Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 19 octombrie 1989


Festivitate cu ocazia introducerii aparatului politic în armată, martie 1945 (Muzeul P.C.R., nr. inv.1239, 1240) Sursa: comunismulinromania.ro

Joi 19 octombrie 1989

Un nou țap ispășitor al crizei alimentare: cei care „prin speculă, delapidare și corupție lovesc în interesele societății. Toată presa scrie despre dezbaterea care avusese loc marți cu cadrele de bază din sistemul alimentației publice din București. Ceaușescu a bătut multe zile piețele și magazinele bucureștene și, în ciuda potemkiadelor puse la cale de șefii de la protocol mână în mână cu administrația piețelor și cancelaria Cabinetului 1, a găsit o groază de nereguli. La criza alimentară care era, nici nu e de mirare. Activul de partid să trateze problema cu ședințe. La cea de marți „s-au analizat o serie de fapte inadmisibile petrecute în unele unități comerciale, mari abateri fiind depistate în cadrul Întreprinderii de Alimentați Publică Cotroceni și, în mod deosebit, la restaurantul Orizont.” Erau doar niște țapi ispășitori, desigur, pentru că mari probleme avea întregul sistem de alimentație publică. Se deciseseră să facă acest proces-spectacol pentru a le fi și altora învățătură de minte și pentru a da senzația opiniei publice că le păsa. Așa a fost și în vară când au făcut procesul spectacol al conducerii Întreprinderii Agricole de Stat Vedea din județul Giurgiu (vezi Buletinul din 14 iunie) pentru că șefii acesteia ar fi făcut un chef onomastic. Dar dosarul procesului cu pricina este subțire și caraghios față de adevăratele probleme. Ar fi vorba „despre acte de o deosebită gravitate, comise de indivizi care, prin atitudinea și comportarea lor, au sfidat cele mai elementare norme de conduită (...) dedându-se la practici de corupție și speculă, la însușirea ilicită a unor însemnate sume de bani și alte bunuri.” Cei vinovați au fost înfierați și de colegii lor de la locul de muncă. Aceștia și-au exprimat „oprobiul hotărât, condamnarea categorică a unor asemenea practici, dorința fermă de a se aplica rigorile legii.” Cum a decurs acest proces? Însoțiți de huiduieli și îmbrânceli, „înfruntați de privirile mânioase ale foștilor lor colegi de muncă” sunt aduși în sală, sub escortă, Vasile Gheorghe, șeful și alți trei lucrători comerciali, „cercetați în stare de arest pentru ilegalități grave.” Gestionarul șef era omul timpurilor lui: avea relații și se folosea de ele pentru a atrage în cercul său „elemente care (...) s-au dovedit puse pe căpătuială, reușind în acest fel să obțină cantități însemnate de produse în mod preferențial.” Omul se specializase pe carne și preparate din carne iar furnizarea acestora „a produs un dezechilibru în aprovizionarea altor unități din sector.” Dar ce nu spune acuzatorul lui Gheorghe (care nu a avut, firește, și un apărător): „element descompus, animat de dorința de înavuțire pe orice căi”, ar fi făcut speculă cu mărfuri și a câștigat astfel o groază de bani. Foștii lui subalterni l-au desființat. Gheorghe a lovit în interesele oamenilor muncii iar faptele lui „nu pot fi calificate decât ca acțiuni provocatoare, profund dușmănoase față de care trebuie adoptată o poziție fermă, trebuie condamnate cu tărie” iar exemplul acestora să le fie și altora învățătură de minte, să se instaureze un „climat de înaltă ordine și disciplină, de respect față de lege, față de normele eticii și echității socialiste, față de cetățean. Dar, tot răul spre bine, scriu politrucii care au supervizat ședința de la Orizont: ședința a decurs într-o atmosferă pozitivă, dovedind capacitatea „organelor democrației muncitorești de a aborda și a se pronunța în orice probleme legate de bunul mers al activității, inclusiv atunci când a apărut un impas și se impun măsuri hotărâte pentru depășirea și lichidarea urmărilor.” De altfel, însuși Ceaușescu dăduse indicații ca organele democrației muncitorești și colectivele de muncă să se implice mai direct „în asigurarea respectării legalității”. Tocmai de aceea, înainte de a fi trimiși în justiție, dar în arest, cei vinovați să fie degradați în public. Prezumția de nevinovăție să fie la alții. „Cazurile discutate umplu de indignare cugetele oamenilor muncii” care vor pedepse aspre, nu doar pentru cei patru ci și pentru cei care „vor mai încerca să lovească în hrana poporului, în buna aprovizionare a celor ce, cu sudoarea frunții, făuresc bunurile materiale.” Dar călăul șef a fost șeful lui Vasile Gheorghe, Gheorghe Gherman, care ca șef de unitate, era mai presus de orice bănuială că ar fi fost complice la jaf și speculă. El critică în ședință „atitudinea iresponsabilă, ce reprezintă un atentat flagrant la conduita lucrătorului din comerț (...) Infracțiunile comise, specula, servirea preferențială, aprovizionarea pe căi ilicite, folosind corupția și mita, traficul de influență au avut drept rezultat acumularea unor importante valori materiale.” Li s-a dat, în cele din urmă, cuvântul și celor care „prin abaterile de la legile țării, prin practicile necinstite, au ajuns unde sunt acum, sub privirile indignate ale foștilor lor colegi de muncă – în boxă.” Aceștia nu au avut prea multe de spus, și-au recunoscut doar vina „de a fi săvârșit faptele grave de care sunt acuzați urmând să-și primească pedeapsa ce va fi stabilită de organele de justiție.” Oricum erau terminați. La sfârșitul ședinței de înfierare, ajung cu toții la concluzia că trebuie mai multă vigilență unii față de ceilalți, să se instaureze un climat de „înaltă ordine și disciplină, de respect desăvârșit față de public, față de cetățeni, pentru atmosfera radicală a atmosferei de lucru.”

La București Ministerul Apărării a organizat un simpozion în pregătirea sărbătoririi Zilei Armatei. Este vorba despre o zi de o importanță capitală, susțin organizatorii pentru că marchează „eliberarea întregului teritoriu al României de sub ocupația trupelor Germaniei hitleriste, Ungariei horthiste. Aceasta înseamnă, în același timp, încununarea luptei milenare a poporului român pentru libertate și independență.” Simpozionul a fost supervizat de Ion Coman, secretar al CC al PCR. I-a stat de-a dreapta Vasile Milea, membru supleant în CPEx al CC, ministru al Apărării naționale. S-a strâns de fapt nu pentru a celebra oștire, ci pentru a pune pe hârtie o telegramă adresată lui Ceaușescu, „marele Erou între eroii neamului, eminent militant comunist și patriot înflăcărat, ilustru gânditor revoluționar, strălucitor ctitor de țară nouă, personalitate proeminentă a lumii contemporane.” De altfel, îi transmit ei, simpozionul s-a concentrat pe activitatea lui desfășurată de-a lungul a 60 de ani, „a rolului determinant pe care în cei aproape 25 de ani de când vă aflați în fruntea partidului și statului, l-ați avut și îl aveți în elaborarea și înfăptuirea amplei strategii de dezvoltare economico-socială a țării, întregii politici interne și externe” etc.etc. Vorbitorii au evidenția „importanța monumentalei dumneavoastră opere referitoare la lupta milenară a poporului român și a armatei sale pentru libertate social și națională, pentru independență și unitate” iar cei prezenți îi transmit din nou, dacă mai era nevoie, atașamentul lor totală față de politica științifică promovată de partid, îl asigură că „oștirea țării, devotată trup și suflet patriei, poporului și partidului întâmpină cu rezultate superioare în toate domeniile vieții ostășești Congresul XIV al eroicului nostru partid comunist...” și că, urmând Directiva privind pregătirea militară și politică a armatei, sunt gata „în orice moment ca, împreună cu întregul popor, să apere cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, libertatea, independența și suveranitatea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.”

Ceaușescu îi scrie noului secretar general al CC al Partidului Socialist Unit din Germania, Egon Krenz. La nici două săptămâni de la sărbătorirea cu fast a celei de-a 40-a aniversări a înființării Republicii Democrate Germane, când Ceaușescu a avut o întrevedere cu Honecker și îl asigura pe toate căile că-l susține, acesta este silit de manifestațiile de stradă să demisioneze. Ceaușescu schimbă adresantul și-i spune lui Krenz că este încredințat că „strânsa colaborare statornicită între partidele și țările noastre pe arena mondială se va întări continuu” în interesul forțelor muncitorești, partidelor comuniste, solidarității, luptei pentru pace, dezarmării etc. Nu uită să spună în final că este solidar cu lupta comuniștilor și poporului din RDG „pentru socialism, pentru pace, înțelegere și largă colaborare internațională.” Versiunea prezentată de presa din România a fost că Honecker a cerut, din motive de sănătate, să fie eliberat din toate funcțiile. Și nu avea puține: era secretar general CC, membru al biroului politic, președinte al Consiliului de Stat al RDG, președintele consiliului apărării... Aproape la fel de multe ca Nicolae Ceaușescu.

