Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 17 noiembrie 1989


Naționala de fotbal înaintea meciului cu Ciprul. Sursa: comunismulinromania.ro (MNIR)

17 noiembrie 1989

Vremea este rece, mai ales noaptea și dimineața. Cer variabil, mai mult noros, în regiunile estice. Pe alocuri cad precipitații sub formă de ninsoare în est. Ninsorile sunt cu totul izolate. Noaptea și dimineața local, ceață. Temperaturile minime sunt cuprinse între -12 grade și -2 grade mai coborâte în depresiuni și mai ridicate pe litoral. Cele maxime se situează între -5 și +5 grade, mai ridicate în zonele deluroase spre sfârșitul intervalului.

Ceaușescu este între prieteni. Pe 13 noiembrie i-a dat un interviu tovărășesc lui Reynaldo Alvarez Cordero, corespondentul agenției cubaneze de presă Prensa Latina și este publicat în această zi. Este de la început până la sfârșit un interviu propagandistic, un teaser pentru Congresul XIV și un elogiu pe care Ceaușescu și-l aduce de unul singur (dar cu ajutorul substanțial al gazetarului). Cu ce se laudă la Congres, care sunt obiectivele fundamentale în următorul cincinal dezbătute la Congres, ce priorități are acum, după plata datoriei externe? Răspunsurile sunt previzibile: lucrurile au mers din bine în mai bine, au reușit să aloce pentru dezvoltare o treime din venitul național și același lucru vrea să-l facă și în cincinalul care urma, au construit trei milioane de apartament, adică populația țării locuiește în proporție de 82% (90% în București) în locuințe noi iar până la finalul cincinalului speră să rezolve problema locuințelor în orașe „pentru toți cetățenii țării.” Și iarăși la întrebarea despre lumea în schimbare prin care treceau îi răspunde că e treaba lor ce fac statele socialiste, cu condiția să facă în termenii socialismului științific. „Ceea ce trebuie avut permanent în vedere este că principiile de bază ale socialismului nu se pot înlocui, că nu se poate renunța la proprietatea întregului popor sau cooperatistă pentru a face loc proprietății capitaliste, nu se poate face loc speculei și inegalităților.” În rest, dacă se respectă acest cadru general, nu există un model unic. Esențialul este să nu cedezi proprietatea sub niciun fel indivizilor: ea trebuie să fie de stat sau/și cooperatistă. Ce poți face, eventual, este să întărești controlul statului asupra proprietății. Și, da, este îngrijorat „de ceea ce se întâmplă în unele țări, de unele măsuri care înseamnă, de fapt, o abatere și o abdicare de la principiile socialismului.” Chiar dacă țările au dreptul să aleagă ce cale vor, se impune ca țările socialiste să discute împreună aceste probleme. Partidele poartă răspunderea în fața propriilor popoare, desigur, „dar (...) suntem de părere că trebuie avută în vedere și răspunderea față de acuza socialismului în general, față de viitorul socialismului în lume.”

Răsfățul e mare: pe lângă interviul cu gazetarul cubanez, Ceaușescu primește o telegramă de la tripleta de aur cehoslovacă: Jakes, Husak și Adamec. Aceștia le mulțumesc lui Ceaușescu și Dăscălescu pentru urările de bine trimise la cea de-a 71-a aniversare a independenței Republicii Cehoslovace. „Împărtășim părerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor extinde și adânci necontenit și în viitor, în spiritul hotărârilor adoptate cu prilejul întâlnirilor la nivel înalt, spre binele popoarelor noastre, în interesul întăririi socialismului, al păcii și securității în lume.” Troica cehoslovacă va demisiona peste o săptămână, chiar în ziua în care Ceaușescu era reales, la Congres, secretar-general.

Și alt document inutil și superfluu: se semnează tot pe 17 noiembrie, Protocolul între guvernul RSR și cel al RDG privind livrările de mărfuri pe anul 1990. Cele două țări vor înceta să existe în câteva săptămâni. Germania mai repede.

Echipa de fotbal a României care tocmai învinsese echipa Danemarcei și se calificase la Campionatul mondial din 1990 din Italia îi trimite o telegramă lui Ceaușescu în care fotbaliștii dau glas „celor mai alese sentimente de nețărmurită dragoste, profundă stimă și nemărginită recunoștință” față de ilustrul conducător de partid și de țară „ctitor de geniu al României socialiste moderne” etc dedicând Congresului al XIV-lea „marele succes al sportului românesc- calificarea în turneul final al Campionatului mondial de fotbal” și își exprimă într-o deplină unitate de cuget și simțire cu întreaga națiune unanima și entuziasta adeziune la hotărârea realegerii lui Ceaușescu. Apoi fotbaliștii spun că prețuiesc grandioasele realizări din anii revoluției și construcției socialiste și-și exprimă „toată gratitudinea pentru grija permanentă pe care o manifestați pentru crearea celor mai bune condiții de afirmare a activității sportive, asigurarea sănătății, vigorii și vitalității poporului român.” În fine se angajează să fie la același nivel și în cadrul turneului final al Campionatului mondial din 1990.

Se publică un interviu al lui E. K. Ligaciov, membru al Biroului Politic, secretar al CC al PCUS. Interviul atrăsese atenția lui Ceaușescu și-l invocase cu o zi înainte în discuția pe marginea protestelor din fața ambasadelor române din Praga, Budapesta, Moscova și Berlin. Apăruse în revista Argumenti i fakti la Moscova. Ligaciov era un sceptic al perestroikăi, iar criticile lui îi veneau mănușă lui Ceaușescu. Ligaciov era de părere că proprietatea socialistă și-a demonstrat eficiența atunci când respectăm legile, înnoim metodele, mijloacele, acționăm direct. „Nu sunt de acord cu cei care afirmă că proprietatea particulară și șomajul nu vor dăuna socialismului.” Cu alte cuvinte, se spune în rezumatul publicat în Scânteia, „nu există necesitatea introducerii proprietății particulare.” Un exemplu că autonomia întreprinderilor face rău economiei? Noua lege care oferă posibilități întreprinderilor să decidă singure ce să fabrice și cât. Ligaciov era plin de indignare sfântă: „numeroase mărfuri nu se mai produc. Ceea ce se produce nu este întotdeauna de calitate superioară iar adesea prețurile sunt deosebit de ridicate.” Prin urmare, aici duce înlăturarea controlului unic politic al producției. Concluzia este: „Nu văd altă cale. Oricât am alege, în final nu există decât două căi: cea socialistă și cea capitalistă. Unii încearcă să se dea novatori, dar eu consider că aceștia sunt adevărații conservatori. Sunt adeptul convingerilor comuniste, al socialismului științific.” În final se declară adeptul sistemului monopartid pentru că doar în acesta se poate dezvolta pe deplin democrația socialistă. „Nu sunt de acord cu tovarășii care afirmă că democrația presupune opoziție, că fără opoziție nu pot exista, chipurile, nici partidul, nici democrația. Cred că partidul nostru poate să reprezinte interesele tuturor păturilor de oameni ai muncii.” Dacă era în URSS un suflet-pereche al lui Ceaușescu, acesta era! Cu siguranță la antipod față de Gorbaciov. Ligaciov era creierul mișcării anti-Gorbaciov din Biroul Politic și a candidat împotriva acestuia la Congresul XXVIII al PCUS. A pierdut, s-a retras pentru a reveni în Duma de Stat a Federației Ruse ca membru al Partidului Comunist. Acolo se află și azi. Are 99 de ani și este cel mai în vârstă parlamentar.

Iar România liberă publică un articol din revista chineză Beijing News în care se descrie modul în care promovează statele capitaliste schimbarea din interior a caracterului puterii politice în țările socialiste „pe căi pașnice, politice, economice, culturale, ideologice etc.” Ar fi, de fapt, o lovitură de stat înfăptuită prin alte mijloace. Printre metode, scrie articolul, s-ar afla modificarea sistemului politic și economic al țării, transformarea proprietății obștești în proprietate privată și introducerea economiei de piață: apoi, deteriorarea rolului conducător al partidului, renunțarea la marxism și la comunism. Prima cale prin care sunt susținute schimbările în țările socialiste este sprijinirea „elitelor care împărtășesc ideologia burghezo-democratică occidentală și acceptă sistemele politic și economic occidentale”. A doua cale ar fi „acordarea de asistență economică și tehnologică despre momeală pentru a încuraja țările socialiste să facă reforme după modelele occidentale.” În fine, a treia cale ar fi inițierea de acțiuni comune: sancțiuni economice sau condamnări ale acțiunilor „care nu le erau pe,plac din țările socialiste.”

O nouă ctitorie: întreaga suprafață de 155 de hectare a noului lac Văcărești s-a umplut cu apa adusă de Dâmbovița. „Lacul Văcărești devine astfel, în acest noiembrie 1989, la doar un an și jumătate de la începerea lucrărilor, o realitate vie, menită să confere noi carate de estetică și de funcționalitate ecologică acestei părți a orașului nostru” etc.etc. după cum scrie Octavian Andronic, în Informația Bucureștiului. Statistic, lacul arată astfel: 5,5 milioane m3 de terasamente, 90 mii m2 ecrane de etanșare, 140 de mii m2 taluzuri și 5200 m profil sparge-val. În diguri și sub lac sunt instalați senzori și aparatură de control pentru ecranele de etanșare. Lacul, umplut acum pentru probe tehnice, urma ca din mai 1990 să intre în exploatare. Urma să aibă două debarcadere: unul în zona podului Vitan pentru ambarcațiuni cu rame și vele și altul, spre digul nou din zona șoselei Olteniței, pentru vaporașe.

George Bălăiță scrie o pastilă lirică în Informația Bucureștiului despre relația viață literatură în socialism. Pornește de la premisa că, înainte de a fi artist al cuvântului, scriitorul „este un cetățean, un om care se dăruie prin operă (...) întregii societăți, patriei, poporului și limbii natale”. Realitatea imediată, spune el, este masa de lucru a scriitorului. Una dintre cele mai frumoase acțiuni în anul comemorativ al lui Eminescu sărbătorit sub înaltul patronaj al conducătorului țării „și căpătând prin aceasta cea mai mare însemnătate” este organizarea documentărilor colective și individuale pe marile șantiere ale Capitalei. Se duc și își fac documentație la tot felul de ctitorii. „Dâmbovița limpede și frumos curgătoare; Biblioteca Națională, metroul, Muzeul național de istorie” pentru a enumera doar câteva „construcții durabile în vreme (...) licărul aurului cenușiu și semnul mâinilor creatoare, capitole dintr-o carte. Încă nescrisă, îndelung gândită.” Probabil că s-a dus în documentare și pe lacul Văcărești.

De vânzare: „Dacia 1300, îmbunătățită 1310, reparație capitală, stare excelentă”; „Sufragerie Chipendalle și dormitor studio”; „Haină enot măsură 46-48, căciulă enot și mașină de cusut electrică Nicoleta, toate noi”; „Birou florentin cu fotoliu, jachetă astrahan natural nouă, sobiță emailată, cojoc damă, toaletă stil cu taburet, plită aragaz 3 ochiuri, placă marmură albă”; „Discuri noi Paul McCartney, Rolling Stones, Chris Norman, John Lennon și altele”; „Videocasete noi, filme acțiune, comedii, muzică, desene animate, calitate. Aștept provincia”; „Sufragerie florentină, dormitor, butelie voiaj 7 l, tapet lavabil, pătură electrică”; „Videorecorder Panasonic NV 230, stare perfectă, cojoc nr.44, damă, cojoc bărbătesc 46. Cumpăr televizor color”; „Scurtă de blană lup canadian și vidră de mare, măsură 46-48”; „Sufragerie stil completă, furnir trandafir, diverse piese mobilier”

Se cumpără: „Televizor color, haină piele 46, cojoc, deosebite, canistre auto”; „Albume pentru cărți poștale, vederi, ilustrate, colecție”; „Televizor color, videocasete sigilate, covor oltenesc, canistră, derulator (ambele sensuri), statuetă”; „Calorifer electric ulei, costum blue jeans prespălați 48 îmblănit, diverse piese M 461, material fâș Arctica”; „Masă veche, covor iută vechi, televizor Diamant stricat, scaune vechi, canapea veche”; „Obiecte vitrină deosebite, pendule, ceasuri buzunar, mână, vechi pentru colecție, rame tablouri, albume timbre, cărți poștale. Aștept provincia”

La televizor, programul începe la 19.00 cu Telejurnalul de seară. La 19.25, În dezbatere: Tezele, ideile, orientările din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a CC al PCR. Omul – țelul suprem al întregii opere de edificare socialistă și comunistă a patriei. 19.45, Glorie, nepieritoare glorie! Cântece patriotice, revoluționare. La 20.00 Președintele Nicolae Ceaușescu, proeminentă personalitate revoluționară în conștiința lumii. Documentar. La 20.20, În dezbatere: Documentele pentru Congresul al XIV-lea al PCR. Proprietatea socialistă de stat și cooperatistă, baza dezvoltării economico-sociale, armonioare, a tuturor sectoarelor de activitate, a tuturor zonelor țării. La 20.40, Copiii cântă patria și partidul. Program literar-muzical-coregrafic în interpretarea unor formații pionierești și ale șoimilor patriei laureate ale Festivalului național „Cântarea României.” La 21.00, Învățământ-cercetare-producție. Școala – factor al pregătirii forței de muncă pentru toate domeniile de activitate. Documentar. La 21.20 Univers, materie, viață. Emisiune de educație materialist-științifică. La 21.50 Telejurnalul de noapte. Programul se închide la ora 22.00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG