Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 15 noiembrie 1989


Vizită de lucru; autori: Ion Vinţan, Vladimir Setran, anii 1980. Sursa comunismulinromania.ro (MNIR)
Vizită de lucru; autori: Ion Vinţan, Vladimir Setran, anii 1980. Sursa comunismulinromania.ro (MNIR)

Miercuri 15 noiembrie 1989

Cu o zi înainte Ceaușescu s-a văzut cu ministrul relațiilor externe din Republica Cuba Isidoro Malmierca Peoli care i-a transmis un mesaj tovărășesc de succes și prosperitate din partea lui Fidel Castro Ruz. Ceaușescu a mulțumit cu reciproce urări de sănătate și bine, iar poporului cubanez prieten, urări de progres și bunăstare. S-a vorbit, evident, despre colaborarea româno-cubaneză pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de activitate și și-au spus că ar trebui intensificată cooperarea pentru că e în folosul cauzei socialismului și păcii în lume. În fine, amândoi au convenit că situația mondială e gravă și că trebuie să lupte înfocat pentru dezarmare în primul rând nucleară, dar și împotriva intervențiilor străine în treburile interne, lăsând popoarele să-și vadă de treaba și destinul lor. Ceaușescu a insistat asupra întăririi colaborării și solidarității țărilor socialiste în lupta împotriva imperialismului, „a încercărilor acestuia de a destabiliza situația din țările socialiste, de a submina cuceririle socialismului, de a-și promova politica de dominație și asuprire, de amestec în treburile interne și de încălcare a independenței și suveranității popoarelor.” Ceaușescu era sigur că binele învinge și că socialismul va merge înainte, că aceste tendințe imperialiste vor fi anihilate. Condiția este să fie uniți în fața destinului și manipulărilor.

Scânteia își propune (pentru a câta oară?) să dea o definiție omului nou, concept fundamental al socialismului științific (și al eticii socialiste). Se însărcinează cu asta Dionisie Șincan care pornește de la constatarea că în fața vitregiilor vieții, oameni adevărați nu se clatină, stau verticali „răspunzând, cu înaltă conștiință, comandamentelor majore social-politice și economice ale prezentului”. Sunt oamenii care construiesc o lume nouă, „animați de înalta flacără a idealului partidului comunist.” Căci, de fapt, dacă spui „comunist” la un om de felul acesta te gândești, „când spui comunist spui, de fapt, Om Nou, constructor al noii societăți capabil să se reconstruiască în permanență pe sine însuși, edificând noua societate.” A crea un asemenea om nou era un proces „de mare finețe, construcția cea mai gingașă și de supremă importanță a partidului nostru.” Este, deopotrivă, un proces continuu, la care contribuie decisiv întreaga activitatea politico-educativă, ideologică a partidului.” Cu ajutorul acestei activități oamenii muncii sunt înarmați cu cele mai înalte cunoștințe din toate domeniile de activitate. Astfel se vor transforma, în deceniul următor clasa muncitoare și țărănimea în clase „cu înalt nivel intelectual, de cultură”, astfel se va ridica nivelul de cunoștințe al întregului popor. (...) Este acesta un proces neîntrerupt, permanent, urmărind perfecționarea neîncetată a personalității umane, îmbogățirea ei cu tot ce are mai înălțător umanismul socialist.” Omul nou este nu doar o fantezie ideologică, ci un om real, cel capabil să se autodepășească, în perioada de intensă competiție a „celor mai strălucite realizări socialiste din întreaga existență a României.” Ziarul prezintă așadar, mai mulți oameni noi făcându-și treaba, construind socialismul în România. Mai întâi un muncitor inventator „muncoolic”, nemulțumit că reporterul îl oprește de la realizarea planului. Făcea un agregat pentru capacele rezervoarelor de ulei..., în fine, ceva complicat. Reporterul este plin de admirație. Când îi vin ideile? Tot timpul, se laudă omul nou.Face schițe tot timpul apoi se duce cu ele la ingineri să le discute, vin și ei cu idei, apoi se apucă să le materializeze. Un altul este șef de echipaj pe un uriaș excavator din exploatarea de suprafață de la Rovinari. E pasionat de munca lui. Le spune gazetarilor: Priviți, decopertăm un nou zăcământ. Aici, unde taie excavatorul a fost ograda casei mele părintești.” E liniștit: Știți, e ca și cum aș disloca trecutul meu, privind cu încredere în viitor.” Există și impostori care-și pun masca omului nou să se impună în societatea socialistă multilateral dezvoltată însă nu durează mult până sunt descoperiți. Cel puțin așa crede maistrul Florea Răboj, de la Întreprinderea de rulmenți, Alexandria. Tinerii în primii ani de muncă ar putea fi mai delăsători, s-ar putea preface zeloși dar comuniștii cu vechime îi pot ajuta să-și ia zborul. „O vorbă în stare să ajute, un gest, un sfat, o demonstrație practică, toate au o importanță deosebită pentru cel aflat la începutul meseriei.” De aceea, tinerii sunt dați pe lângă un comunist învechit în etica socialistă, ca să le facă pregătirea de oameni noi. Au avut și cazuri mai speciale: de inși care nu voiau într-o primă fază să fie oameni noi. Unul cam chiulea, venea târziu la muncă, nu-și făcea normele zilnice. Maistrul s-a preocupat: l-a luat deoparte, a stat de vorbă cu el, „arătându-i argumentat, deschis, unde a greșit și ce așteptam de la el.” Această muncă de la om la om a dat roade după o vreme. Deci, „Omul Nou nu este o abstracție. După opinia mea, el începe să facă primii pași odată cu intrarea în școală, apoi în fabrică, pe ogoare, în laboratoare, deci atunci când începe să producă pentru societate, formându-se în același timp. Pe sine însuși ca om, ca profesionist.” Apoi spune cumva contrazicându-se, că omul nou este o aspirație, că trebuie să depui strădanii să devii om nou (omul ideal, spune maistrul): „Tindem, deci spre omul ideal, lucrăm în sensul acesta.” Va fi mereu ceva de îmbunătățit în vederea acestui scop însă „merită să depunem toate eforturile pentru realizarea acestei construcții umane, posibilă doar în societatea noastră socialistă și nicidecum în altă orânduire socială.”

Ca să demonstreze cât de greu o duc polonezii acum, după ce nu mai aveau comuniștii la conducere, Scânteia și România liberă publică același articol preluat zice-se din cotidianul britanic The Times în care sunt îngroșate caricatural greutățile întâmpinate de guvern în tranziția de la economia de comandă, la piața liberă. De fapt, economia poloneză era în criză pentru că așa o lăsaseră guvernele anterioare. „Absurditatea vieții în Polonia rezultă din tranziția între cele două sisteme, de la economia planificată, la cea de piață, într-un moment de hiperinflație care se așteaptă să depășească rata de 900% în luna decembrie.” Articolul vrea să demonstreze cumva lateral și tras în această direcție de traducerea creatoare a secției de propagandă PCR, că a abandona socialismul înseamnă a părăsi raiul egalitarismului, al unei economii sigure, pentru a te prăbuși într-o lume a dezechilibrelor economice și sociale. Ceaușescu a considerat mereu că prăbușirea comunismului în Polonia s-a produs din pricina intervenției străine (americanii și sovieticii, spunea el) și nu presiunii societății civile și a Bisericii catolice.

Se fac angajări: „ Liceul industria Ion Creangă încadrează urgent conform legii bibliotecar cu studii superioare”; „Întreprinderea Electomagnetica București angajează de urgență: portari, fochiști, compresoriști, pompieri, stenodactilograf, forjor”; „Întreprinderea de mecanică poligrafică încadrează de urgență șef atelier turnătorie fontă, ingineri TCM, strungari, borhverkiști, turnători formatori”; „RECOOP (întreprindere de reclamă și publicitate) încadrează prin concurs economist și revizor gestiune”; „Întreprinderea Poligrafică Luceafărul încadrează de urgență portari, paznici și controlori poartă – cât și muncitori necalificați cu domiciliul stabil în București”

De vânzare: „Haină vulpe, deosebită, capă nutrie chinezească, haină astrahan, toate noi, costum piele două piese de damă, sămânță de roșii, frigider Fram”;„Mantou imitație astrahan nou, măsură 48, două butelii voiaj cu reșou pliant”; „Costume bărbătești, absolut noi, măsură 52-54, palton stofă lână”; „Radiocasetofon Akay, rochii ocazie, mașină spălat automată, televizoare Opera, Diamant, adaptat video,magnetofon mono, radio-picup, monument funerar, ceas Seiko”, „Familie albine, covoare, mochetă, masă sufragerie, masă forjată, scaune diferite, picup cu plăci, radio, plită electrică, șifonier, masă televizor, pat copil”; „Contrabas, păr natural pentru perucă, diferite obiecte. Cumpăr glaswand”; „Covor nou, superb, îmbrăcăminte bărbătească, mătase naturală, diverse casnice”; „Videorecorder Grundig VS 505, cu telecomandă și blocaj electronic cu cifru, absolut nou, rochie albă, ocazie deosebită, unicat și cojoc damă, ambele 42-44, combină stereo compact în garanție, semicursieră”, „Videoplayer Goldstar cu telecomandă, sigilat, căști Sony, ceas Citizen, căciulă astrahan nefolosite, bărbătești, benzi, casete disco, populară, dublucasetofon internațional cu egalizator”; „Dormitor, garnitură hol, covor, mașină cusut Kayser, oglindă, cergă, plapumă puf 7 kg, îmbrăcăminte, lustră bronz, masă șah, mașină spălat 12 programe”; „Mobilă rustică deosebită, lână toarsă, pardesie, plapumă, paltoane, obiecte îmbrăcăminte, boxe, mașină cusut, cojoc 44 damă. Cumpăr semicursieră”; „Sufragerie Baroc, aparat filmat Canon 310 XL, radiocasetofon stereo Crown, canapea extensibilă, două fotolii, aragaz, modul bucătărie, trusă compas, haină lutru 48, cojoc damă 48, puf, statuete, degivrator parbriz, articole îmbrăcăminte, diverse obiecte”

La televizor, se transmite direct meciul România-Danemarca în preliminariile campionatului mondial. Meciul are loc la București. La ora 19.00, Telejurnalul de seară. Apoi la 19.30, În dezbatere: Tezele, ideile, orientările din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită a CC al PCR. Creșterea tot mai puternică a rolului conducător al partidului, centrul vital al întregii națiuni. La 19.55, Mândria de a fi cetățean al României socialiste. Promotori ai spiritului revoluționar. Reportaj. La 20.10, Țara întreagă întâmpină Congresul al XIV-lea al PCR. Acțiuni hotărâte în toate unitățile economice pentru îndeplinirea integrală a planului pe anul 1989. La 20.30, Trăim decenii de împliniri mărețe. Versuri și cântece patriotice, revoluționare. La 21.00, Ctitorii ale Epocii de aur. File de istorie contemporană. Producție a studioului de film TV. Documentar. La 21.15, În dezbatere: Documentele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Promoțiile muncitorești ale Epocii Nicolae Ceaușescu – promoții de tineri cu o înaltă conștiință revoluționară, pe deplin integrate în cea mai avansată clasă a societății noastre. La 21.35, Te cântăm, iubită țară! Muzică ușoară românească. La 21.50, Telejurnalul de noapte. Emisiunea se închide la ora 22.00.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG