Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 1 august 1989


Pentru PCR partea bună a actului de la 23 august a fost invazia sovietică. Partidul sărbătorea în 1989 45 de ani de atunci. Divizia Tudor Vladimirescu a Armatei Roşii intră în București, pe Bul. Carol. Fototeca online a comunismului românesc; cota:71/1944
Pentru PCR partea bună a actului de la 23 august a fost invazia sovietică. Partidul sărbătorea în 1989 45 de ani de atunci. Divizia Tudor Vladimirescu a Armatei Roşii intră în București, pe Bul. Carol. Fototeca online a comunismului românesc; cota:71/1944

Marți 1 august 1989

În luna august 1989, când se aniversează cu torțe, 45 de ani de la „revoluție”, Traian Gânju de la România liberă reamintește care sunt trăsăturile morale ale omului nou, „constructor conștient al socialismului și comunismului în țara noastră.” El spune că modelul omului nou identifică modelul comunist de muncă și de viață, rigorile moral-politice ale acestui model manifestate pe terenul muncii și creației dedicate binelui obștesc, unui prezent și viitor luminos pentru poporul căruia îi aparținem.” De aceea, viața omului nou nu mai poate fi personală: acesta acumulează datorii față de o societate care investește totul în el „mai ales în perioada de după Congresul IX” astfel că omul acumulează îndatoriri față de societate căci „fiecare este dator să răspundă cu o investiție personale” în societate, trebuie să-și dedice, prin urmare, viața pentru interesele generale și pentru cauza progresului național. „Orice atitudine de evaziune, de abdicare de la responsabilitățile sociale ce-i revin fiecăruia, orice tentație spre o existență de genul izolării într-un ipotetic turn de fildeș sunt împotriva a ceea ce presupune modelul omului nou în ordinea socialistă și comunistă a organizării oamenilor.” Problema este practică: ce beneficii are societatea de pe urma oamenilor „pe coordonatele valorice și normative ale modelului de om nou.” Fără a seta gândirea oamenilor în această direcție, nu s-ar fi putut obține multe dintre realizările patriei și partidului. Nu e ceva de neatins, un privilegiu, om nou poate și trebuie să fie toată lumea pentru că, spune politrucul României libere, „omul nou este în România socialistă un fenomen de masă, o problemă de politică generală și de creație istorică”. În termeni evoluționiști, omul nou este o creație de ultimă oră posibilă doar în parametrii societății socialiste care „asigură condițiile obiective pentru ca acest model să fie materializat, luând permanent dimensiuni din ce în ce mai ample și regăsindu-se tot mai profund în felul de a gândi, a trăi și acționa al constructorilor socialismului în România.” Acuma, societatea socialistă își face datoria, oferind creuzetul de principii, norme, legi, valori de viață dar pentru fiecare om este o datorie „și o răspundere majoră să fructifice această șansă, împodobindu-și existența cu caratele durabile ale efortului creator, ale plămădirii de valori materiale și spirituale care conferă substanță civilizației pe care o făurim” cu alte cuvinte fiecare trebuie să se lase condiționat psihic (moral, individual, sentimental etc.) pentru a binemerita „un sens istoric și un destin uman superior, emanație a strategiei partidului de a ctitori aici, pe pământul României, împreună cu poporul și pentru popor, o țară prosperă, liberă și demnă” etc.etc.etc.

Centrul de creație și cultură socialistă pentru tineret din sectorul 1 al Bucureștiului (Modern Club) lucrează cu motoarele la roșu pentru modelarea oamenilor noi din omuleții aduși acolo. După cum spune Gheorghe Ioniță, metodist șef, în fiecare miercuri de la ora 16 are loc manifestarea numită Clubul elevilor. Există mai multe secțiuni cum ar fi Adolescența – vârsta marilor opțiuni în cadrul cărei se organizează mese-rotunde, dezbateri, simpozioane cu prozatori și poeți cunoscuți, muzicieni și artiști plastici, juriști, cadre tehnice și economice etc. și se discută de-ale vieții. O altă secțiune este Tineretul-puternic angajat în dezvoltarea economică a sectorului, unde „liceenilor li se prezintă aspecte reprezentative din viața organizațiilor UTC ale unităților economice din sectorul, urmărindu-se familiarizarea lor cu viitoarele locuri de muncă, fundamentarea opțiunilor pentru viitoarele meserii.” În fine, marțea, joia, sâmbăta și duminica se organizează seri cultural-educative la care sunt invitați în primul rând liceenii.

