Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 19 noiembrie 1989


Bucureşti, februarie 1948: Nicolae Ceauşescu și Gheorghe Gheorghiu-Dej în mijlocul unui grup de participanţi la Congresul al VI-lea al P.C.R. Sursa: Fototeca online a comunismului românesc, cota.1/1948

Duminică 19 noiembrie 1989

Cu o zi înainte, sâmbătă, a avut loc ultima ședință a Comitetului central PCR înainte de Congres. E o ședință de evaluare și de rămas-bun. La Congres urma să fie ales alt Comitet Central. Este aprobat în unanimitate raportul referitor la stadiul actual al dezvoltării socialiste, care sintetizează realizările de la ultimul Congres și perspectivele până în 2010. S-a decis ca raportul să fie prezentat la Congres. Apoi l-au lăudat pe Ceaușescu pentru „contribuția sa determinantă (...) la elaborarea documentelor programatice ale Congresului al XIV-lea” în vreme ce, la rându-i Ceaușescu a lăudat Comitetul Central care s-a achitat de sarcinile primite la congresul anterior „asigurând înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare a patriei noastre, a întregii politici interne și externe a partidului și statului.”

Ceaușescu trimite un mesaj către participanții la manifestările dedicate aniversării semicentenarului Zilei internațional a Studenților. Ziua a fost sărbătorită pe 17 noiembrie și îi prilejuiește lui Ceaușescu ocazia să evoce momentele luptei contra fascismului, agresiunii și războiului, inclusiv pe sine însuși și pe consoarta lui amintind că în România a avut loc la 1 mai 1939 o mare manifestație patriotică, antifascistă, antirăzboinică „în care masele muncitoare, în rândul cărora s-au aflat numeroși tineri, au dat glas voinței poporului român de libertate, independență și pace.” Istoricii și propagandiștii PCR legaseră numele celor doi Ceaușești de această manifestație la a cărei organizare ar fi avut o contribuție „determinantă.” Oricum în lexicul lui Ceaușescu dacă spui fascist spui imperialist și dacă spui imperialist spui capitalist, antisocialist, dușman de moarte. „Acum, când asistăm la recrudescența, într-o serie de țări, a tendințelor fasciste, revanșarde și șovine, considerăm că se impune, mai mult ca oricând, unirea eforturilor întregii studențimi, a tinerilor în ansamblu, pentru ca – în spiritul minunatelor lor tradiții de luptă – să-și aducă, alături de popoarele lor, o contribuție tot mai însemnată la apărarea păcii, la eliminarea cu desăvârșire a posibilității unui nou război.” Să nu se uite că politica de concesii a încurajat de fapt „Germania hitleristă să dezlănțuie cea mai mare și mai sângeroasă conflagrație pe care a cunoscut-o omenirea.” (aluzie deloc subtilă la „revizionismul” ungar și la pactul Ribbentrop- Molotov pe care va cere nu odată în acele zile ca Rusia sovietică să-l condamne în fine oficial și să-l anuleze simbolic). De asemenea, le mai transmite Ceaușescu, în acest final de secol, când cercurile imperialiste și neocolonialiste se amestecă tot mai mult și mai ades în chestiunile interne și destabilizează unele state, intensificându-și acțiunile „împotriva independenței și dezvoltării libere a popoarelor” trebuie ca generațiile tinere să-și unească forțele „pentru a acționa ferm în direcția afirmării unui nou mod de a aborda problemele vieții mondiale.” Sunt așadar reunite în zece paragrafe toate obsesiile mai vechi sau mai noi ale lui Ceaușescu: cercurile imperialiste, intervenția în treburile interne, destabilizarea, revizionismul într-un cocktail numai bun de servit de la tribuna Congresului al XIV-lea.

Pe ultima sută de metri, noi și noi manifestări „politico-educative și cultural-artistice” dedicate Congresului. Au fost, probabil mii de asemenea manifestări, într-o risipă de timp, energie și creativitate demnă de alte cauze mult mai bune. La Sibiu atât la Centrul de creație și cultură socialistă al sindicatelor cât și la Biblioteca județeană Astra și la Centrul de librării s-a deschis Salonul județean al cărții social-politice. O parte însemnată a expoziției poartă genericul de Opera teoretică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, model de gândire științifică, revoluționară, în slujba marilor idealuri ale poporului român, ale umanității.” La Galeriile de artă al Complexului muzeal sibian se deschide expoziția de artă plastică Creația artistică, revoluționară românească, în slujba marilor idealuri ale epocii contemporane.” O altă expoziție de carte social-politică s-a deschis la Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naționale intitulată „Trepte către împlinirea visului comunist al țării”. Agerpres spune că „la loc de frunte sunt expuse lucrări ale secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care oglindesc concepția privind strategia dezvoltării economico-sociale a României socialiste, coordonatele înfloririi multilaterale a țării.” La fel și la Biblioteca Județeană Satu Mare, unde sunt expuse operele tovarășului, albume omagiale etc în timp ce la Centrul de creație și cultură socialistă al sindicatelor a avut loc simpozionul „Congresul al XIV-lea al PCR – Congresul victoriei socialiste, al viitorului luminos, comunist al României.” La Comandamentul Aviației militare se prezintă expunerea „Contribuția hotărâtoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare, la măreața operă de făurire a socialismului și comunismului pe pământul României.” La întreprinderea Siretul din Pașcani a fost prezentată expunerea „Ilustrul conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, genial strateg și ctitor de țară nouă, făuritor al sistemului unic al democrației muncitorești-revoluționare” iar formațiile artistice de la Casa pionierilor și șoimilor patriei au prezentat un spectacol de muzică și poezie intitulat „Sub gloriosul arc de timp al Epocii Nicolae Ceaușescu.” La Întreprinderea Tehnoton din Iași a avut loc simpozionul „Epoca Nicolae Ceaușescu – timp al marilor înfăptuiri revoluționare”. La Combinatul de utilaj greu a fost audiată expunerea „Cinstind un om, cinstim o țară și un popor” urmată de vernisajul expoziției de carte Omagiu. Elevii Liceului Al. I. Cuza au prezentat un spectacol de muzică și poezie patriotică intitulat „25 de trepte limpezi de lumină.”

Însă nu doar conaționalii lui Ceaușescu s-au bucurat de apropierea Congresului. La Beijing a fost organizată de Institutul pentru mișcarea muncitorească și Consiliului Central al sindicatelor expoziție „România pe calea construcției socialiste”. Pe standurile expoziției, carte politică și fotografii. În Maroc, la Rabat, a avut loc o întâlnire a colectivului redacțional al ziarului Al Bayane pentru a discuta documentele celui de-al XIV-lea Congres PCR. La Biblioteca română din Paris a fost vernisată o expoziție de carte social-politică, istorică și științifică dedicată în primul rând lui Nicolae Ceaușescu și, în al doilea, Elenei Ceaușescu. Iar la sediul Academiei Române din Roma s-a prezentat volumul România publicat în italiană la Editura Valmartina din Padova. Participanții au putut vizita și expoziție cu cărțile lui Nicolae și ale Elenei. În Peru, la Lima a avut loc o adunare dedicată Congresului PCR. S-a vorbit despre însemnătatea realegerii lui Ceaușescu și despre concepția lui privind rolul partidului și al proprietății socialiste în construcția socialistă. Nu a lipsit expoziția documentară de fotografii înfățișând dezvoltarea economică și socială a localităților din România. Ambasada României din Cuba a invitat presa la conferință în Havana să discute despre importanța Congresului în viața poporului etc. Iar la Atena a apărut volumul Nicolae Ceaușescu – Pentru o Europă unită, a națiunilor independente și libere.”

Este publicat interviul acordat pe 15 noiembrie redactorului șef adjunct al ziarului Nodon Sinmun din Coreea de nord. Este oficiosul Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea. Un interviu publicitar și fără probleme atingând subiecte dragi lui Ceaușescu: dezvoltarea țării și „succesele importante realizate de poporul român în edificarea socialistă a țării sub conducerea energică a PCR și a dvs. personal”, „apărarea socialismului și consolidarea superiorității și vitalității acestuia în etapa actuală când imperialiștii și forțele reacționare folosesc toate mijloacele pentru a destabiliza din punct de vedere politico-economic și ideologico-cultural țările socialiste” și opinii despre rolul României în dejucarea și anihilarea uneltirilor scizioniștilor interni și externi care se opun unificării celor două Corei. Așadar, nicio întrebare la care să nu fi răspuns până atunci. Socialismul românesc prosperă, economia duduie, România își creează propriul socialism, desigur, situația internațională e gravă, lumea se înarmează sau se dezarmează greu, trebuie să facem totul, trebuie să reducem, chiar să anihilăm armamentul. Peste toate, imperialiștii reacționari antisocialiști se amestecă brutal în treburile altor stat, destabilizează (sub diferite forme și print tot felul de mijloace, inclusiv prin agenturi de spionaj și de diversiune) țările socialiste, urmărind trecerea lor din nou pe calea capitalistă. Țările socialiste ce să facă altceva? să respingă cu tărie încercările cercurilor imperialiste!! „Apărarea socialismului constituie una din obligațiile fiecărui partid, a fiecărui popor, a socialismului în general.” Trebuie să mai cioplească pe ici pe colo, să retușeze, „dar să se aibă permanent în vedere că, sub nicio formă, nu trebuie deschisă calea spre proprietatea capitalistă, care nu poate decât să slăbească pozițiile socialismului, să aducă mari daune țărilor și popoarelor respective și socialismului în general.”

Carmen Focșa scrie pe prima pagină a Scânteii tineretului versuri fericite în ajunul Congresului: „Am așteptat această sărbătoare/ Zidind cetăți în gânduri și în faptă/ Făcând să se deschidă câte-o floare/ În fiece rostire înțeleaptă.// (...) Și fiecare clipă care trece/ Își rostuiește propria-i lumină/ Sub semn ales de glorie deplină/ Slăvind în timp CONGRESUL PAISPREZECE.” Iar Ion Nichita versifică și el „ Ni-s visele și zborul nimbate de lumină/ Și-n suflete purtăm un țel înălțător/ Trăind un timp de florii în dragoste deplină,/ Slăvim Partidul, Țara și-al său Conducător.”

Vor să corespondeze tineri și mai puțin tineri. Jean Zamfir din București e interesat de subiecte literare, de arhitectură (sistematizare), turism, diverse. Nazir Belgin din Castelu, Constanța, vrea să schimbe păreri despre muzica populară, corală și alte subiecte. Dana Nobilescu vrea informații și fotografii cu Modern Talking (Thomas Anders în special), are adrese, informații despre cântăreți și actori, texte de muzică ușoară etc. Mihai Soran din Cluj vrea să discute despre diverse în vreme ce Anton Solteszky din Sighetu- Marmației vrea să corespondeze pe teme literare, despre enigmele Terrei, civilizații dispărute, fotbal, haltere, culturism, înot, automobilism Formula 1, muzică ușoară. Mariana-Simona Kubanek din Sighișoara vrea postere cu Europe, Depeche Mode, Pet Shop Boys, CC Catch, Sabrina și Sandra.

În topul muzical alcătuit de Andrei Partoș pentru revista Săptămâna la secția română pe primul loc se află Silvia Dumitrescu cu Cred în tine. Urmează Otilia Rădulescu și Daniel Iordăchioaie, Românie iar pe trei Te voi iubi mereu cu Doina Matei Pocorschi. Apoi Mircea Vintilă (Castele de nisip), Adrian Daminescu (Alături de tine) și Loredana Groza (Iubirea, cartea mea de oftat). La secția de muzică străină pe primul loc se află Madonna cu Cherish. Urmează Kaoma cu Lambada și, pe trei, Thomas Andres cu Love of My Own. Urmează pe patru, Soul II Soul (Back to Life); Milli Vanilli (Blame In On The Rain); Black Box (Ride on Time). La secția de muzică populară pe primul loc se află Valentin Gheorghe cu Ce frumoasă-i țara mea. Apoi Ileana Ciuculete cu În vale la voi, la Jii, Eufimia Dogaru (Trecui azi prin pădurice), Maria Dragomiroiu (Auzit-am auzit) și Traian Jurchela (Mândră chică galbenă).

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG