Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 12 septembrie 1989


Agricultură în Bărăgan. În 1989, agricultura a întrecut cele mai fantastice așteptări raportând recolte fictive în timp ce populația flămânzea. Sursa: comunismulinromania.ro (MNIR)

Marți 12 septembrie 1989

Soarele răsare la ora 6.50 și apune la ora 19.32. Vremea este răcoroasă în cea mai mare parte a țării, mai puțin în sud și sud-vest unde se menține la un nivel normal pentru această perioadă. Cer variabil, ploi izolate uneori cu caracter de aversă mai ales în estul țării. Pe alocuri, mai ales în sud și în centrul țării, condiții de ceață. Maximele termice se situează între 16 și 24 de grade, ceva mai ridicate în sud și în sud-vest iar minimele nocturne se situează între 8 și 16 grade, în general.

În București, susține România liberă, se desfășoară o largă campanie pentru controlul stării de sănătate a populației. În primul semestru al anului a fost promovată medicina profilactică și tocmai de aceea a fost necesară evaluarea stării de sănătate a populației. „Prospectarea stării de sănătate a populației active a avut în vedere examinarea în acest semestru a 61,35% din totalul personalului existent în evidența unităților subordonate Direcției sanitare a municipiului București”. La aceste controale se adaugă examinările medicale efectuate la încadrarea în muncă și consultațiile acordate muncitorilor cu riscuri de îmbolnăviri. După o analiză a structurii morbidității, rezultă că pentru populația activă cel mai mare pericol îl reprezintă bolile cardiovasculare și, spune gazetara Pia Rădulescu în România liberă, s-a depus un efort special pentru depistarea acestora și a cancerului. Astfel că, în sem. I au fost efectuate aproape două milioane de controale iar bolnavii depistați au fost preluați în tratament de unitățile medicale de profil. Au fost controlate și femeile pentru a se face o evaluare a stării lor de sănătate „cu depistarea și tratarea afecțiunilor specifice, în vederea recuperării deplinei sănătăți.” De asemenea, au fost efectuate aproape două mii de controale și expertizări în întreprinderi și s-au făcut nenumărate recomandări pentru îmbunătățirea condițiilor igieno-sanitare și eliminarea factorilor de risc. Sunt și lipsuri: superficialitatea și formalismul controalelor, insuficienta importanță acordată acțiunilor de depistare a stărilor premorbide și corectării lor prin factori naturali. La recenta adunare generală a reprezentanților cadrelor sanitare s-a insistat asupra faptului că sănătatea ține cont de factorii generali de mediu și că trebuie să se ia în calcul condițiile de macro și microclimat în care se desfășoară viața și activitățile profesionale ale populației în ansamblu. De asemenea, opinează gazetara, ar trebui să se ia măsuri pentru introducerea „în conștiința maselor a vieții raționale, a culturii fizice de masă, a autoapărării sănătății, precum și aplicarea, individuală și concretă, a conceptului de medicină a omului sănătos.” Cadrele medicale, sprijinite de partid, hotărăsc să fie mai proactive: să meargă la oameni în producție sau acasă să le verifice sănătatea. De asemenea, împreună cu organizațiile de masă și obștești, să întreprindă acțiuni „pentru creșterea calității și eficienței educației sanitare în rândul maselor largi” ca să înțeleagă cu toții cât de periculoase sunt alimentația nerațională, alcoolul, tutunul, sedentarismul, „pentru a determina populația să participe activ la promovarea și păstrarea propriei sănătăți.” Un proiect îndrăzneț, dar fără obiect, din moment ce populația într-un copleșitor procent, era mal- sau subnutrită, făcea foamea de ani de zile iar în spitale se murea pe capete din pricina lipsei medicamentelor și aparaturii de bază, pentru a nu vorbi despre femeile care, în cazul unui avort provocat ilegal, mureau pentru că medicii secondați de procuratură și milițieni nu le acordau asistență dacă nu spuneau cine făcuse intervenția. Lipsa mijloacelor de protecție a muncii ducea la nenumărate boli profesionale și la accidente de muncă pe care conducerea întreprinderilor le mușamalizau pentru că nu dădeau bine în rapoarte.