Constantin Sorescu este emoționat până la lacrimi de corul bărbătesc din comuna maramureșană Finteușu Mare. Este condus de un profesor de matematică Valentin Băințan și dedicat numai și numai cântecelor patriotice. Nu începe un concert fără ca profesorul să țină o lecție de patriotism la scenă deschisă. Profesorul nu are studii dar la ce i-ar trebui? „Pentru a cânta și pentru a-i organiza pe cei de lângă tine în cântec, n-ai nevoie de o diplomă de specialitate”, spune intelectualul de la Scânteia tineretului. Desigur, trebuie să-ți placă să și cânți. Iar profesorul de matematică e un virtuoz. Corul e o afacere masculină: e format din 63 de bărbați de toate vârstele și profesiile. Primul cântec: Pentru țară voi să mor. Al doilea cântec începe cu versurile: Toată lumea de-ai umbla,/ Țară c-asta n-ai afla.” Sunt compuse de Ciprian Porumbescu și au devenit șlagărele corului. Apoi o versiune din Miorița pe care profesorul de matematică o prezintă pompos, cu vorbele lui Nichita Stănescu: Imnul național al poporului român. Dar piesa de rezistență este Treceți, batalioane române, Carpații! bucată muzicală introdusă cu multe detalii de dirijorul corului care spune că face parte dintre cele mai răvășitoare cântece patriotice pentru că „transfigurează valențele sufletului românesc”, după cum spune el audienței cooperatiste uimite. Însă corul din Finteușu Mare nu se oprește doar la folclor coral. Au învățat și cântă, în premieră, corul Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie pe muzica compozitorului Dan Voiculescu. Este o piesă pe care a comandat-o corul pentru că au vrut să serbeze centenarul eminescian prin aprofundarea unei partituri moderne chiar dacă corul rămâne „un depănător al cântecelor patriotice românești.”

Ceaușescu îi trimite o telegramă lui Mieczyslaw Rakowski, prim-secretar al CC al Partidului Muncitoresc Unit Polonez felicitându-l cu ocazia alegerii acestuia în funcție. „Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că, acționând împreună, relațiile de prietenie frățească și conlucrare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre România și Polonia se vor dezvolta și în viitor, în interesul popoarelor român și polonez al cauzei socialismului și păcii.” Încheie, urându-i, în nume personal, multă sănătate „și succes deplin în activitatea de mare răspundere pusă în slujba edificării socialismului în Polonia, spre binele și fericirea poporului polonez prieten.” Cu patru zile înainte, pe 28 iulie, partidul comunist își modificare doctrina, renunțând la ateism. Două săptămâni mai târziu, pe 15 august două partide foste aliate ale partidului comunist ies din alianță și își anunță susținerea pentru „Solidaritatea”. Tot atunci, Czesław Jan Kiszczak, care jucase în 1981 un rol cheie în reprimarea Solidarității, își dă demisia din funcția de prim-ministru (ultimul comunist) și co-președinte al conferinței Masei rotunde, unde comuniștii negociau cu opoziție. Câteva zile mai târziu, pe 19 august, Tadeusz Mazowieczki, membru al Solidarității este desemnat prim-ministru și pe 24 Parlamentul aprobă noul guvern. PMUP nu va deține în noul guvern decât cinci ministere.

China celebrează 62 de ani de la înființarea Armatei Populare Chineze de Eliberare și atașatul militar aero și naval al R. P. Chineze la București a oferit o recepție la care au participat membri ai conducerii MapN, Asociației de prietenie româno-chineze, reprezentanți ai unor instituții centrale, generali și ofițeri, activiști de partid, alte persoane oficiale.

Administrația Asigurărilor de Stat (ADAS) recomandă mai multe tipuri de asigurări facultative auto: de pildă, asigurarea globală pentru avarii auto (casco); asigurarea autoturismului numai pentru pagubele produce ca urmare a accidentelor de circulație; asigurarea suplimentară pentru pagubele produse autoturismului condus de altă persoană decât asiguratul sau rudele acestuia; asigurarea de accidente a conducătorilor de autoturisme și a altor persoane aflate în autoturisme.

La sala Giulești, în finalul săptămânii (sâmbătă și duminică) în cadrul „Daciadei” s-a desfășurat a XXIII-a ediție a concursului de culturism Cupa Rapid. La întreceri au participat sportivi și sportive de la 30 de cluburi. Locul întâi pe echipe a fost ocupat de Liceul Spiru Haret. La seniori, locul întâi pe echipe a fost câștigat de Exploatare Metrou București. La Campionatul european de tenis de masă pentru juniori de la Luxemburg Georgeta Cojocaru a câștigat medalia de aur la proba de simplu cadete iar perechea Georgeta Cojocaru și Laura Nicolae au câștigat titlul european la proba de dublu cadete. La Concursul internațional de lupte libere de la Bratislava, Romică Rașovan a câștigat locul întâi la categoria 48 kg. La fel și Dănuț Profit la categoria 62 kg. În competiția de lupte greco-romane Radu Strubert s-a clasat pe locul doi la categorie de 57 kg. La Concursul internațional de atletism de la Ostrava, Octavia Iacob a câștigat săritura în înălțime. Mirela Dulgheru s-a clasat a doua la săritura în lungime iar Daniela Gămălie a luat locul doi la 400 m plat.

Se fac angajări: „Spitalul CFR Witting București încadrează cadru mediu sanitar pentru Dispensarul medical București-călători”; „Întreprinderea Spirt Drojdie București, Șos. Alexandriei, încadrează economist pentru birou financiar contabil”; „Institutul de balneofizioterapie încadrează pentru secția clinică Felix Oradea arhitect, ing. chimist, biolog, tehnician chimist, profesor CFM, tehnician hidrogeolog, laboranți determinări fizico-chimice, inginer hidrogeolog”; „Căutăm femeie pricepută îngrijire fetiță 2 ani, zona Baba Novac”; „Administrația de locatari, Calea Văcărești nr.30, încadrează fochist autorizat – administrator, personal curățenie imobil. Asigurăm încăpere subsol.”

De vânzare: „Sufragerie de comandă, covoare, divane, televizor Opera”; „ Vând (cedez contract) apartament confort I, două camere decomandate, etaj 6, metrou Șincai, dormitor de comandă, pendulă mare, diverse piese mobilier, caiac cauciuc, scaun pentru copil, aragaz voiaj”; „Dacia 1100, stare bună, minicalculator, radiotranzistor, acvarii (accesorii), șifonier”; „Discuri rock, fustă blue-jeans 42, rochie ocazie. Cumpăr plantă decorativă talie mare”; „Bibliotecă, masă marmură, radio cu boxe, corpuri iluminat, plăpumi, pături, covoare, mochetă, damigene, butoi, vopsea duco, haine, încălțăminte și alte obiecte”; „Garnitură de hol Dulcineea formată din canapea de colț extensibilă și fotoliu”; „Porțelanuri, obiecte decorative, gablonzuri deosebite, tavă veche, cosmetice”; „Seră și colecție cactuși 700 specii. Informații Orăștie”; „Aparat filmat, bicicletă medicală, șifonier, minimagnetofon, casete video, audio, cuier, serviciu pahare, tacâmuri, scaune, mese, etajere, cuverturi”; „Radiouri vechime 50 ani, mărci consacrate, perfecte”; „Urgent extruder mase plastice, presă semihidraulică, moară, menghină, sobe motorină, șifonier, vitrină, recamier, birou, butoaie, bidoane 60 l, lemne de foc și construcții, televizor Diamant, televizor Oliver”

Achiziții, cumpărături: „Muzeul Ceasului din Ploiești achiziționează cutii muzicale vechi, îndeosebi flașnete.”

La televizor, programul începe la ora 19.00 cu Telejurnal. În întâmpinarea marii noastre sărbători naționale. La 19.20, Să trăim și să muncim în spiritul normelor eticii și echității socialiste. La 19.40, Industria- programe prioritare. La 20.00, Teatru Tv (color) Drumul regăsirii de Gheorghe Robu. Premieră pe țară. Cu: Maria Ploae, Adrian Pintea, Adela Mărculescu, Mihai Cafrița, Ion Pavlescu etc.etc. Regie: Eugen Todoran. La 21.30, Omul și sănătatea. La 21.50, Telejurnal.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG