Linkuri accesibilitate

De adoptarea Codului administrativ depinde și protocolul UDMR-PSD


Protocolul de colaborare PSD-UDMR, suspendat acum, depinde în mare măsură de adoptarea acestei legi, în care există prevederi legate de drepturile minorităților. UDMR s-a arătat nemulțumită de tergiversarea adoptării acestui cod, care fusese negociat cu Liviu Dragnea, dar care a fost lăsat să aștepte la Senat.

Reprezentanții UDMR au cerut adoptarea acestui Cod cât mai rapid, deoarece el oferă dreptul folosirii limbii materne în instituțiile subordonate prefectului și în instituțiile în care cel puțin 20% din populație vorbește altă limbă decât cea maternă.

Care sunt prevederile pentru minorități

  • În proiectul de Ordonanță de Urgență privind Codul Administrativ se prevede la articolul 94 că „în unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în care cetăţenii aparţinând unei minorități naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, asigură folosirea, în raporturile cu aceştia, și a limbii minorităţii naţionale respective, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentului Cod şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte”.
  • O altă prevedere legată de comunitatea maghiară apare la articolul 135: „în comunele, în oraşele sau în municipiile în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţa publică şi în limba minorităţii naţionale respective”.
  • De asemenea, a fost cuprins și un articol prin care în consiliile locale în care consilierii locali aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin 20% din numărul total al acestora, la şedinţele consiliului local se poate folosi şi limba minorităţii naţionale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română.
  • La articolul 195 este scris că „în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul de specialitate şi organismele subordonate acestora, aceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba minorităţii naţionale respective şi primesc răspunsul atât în limba română, cât şi în limba minorităţii naţionale respective”.
  • De asemenea, prefectului îi revine sarcina să verifice modul de aplicare a normelor legale care reglementează folosirea limbii minorităţii naţionale în raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice deconcentrate, pe de o parte, şi cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale, pe de altă parte, în unităţile administrativ teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%.
  • Tot în comunitățile în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor apare și „Monitorul oficial local”, în care se asigură atât în limba română, dar și în cea a minorităților naționale.
XS
SM
MD
LG