Profitând de producția mare la cartofi (au raportat 67, 21 tone/hectar) țăranii și activiștii din Sectorul agricol Ilfov îi trimit o telegramă festivă lui Ceaușescu ca să-l asigure cu cele mai ales sentimente de fierbinte dragoste și adâncă recunoștință că, în ciuda marii recolte și a lucrărilor agricole, nu se pot opri să nu se gândească la Congresul care se apropia și la realegerea lui Ceaușescu în funcția de secretar general, „genial ctitor al noului destin al patriei”. Nu ar fi obținut recolte așa mari dacă nu-i vizita pe ogoare. Vizita lui a sporit fecunditatea solului astfel că au obținut o recoltă cum nu au mai avut alta vreodată „contribuind în mod substanțial la buna aprovizionare a Capitalei.” Îi raportează respectuoși că sunt pe ultima turnantă cu arăturile de toamnă și cu pregătirea „patului germinativ”, că au asigurate condițiile pentru a efectua lucrări de calitate promițând că vor încheia însămânțarea păioaselor și executarea „ogoarelor adânci de toamnă” până la 15 noiembrie (chiar în preziua Congresului XIV, adică). Se felicită pentru aplicarea obiectivelor noii revoluții agrare „pentru apărarea și consolidarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste” convinși că urmând linia partidului vor spori contribuția la aprovizionarea cu produse agroalimentare a populației etc.etc. Fruntașă e și CAP Jilava care a recoltat 6,175 tone/hectar de soia, cantități nemaiauzite până atunci.

Ceaușescu continuă să se întrețină cu tovarășii de drum, reprezentanții comunismului asiatic, poate și pentru că acest areal politic părea mai stabil decât comunismul central-european. De astă dată se vede cu delegația parlamentară din Republica Populară Mongolă, condusă de Lodonghiin Rincin, președintele Marelui Hural Popular care efectua la invitația Marii Adunări Naționale o vizită în România. Ceaușescu a schimbat mesaje călduroase cu secretarul general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol. Agerpres informează că s-a discutat despre relațiile de strânsă conlucrare dintre cele două partide, țări și popoare și s-au evidenția posibilitățile existente pentru extinderea și diversificarea pe mai departe a colaborării multilaterale româno-mongole, „îndeosebi a cooperării economice, tehnico-științifice precum și în alte sfere de activitate. Dând lecții de democrație, Ceaușescu le-a spus invitaților că parlamentele trebuie să aibă un rol mult mai activ „în soluționarea marilor probleme ce confruntă omenirea, să întărească colaborarea lor în lupta popoarelor pentru afirmarea unei politici noi, de egalitate, de dezvoltare liberă, independentă, fără niciun amestec din afară, pentru înfăptuirea dezarmării nucleare, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale, pentru asigurarea păcii.”

Uteciștii continuă să muncească în folosul comunității socialiste. Sub deviza „Marca întreprinderii, prestigiul nostru” sunt organizate în municipiul Arad acțiuni de muncă patriotică în sprijinul producției. La Întreprinderea Tricotajul roșu, 300 de tineri participă la realizarea peste plan a 1500 de bucăți de tricotaje. La Întreprinderea Libertatea, 150 de tineri promit să realizeze peste plan 200 de perechi de încălțăminte. La Întreprinderea de confecții, 120 de tineri vor să realizeze peste plan 80 de bucăți de confecții. În cinci întreprinderi din Călărași și Oltenița (Combinatul siderurgic- CSC, Întreprinderea antrepriză construcții-montaje siderurgice, Întreprinderea de confecții, Șantierul naval Oltenița și Întreprinderea de piese turnate) se efectuează acțiuni de muncă în sprijinul producției: vor fi date în folosință compresoarele de azot la Fabrica de oxigen CSC, vor fi puse în funcțiune motoarele de 6 KV de la priza de apă CSC, vor fi montate 15 tone de confecții metalice și se vor turna 135 m3 de beton la Laminorul universal de profile mijlocii. De asemenea, vor fi realizate pentru export 50 de sacouri bărbătești și 100 de perechi de pantaloni. În plus, vor și lansate la apă două remorchere de o mie de CP și trei de 1600 CP. Se vor realiza și probele la cheu ale motonavei 106 cu o capacitate de 5000 tdw. Se vor mai realiza și 12 bucăți de carcasă pentru motoare electrice și 120 de cilindri pentru motoare SAVIEM.

În Republica Democrată Germană au avut loc festivități dedicate „Zilei internaționale pentru comemorarea victimelor fascismului și zilei de luptă împotriva fascismului și războiului imperialist.” Au participat din partea României delegați ai Comitetului Foștilor Luptători și Veterani de Război împotriva Fascismului conduși de general maior în rezervă Constantin Șendrea. Șendrea a fost între 1955 și 1958 comandantul Școlii militare de ofițeri de aviație Aurel Vlaicu din Ziliștea-Boboc, Tecuci.

Casa Universitarilor din București are un bogat program de activități politico-educative și cultural-artistice. La începutul lui septembrie a fost vernisată expoziția Frumusețile patriei, a tinerei arhitecte Lidia Ștefănescu. Pe agenda lunii se afla o masă rotundă consacrată „sublinierii semnificațiilor majore ale Tezelor pentru cel de-al XIV Congres PCR”, o gală de filme documentare „ce ilustrează multitudinea împlinirilor României socialiste”, precum și alte expoziții, cenacluri literare și concerte.

În acea săptămână erau programate două manifestări cinematografice în București. Prima este Zilele filmului pentru elevi și studenți care are mai multe cicluri tematice: Tinerii în anul celui de-al XIV-lea Congres al PCR (Niște băieți grozavi, Rezervă de start, Râdeți ca-n viață), Tinerii eroi de film (La trei pași de dragoste, Maria și marea, Desculț în parc), Literatura și ecranul ( Zorba grecul, Ciuleandra, Vă place Brahms?), Lumea filmului de comedie (Alo, aterizează străbunica, De ce are vulpea coadă, Copie la indigo) și Tineri actori în filmul românesc ( Zâmbet de soare, Duminică în familie, Flori de gheață), Cea de-a doua manifestare, găzduită de cinematograful Studio, este Retrospectiva filmului din R. D. Germană.

Informația Bucureștiului anunță că la Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București se organizează, în colaborare cu Comitetul municipal UTC, simpozionul cu tema Bucureștiul pe coordonatele dezvoltării social-economice și edilitar-urbanistice în Epoca Nicolae Ceaușescu. Organizatorii spun că, în paralel, vor fi proiectate imagini ale orașului de ieri și de astăzi.

Campionatul european feminin de volei care s-a desfășurat în Republica Federală Germania a fost câștigat de URSS urmată de echipele R.D.Germane, Italiei, României, Cehoslovaciei, R.F. Germania, Bulgariei și Iugoslaviei. La Mamaia au luat sfârșit Campionatele internaționale de tenis pentru juniori. Proba feminină a fost câștigată de Irina Spârlea care a învins-o pe Andreea Vanc. La masculin, Aleksei Filipov (URSS) l-a învins pe Adrian Voinea. La Barcelona, în ultima zi a Cupei mondiale de atletism Marieta Ilcu a câștigat locul II la săritura în lungime. La Dinamoviada de box care avea loc la Bialistok Ion Dăncuț a gtrecut în semifinalele categoriei grele de cehoslovacul Kaufman și urmează să se întâlnească în finală cu sovieticul Iaroscenko. La Balcaniada de volei pentru junioare care are loc la Durres în Albania, echipa României a trecut de cea a Iugoslaviei câștigând meciul cu 3 la zero. Pe primul loc în clasamentul final s-a clasat Albania urmată de Bulgaria și România. Cea mai bună ridicătoare a turneului a fost declarată Luminița Pintea.

Se fac angajări: „IPA COMPRODCOOP București încadrează prin concurs șef birou plan, organizarea muncii, retribuire, personal și croitorese-lenjerese. Candidații trebuie să aibă domiciliul stabil în municipiul București”; „Întreprinderea Magazinul Muzica cu sediul în Calea Victoriei 41-43, încadrează conform legii 12/1971, revizor de gestiuni”; „Imprimeria B.N.R.S.R. cu sediul în str, Smârdan 2, sect. 3, încadrează șef biroul aprovizionare-transport, șef formație pază PSI administrativ, controlori poartă, retușori tipar plan”; „Coop. Avântul Îmbrăcămintei din Calea Griviței încadrează meșteri croitori, tricoteuri și pălăriei, ctg. 3-5, și care îndeplinesc condițiile legii 22/1969, pentru a fi responsabili de unități de comandă”; „Muzeul Grigore Antipa încadrează doi paznici-portari (bărbați).

De vânzare „Apartament 3 camere cartier Titan și dormitor Felicia”; „Dog german pui, Veritas cu ace rezervă, magnetofon Akai 4000 DF”; „Dormitor Marie Therese unicat, stare excepțională. Cumpăr bicicletă ergonomică deosebită”; „Casă la curte cu livadă, Sânmărghita, jud Cluj”; „Casă singur curte cu vie și pomi grădină mare, com. Domnești, Sector agricol Ilfov la 10 km de București, baie, canalizare, multiple îmbunătățiri, cu instalație de udat”; Convenabil mobilă, covor, oglindă, cuier, scaune tapițate, diverse obiecte casnice, îmbrăcăminte bărbătească și damă.”; „Cepe lalele și puiet – soi extratimpuriu Apeldorn”; „Mașină cusut Singer cu accesorii broderie, haină scurtă focă măsură 48-50, nouă, rochii deosebite de seară, măsură 48-50, ghete cu patine albe măsură 38, pardesiu stofă măsură 48”; „Vând strasuri albe, rotunde cu gheare”

Se cumpără: „Bibliotecă Dana (mată, bej deschis) în stare bună sau eventual două-trei corpuri”: „Aspirator nou Buran, Andra sau similar, videocasete sigilate convenabil, doză picup Akai PC 35, calorifer electric cu termostat”

La Ateneul Român, spectacolul realizat și interpretat de Dan Grigore și Ion Caramitru Eminescu... după Eminescu. La Teatrul de Operetă pe afiș este O noapte la Veneția. În sala Mare, a Teatrului Național se joacă Nu se știe niciodată. La Teatrul Mic, Mitică Popescu. La Teatrul Giulești (sala Majestic) se joacă, în premieră, Ar fi fost o mare iubire. La Teatrul satiric-muzical C. Tănase, Grădina Boema, pe afiș este Bună seara, Boema! Ansamblul artistic „Rapsodia Română” a programat Șezătoare românească.

Pe marile ecrane rulează Martori dispăruți; Dragoste și datorie; Flori de gheață; Gară pentru doi; O vară cu Mara; Artista, dolarii și ardelenii; Maria și Mirabela în Tranzistoria; De la literatură la film; Norocoasa; Secretul lui Nemesis, Norocoasa; Nava lui Yang; La trei pași de dragoste; Sorgul roșu; Păsările.

La televizor programul începe la ora 19.00 cu Telejurnalul de seară. La 19.25, Să trăim și să muncim în spiritul normelor eticii și echității socialiste. Gând cutezător, acțiune revoluționară. La 19.45, Industria-programe prioritare. La 20.05, Teatru TV. Fericirea noastră cea de toate zilele, de Octavian Sava. Intepretează Valeria Seciu, Valeriu Paraschiv, Ștefan Tivodaru, Mihaela Gagiu, Horațiu Mălăele etc.etc. La 21.40, Din frumusețile patriei. Itinerar de septembrie. Producție a studiului de film TV. La 21.50, Telejurnalul de noapte. Emisiunea se închide la 22.00.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG