Linkuri accesibilitate

Cum îți schimbi contractul la electricitate ca să plătești mai puțin | Toți pașii pe care trebuie să-i parcurgi


Termenul-limită pentru schimbarea contractului la energie electrică este 30 iunie.

Un procent de 58% din contractele de electricitate de la consumatorii casnici nu au fost schimbate până la 31 martie 2021, arată datele furnizare de Autoritatea Națională pentru Reglementarea Energiei (ANRE) pentru Europa Liberă.

Asta înseamnă că pentru 5.160.492 locuri de consum sunt încheiate contracte în condiții de serviciu universal și nu pentru piața concurențială, astfel încât consumatorii să plătească mai puțin de la 1 iulie când expiră termenul pentru schimbarea contractelor la electricitate. Pentru un număr de 3.756.716 de consumatori casnici (42%) au fost încheiate contracte în piața concurențială.

După cum știm, de la 1 ianuarie 2021, piața de energie electrică pentru clienții casnici s-a liberalizat, iar consumatorii ar fi trebuit să-și schimbe contractul cu un contract în piața concurențială cu oricare furnizor de energie electrică licențiat, astfel încât să nu plătească mai mult pentru aceleași consum de energie. ANRE a prelungit termenul pentru schimbarea contractului la electricitate până la 30 iunie inclusiv, astfel încât contractul să intre în vigoare de la 1 iulie.

Pentru a încheia un nou contract pentru lumină, consumatorul va lua căuta cea mai bună ofertă de pe piață, arată reprezentanții ANRE. Pentru aceasta vor consulta „Comparatorul de oferte-tip” de pe site-ul ANRE, indiferent dacă sunt mulțumiți sau nu de furnizorul actual de energie electrică. Specialiștii spun că e mai bine să vadă și alte oferte.

În primul rând, consumatorul trebuie să verifice dacă este sau nu pe piata concurențială, pentru că foarte mulți au deja contracte pe piață concurențială și nu știu acest lucru. Perioada aceasta până la 1 iulie a fost încă o perioadă de grație, în care consumatorii nu plătesc în plus, ci au un preț ceva mai bun decât pretul de serviciu universal”, explică Silvia Vlăsceanu, președintele Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie.

În cazul în care pe factură nu scrie că e pe piața concurențială e bine să o facă până la 30 iunie, adică să schimbe contractul.

Consumatorul nu e neapărat obligat, el nu rămâne fără energie electrică, nu rămâne fără contract, nu se întâmplaă nimic dacă nu îl schimbă, dar este posibil să plătească ceva mai mult decât dacă ar fi un contract de plata concurentiață. Pentru că prețul de serviciu universal este mai mare, pentru că sunt niște obligații suplimentare pentru furnizori. Deci dacă nu e pe o piață concurențială este recomandat să treacă”, a mai spus Silvia Vlăsceanu.

În cazul în care nu se descurcă cu comparatorul de oferte, consumatorul poate să aştepte acasă o informare privind procesul de liberalizare, precum și un Formular de selecție ofertă de la furnizorul actual.

Așadar, consumatorul are două posibilități. Ori alege o altă ofertă de la actualul funizor, ori alege alt furnizor de energie electrică.

ANRE a întocmit un mic ghid pentru cititorii Europei Libere în cele două situații.

Situația A. În cazul în care clientul vrea să păstreze furnizorul actual, el poate schimba contractul de energie electrică şi selecta o altă ofertă a furnizorului actual:

 • Până la data încheierii noului contract, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021, clienții casnici vor primi din partea furnizorului actual o reducere comercială care să acopere diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 și prețul din oferta concurențială cu valoarea cea mai mică la data de 20 ianuarie 2021;
 • Formularul de selecție ofertă transmis de furnizorul actual conține oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurențială alternativă și ofertă de serviciu universal, oferte aplicabile în semestrul I 2021, precum și valoarea reducerii comerciale acordate și perioada de aplicare;
 • Pentru încheierea unui contract nou cu actualul furnizor nu mai este necesară deplasarea la sediile centrelor de relații cu publicul ale furnizorului. Prin completarea acestui Formular de selecție ofertă clientul poate alege direct oferta concurențială din cele două propuse, iar transmiterea formularului prin selecția unei oferte constituie acordul de contractare și, implicit, obligația contractuală pentru ambele părți.
 • Contractul intră în vigoare în 5 zile de la data primirii de către furnizor a formularului de ofertă completat și semnat de către client;
 • Furnizorul are obligația ca, după cel puțin 5 zile de la data primirii Formularului de selecție ofertă completat, să transmită clientului final, odată cu prima factură, o copie a contractului de furnizare semnat. Astfel este simplificat procesul de contractare și se evită deplasările clienților și aglomerația de la centrele de relații cu publicul ale furnizorilor.

SITUAȚIA B. În cazul în care consumatorul casnic vrea să schimbe funizorul, atunci selectează un alt furnizor de energie electrică:

 • Pentru alegerea celei mai bune oferte de furnizare a energiei electrice ANRE recomandă efectuarea unei analize comparative a ofertelor-tip existente pe piață, prin intermediul aplicației ANRE: „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice””, disponibilă pe www.anre.ro, App Store și Google Play.
 • Selecția ofertei - În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice este necesar ca un client final să ia legătura cu furnizorul de energie electrică selectat şi să negocieze condiţiile comerciale şi preţul de furnizare sau să aleagă oferta-tip publicată de către acesta. Furnizorul este obligat să comunice, în scris, într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare de la solicitare, o ofertă privind condiţiile echitabile de furnizare a energiei electrice, care conţine, obligatoriu, preţul de furnizare, termenii de plată şi data-limită de încheiere a contractului de furnizare. Este recomandat să fie analizate cu mare atenţie ofertele disponibile pe piaţă înainte de a se lua o decizie finală, atât din punctul de vedere al preţului de furnizare, cât şi al celorlalte condiţii comerciale;
 • Încheierea contractului - După ce a convenit cu furnizorul nou asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului de furnizare, clientul final încheie cu acesta contractul de furnizare a energiei electrice, cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării unilaterale a contractului încheiat cu furnizorul actual. Condiţiile generale din contracte trebuie să fie echitabile şi transparente, prezentate într-un limbaj clar şi uşor de înţeles şi nu trebuie să includă bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienţilor, ca de exemplu documentaţia contractuală excesivă.
 • Notificarea operatorului de reţea - Odată cu încheierea contractului cu noul furnizor, consumatorul casnic trebuie să completeze şi să depună notificarea privind schimbarea furnizorului, prin care acesta este împuternicit să transmită notificările necesare operatorului de reţea şi actualului furnizor;
 • Stabilirea indexului - Responsabilitatea stabilirii index-ului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine operatorului de distribuţie la care este racordat locul de consum. Acesta convine şi consemnează, împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului din ziua în care furnizorul nou începe dă vă furnizeze energia electrică. Recomandăm clientului final să citească şi să-şi noteze şi el index-ul contorului de energie electrică în ziua respective;
 • Decontul final - În termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a energiei electrice, vechiul furnizor are obligaţia de a transmite factura cu decontul final. În situaţia în care decontul final conţine un sold pozitiv, consumatorul casnic are obligaţia de a achita contravaloarea facturii până la termenul scadent. În situaţia în care decontul final conţine un sold negativ, furnizorul are obligaţia să returneze clientului suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

ANRE arată că nu există un termen limită pentru a trece în piața concurențială, dar este recomandat ca acest lucru că aibă loc până la 30 iunie ca să nu plătească mai mult pentru același consum de energie. Toţi clienţii casnici au dreptul oricând să îşi schimbe furnizorul/contractul de energie electrică în termen de 21 de zile calendaristice de la data solicitării.

ANRE a realizat și două tutoriale video în care le arată consumatorilor casnici ce trebuie să facă pentru schimbarea contractelor:

 • Trei sfaturi privind alegerea celei mai bune oferte de furnizare a energiei electrice

 • Recomandările ANRE pentru clienții finali de energie electrică

Pentru consumatorii casnici care au întrebări și nedumeriri cu privire la intrarea pe piața concurențială există o linie telefonică dedicată: 0374 554 265, unde răspunde cineva de luni până vineri între orele 08:00 – 18:00, iar în weekend între orele 10:00 – 15:00.

ANRE a colectat și răspuns la cele mai frecvente 9 întrebări ale oamenilor, pe care Europa Liberă vi le prezintă mai jos:

1. Cum știu care este oferta cea mai bună?

Pentru efectuarea unei analize comparative a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, se poate accesa aplicația: „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice”

2. Cum schimb furnizorul /contractul de energie electrică?

Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică este gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic. În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice trebuie să luați legătura cu orice furnizor de energie electrică, să alegeți cea mai bună ofertă accesând „Comparatorul de oferte-tip” sau să așteptați acasă o informare privind procesul de liberalizare, precum și un Formular de selecție ofertă de la furnizorul actual.

Până la data încheierii noului contract, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021, clienții casnici pot primi din partea furnizorului actual o reducere comercială care să acopere diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 și prețul din oferta concurențială cu valoarea cea mai mică la data de 20 ianuarie 2021.

Formularul de selecție ofertă transmis de furnizorul actual conține oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurențială alternativă și oferta de serviciu universal, oferte aplicabile în semestrul I 2021, precum și valoarea reducerii comerciale acordate și perioada de aplicare.

Pentru încheierea unui contract nou cu actualul furnizor nu mai este necesară deplasarea la sediile centrelor de relații cu publicul ale furnizorului.

Prin completarea acestui Formular de selecție ofertă, clientul poate alege direct oferta concurențială din cele două propuse, iar transmiterea formularului după selecția unei oferte constituie acordul de contractare și, implicit, obligația contractuală pentru ambele părți.

Furnizorul are obligația ca, după cel puțin 5 zile de la data primirii Formularului de selecție ofertă completat, să transmită clientului final, odată cu prima factură, o copie a contractului de furnizare semnat.

Nu există un termen limită pentru a trece în piața concurențială. Toţi clienţii casnici au dreptul oricând să îşi schimbe furnizorul/contractul de energie electrică în termen de 21 de zile calendaristice de la data solicitării.

3. Ce se întâmplă dacă nu am semnat un nou contract până acum?

În situaţia în care clientul casnic nu a încheiat un nou contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial sau în regim de serviciu universal cu un alt furnizor de ultimă instanță, furnizarea energiei electrice va fi asigurată de către furnizorul de ultimă instanță actual în mod automat şi după data de 1 ianuarie 2021 până la data încheierii unui contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial sau în regim de serviciu universal cu un alt furnizor de ultimă instanță.

Furnizarea energiei electrice pentru clienţii casnici care nu aleg un alt furnizor se va face în baza contractului reglementat de furnizare a energiei electrice în vigoare, pe care clientul îl are deja încheiat cu furnizorul actual.

Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienṭilor casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurenṭial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrică realizat după respectiva dată se facturează de către furnizorii de ultimă instanṭă cu un preṭ egal cu preṭul din oferta de serviciu universal în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.

4. La schimbarea furnizorului există vreun risc de deconectare?

În ceea ce priveşte contractarea şi condiţiile de furnizare a energiei electrice, clientul casnic are relaţii cu furnizorul, iar la rândul său furnizorul are relaţii conexe cu operatorul de distribuţie referitoare la derularea contractului de furnizare a energiei electrice.

În aceste condiţii, opţiunea clientului casnic este de a schimba doar furnizorul, instalaţia de alimentare cu energie electrică la care este racordat locul de consum rămâne aceeaşi şi implicit operatorul acesteia rămâne neschimbat, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alege şi cu care încheie un contract aferent furnizării energiei electrice în regim concurenţial sau de serviciu universal. În consecință la schimbarea furnizorului nu există niciun risc de deconectare.

5. Ce informații ar trebui să solicit unui potențial furnizor, înainte de încheierea unui contract de furnizare?

În vederea luării unei decizii privind alegerea furnizorului de energie electrică cu care clientul final doreşte să încheie un nou contract, recomandăm să se analizeze atât oferta de preţ, cât şi condiţiile asociate preţului de furnizare a energiei electrice din oferta furnizorului, care pot fi diferite de la un furnizor la altul. De asemenea, recomandăm să se analizeze cu mare atenţie ofertele disponibile pe piaţă înainte de a lua o decizie finală, atât din punctul de vedere al preţului de furnizare, cât şi al celorlalte condiţii comerciale, clientul având libertatea de a alege oferta care i se potriveşte cel mai bine.

