scrie pentru un cotidian din Galați. 

Vrei să primești știrile zilei pe e-mail?

Multimedia

Protestatarii armeni blochează traficul în Erevan
Așteptați

Nici o sursă media

0:00 0:01:06 0:00
XS
SM
MD
LG