Linkuri accesibilitate

Cum votează bolnavii de Covid-19 și unde se depun cererile pentru urna mobilă


La alegerile parlamentare de duminică, 6 decembrie, pot vota cu ajutorul urnei speciale mobile atât persoanele netransportabile pe motiv de boală sau invaliditate, cât și cele aflate în izolare la domiciliu sau carantină din cauza pandemiei de Covid-19. De aceeași urnă pot beneficia inclusiv persoanele care execută pedepse cu închisoarea și care nu au restricții în exercitarea votului.

Pentru a beneficia de urna mobilă, persoanele în cauză trebuie să depună o cerere tip prin care solicită urna specială la alegerile parlamentare 2020. Cererea se depune la secția de votare pe 5 decembrie, între orele 18.00-20.00. Cererea trebuie datată și semnată de cel care solicită urna și poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane.

AEP a realizat un material video pe tema procedurii de exercitare a dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.

Cererile pentru execitarea dreptului de vot cu urna mobilă pentru cetățenii care nu pot ajunge la sediul secției la care sunt arondați se face doar dacă alegătorii au domiciliul sau reședința în circumscripția electorală în care se află secția de votare, însă cererile pot fi depuse la cea mai apropiată secție de imobilul unde se află persoana care solicită deplasarea echipei cu urna mobilă.

Cererea poate fi scrisă de mână sau printată și cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, conform menţiunilor din actul de identitate ori dovada de reşedinţă, după caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea echipei, seria şi numărul actului de identitate, numărul de telefon.

Pe site-ul AEP poate fi accesat și descărcat atât modelul cererii de vot prin intermediul urnei speciale de către persoanele netransportabile din motive de boală sau invaliditate, precum și modelul cererii pentru emiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei mobile de către persoanele aflate în izolare sau carantină.

Totodată, pe site, alegătorul este îndrumat să identifice secția de votare la care este arondat și adresa biroului electoral de circumscripție județeană sau a oficiului electoral de sector, după caz, pe raza căruia are domiciliul sau reședința.

Modelul de cerere, AICI.

Pe lângă cererea completată de persoana care solicită urna mobilă trebuie să fie depuse copii ale tuturor actelor din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate a alegătorului. Din conținutul documentelor, care trebuie să fie oficiale, trebuie să rezulte lipsa posibilității votantului de a se autodeplasa la secția de votare. Acestea nu trebuie să conțină, în mod obligatoriu, expresia „persoană netransportabilă".

Președintele biroului electoral al secției de votare unde a fost depusă cererea are dreptul să verifice prin orice mijloace de informare, pe baza documentelor anexate, dacă există compatibilitate a bolii și a posibilității de autodeplasare a votantului care a solicitat urna mobilă.

În ziua de 6 decembrie 2020, data alegerilor parlamentare, biroul electoral al secției în care s-a depus cererea va delega o echipă formată din doi membri, care se va deplasa la locul în care se află alegătorul, precizat în cererea depusă anterior, membrii având asupra lor urna specială, buletinul de vot și toate celelalte materiale necesare votării, precum ștampilă, tuș, lista electorală. Alegătorul are obligația de a prezenta un act de identitate și de a semna lista electorală înainte de a primi buletul de vot și ștampila. Buletinul se va introduce apoi în urna mobilă.

Persoanele care se află internate în spital, fie că e vorba de unitate publică sau private, într-un cămin de bătrâni sau în alte așezăminte sociale pot vota prin intermediul urnei speciale dacă au domiciliul sau reședința în județul pe raza căruia se află unitatea respectivă.

Cererea se depune în mod identic, alături de documentele oficiale care să certifice condiția alegătorului care nu se poate deplasa la secția de votare.

Biroul electoral al secției de votare stabilește echipa formată din cei doi membri, însoțită de personal al MAI, care va merge cu urna mobilă la locurile unde se află alegătorii care au solicitat-o.

Cei aflați în carantină din cauza Covid-19 pot depune o cerere pentru urna specială însoțită de copia deciziei de carantină emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

Dacă cetăţeanul cu drept de vot se află în izolare la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere în acest sens şi copia unuia dintre următoarele documente:

  • biletul de externare din unitatea sanitară care confirmă diagnosticul şi indicaţia de izolare;
  • decizia de izolare emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană/ a municipiului Bucureşti;
  • rezultatul testării COVID-19 RT-PCR (pozitiv) din ultimele 14 zile.

Cetăţenii cu drept de vot aflaţi în aceste situaţii, cărora nu li s-au eliberat actele în cauză, pot transmite, prin orice mijloace, birourilor electorale de circumscripţie sau oficiilor electorale, după caz, cereri privind emiterea documentelor necesare exercitării votului prin intermediul urnei speciale.

Birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale asigură transmiterea, de îndată, către direcţiile de sănătate publică judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei persoanelor care au transmis cereri, în vederea luării măsurilor necesare pentru emiterea urgentă a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, precizează BEC.

Persoanele private de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă şi persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale și se află înscrise în listele electorale permanente ale circumscripţiei electorale pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deţinere au dreptul să solicite urna specială pentru a-și exprima dreptul la vot.

Directorii penitenciarelor și ai locurilor în care sunt privați de libertate cei cu drept de vot au obligația să le aducă la cunoștință acestora că pot solicita urna specială pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Fiecare persoană privată de libertate poate face o cerere scrisă pe care o va depune la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deţinere, cel mai târziu în preziua votării, 5 decembrie 2020, ora 12.00. Cererile sunt obligatoriu datate şi semnate olograf şi trebuie să cuprindă numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate.

Reprezentanții penitenciarelor vor depune cererile cel mai târziu în preziua votării, pe 5 decembrie, între orele 18.00 – 20.00, la secţiile de votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral de circumscripţie pe raza căruia se află penitenciarul. Aceștia au obligația să permită echipelor biroului central al secțiilor de votare accesul cu urna mobilă pentru exercitarea dreptului la vot, care se va face pe baza prezentării unui act de identitate.

Forțele ucrainene resping atacurile rusești „nelimitate" pe frontul din Donețk
Așteptați

Nici o sursă media

0:00 0:03:36 0:00
XS
SM
MD
LG