Recomandăm clienţilor finali să citească atent tot contractul. Condițiile contractuale trebuie să fie echitabile, iar contractul nu trebuie să creeze un dezechilibru între drepturile și obligațiile clienţilor finali și cele ale furnizorilor. O atenţie deosebită trebuie acordată clauzelor referitoare la:

 • preţul energiei electrice, fix sau variabil, inclus în preţul de furnizare;
 • facturarea unei componente fixe stabilită în lei/zi sau lei/lună;
 • perioada pentru care urmează a se aplica preţul menţionat în ofertă;
 • perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract;
 • comisioane de încetare a contractului înainte de ajungerea la termen a acestuia;
 • termenele, modalităţile şi condiţiile privind plata facturilor;
 • modalităţi de transmitere a facturii şi a documentelor anexate acesteia;
 • drepturile şi obligaţiile părţilor;
 • condiţiile privind reînnoirea/prelungirea/rezilierea/ denunţarea unilaterală anticipată a contractului de furnizare;
 • garanţiile solicitate, după caz.

6. Care este procedura de soluționare a plângerilor? Cui mă pot adresa, fără costuri?

Furnizorii de energie electrică au obligaţia de a publica propria procedură internă de soluţionare a plângerilor, elaborată în conformitate cu prevederile Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2015. Dacă nu sunteţi mulţumit de soluţionarea plângerii de către furnizor, vă puteţi adresa ANRE.

7. Care este procedura pe care trebuie să o parcurgă furnizorul înainte de a modifica prețul energiei electrice?

Furnizorul de energie electrică are obligaţia să-i notifice clientului casnic, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare/completare a clauzelor contractuale şi orice modificare a preţului practicat, precizând motivele, condiţiile şi amploarea acestei modificări, în mod direct şi în timp util, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, precum şi să informeze clientul casnic, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa unilateral, în mod gratuit, contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii.

Clientul casnic are dreptul să denunţe unilateral contractul cu notificarea furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte de data încetării acestuia, în mod gratuit, în situaţia în care nu acceptă modificările/ completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi modificarea preţului/tarifului, notificate de furnizor.

8. Prețul rămâne același după semnarea contractului sau poate varia?

Acest lucru depinde de tipul preţului prevăzut în contractul de furnizare încheiat. Unele contracte vor permite variaţii ale preţului energiei electrice – o clauză contractuală care permite o ajustare a acestui preţ de către furnizor ar trebui să respecte cerinţele de bună credinţă, de echilibru şi de transparenţă, astfel încât să creeze posibilitatea de a prevedea, pe baza unor criterii clare şi inteligibile, eventualele modificări ale preţului energiei electrice care se reflectă în preţul de furnizare.

Alte contracte vor fi încheiate cu un preţ fix al energiei electrice pe o perioadă determinată – preţul specificat trebuie să rămână neschimbat pentru acea perioadă de timp, conform prevederilor contractuale.

9. Mi-am schimbat furnizorul de energie electrică. Mai trebuie să plătesc facturile venite de la fostul meu furnizor?

Da. În termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a energie electrice, vechiul furnizor are obligaţia de a transmite clientului casnic factura cu decontul final. În situaţia în care decontul final conţine un sold pozitiv, clientul casnic are obligaţia să achite contravaloarea facturii până la termenul scadent. În situaţia în care decontul final conţine un sold negativ, furnizorul are obligaţia să returneze clientului casnic suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

 • 16x9 Image

  Andreea Ofițeru

  Andreea Ofițeru s-a alăturat echipei Europa Liberă România în ianuarie 2021, ca Senior Correspondent. Lucrează în presă din 2001, iar primele articole le-a publicat în România Liberă. Aici a scris pe teme legate de protecția copiilor, educație, mediu și social. De-a lungul timpului, a mai lucrat în redacțiile Adevărul, Digi24, Gândul, HotNews.ro, unde a documentat subiecte legate de învățământul din România și de actualitate. 

  A scris știri, interviuri, reportaje și anchete. A participat la mai multe proiecte printre care și conceperea primului supliment dedicat exclusiv subiectelor despre școală: Educație&Școală.  

  A fost bursieră Voice Of America/Washington DC, într-un program dedicat jurnaliștilor din Europa de Est. 

  OfiteruA@rferl.org 

Vrei să primești știrile zilei pe e-mail?

Multimedia

A început anul universitar
Așteptați
Embed

Nici o sursă media

0:00 0:00:46 0:00
XS
SM
MD
LG