România este aleasă membră în Consiliului de Securitate ONU pentru un mandat de doi ani, începând din 1 ianuarie 1990. Prilej de exaltare a politicii externe de la București care consideră că alegerea „constituie o nouă și elocventă expresie a recunoașterii universale a contribuției consecvente, active și constructive a țării noastre, a actualității și valorii inițiativelor și propunerilor de profundă rezonanță ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru promovarea, consolidarea și apărarea păcii”etc.etc.

Echipa feminină de gimnastică a primit argintul la Campionatele mondiale. Pe primul loc s-a situat URSS, pe al treilea Republica Populară Chineză iar pe patru SUA. În clasamentul provizoriu la individual compus pe primul loc se află Daniela Silivaș care a luat două note de zece la exerciții liber alese. Urmează două sovietice. La proba masculină pe echipe de la Campionatul mondial de gimnastică de la Stuttgart pe primul loc URSS, pe doi RDG apoi China. România s-a clasat pe locul șase. Dinamo București a câștigat cu 2 la 0 în fața echipei Panathinaikos Atena în turul doi al Cupei Cupelor.

Moare sculptorul Eugen Lungu( 26.11.1928 – 16.10.1989). L-a avut profesor pe Cornel Medrea. A făcut Academia de Artă din Leningrad. A creat opere de artă realist-socialiste. A rămas ancorat în temele artistice oficiale. A participat la expoziții anuale, la Bienale de pictură și sculptură. Sculpturile lui exterioare sunt expuse la Muzeul Militar Național, în Câmpulung Muscel, Turnu Severin sau Văleni.

Se fac angajări: „Întreprinderea de mașini unelte și agregate București încadrează conform Legii 12/1971 următoarele categorii de personal: ingineri electroniști, ing. TCM, prelucrători prin așchiere, vopsitori industriali”; „Asociație locatari încadrează fochist zona 11 Iunie”

De vânzare: „Pianină, dulap Biedermeier, dulap una (două) uși, birou, paturi, mese, șemineu decorativ (marmură), lemn, lucră mașină spălat, aspirator 110V cu transformator, butelie voiaj. Cumpăr frigider, aragaz, Mercedes stare perfectă model 1950-1960, podoabe deosebite”; „Convenabil colecție videocasete înregistrate, traduse și netraduse”; „Picup Tesla (cu stație, doză magneto-dinamică rezervă), discuri noi, boxe 15 W, îmbrăcăminte adolescente, dantelă macrame, televizoare Național și Telecolor defecte, presă mărțișoare cu matrițe, orgă lumini, audiocasete”; „Garsonieră cu îmbunătățiri, telefon, parchet, gresie, faianță, mobilă dormitor Biorela, televizor Lux”; „Clasoare filatelice, bibliotecă completă, jucării originale, bibelouri, haine de piele (modele deosebite), diverse obiecte de uz personal și decorațiuni interioare. Cumpăr fotoalbume chinezești și videocasete sigilate”; „Covor manual Dorna, stereo rediocasetofon Hitachi, televizor Sport. Cumpăr calorifer electric”; „Urgent clăpari Dynafit 41, cojoc bărbătesc, 46, televizor Sport, dulap Solca 5 uși”; „Studio, șifonier cu trei uși, toaletă, masă și bufet de sufragerie, răcitor (cu gheață).”

Se cumpără: „Telecolor 3007, 4106 chiar defect, congelator, radiocasetofon Autorevers, geacă piele sau canadiană, blue-jeans 48-50 și pentru copil 3 ani, pantofi 41-42, numai modele deosebite. Vând boxe Unitra 50W + picup Unitra deck, boxe auto 6W boxe Nova 1, cuier capitonat, comodă audio video”; „Mașină rașchetat parchet, șifonier, recamier, autoturism peste 2000 capacitate”

La televizor programul începe la ora 19.00 cu Telejurnalul de seară. La 19.30, Partid și țară – o unică voință. La 19.45, România la TIB 1989. La 20.05, Laureați ai Festivalului Național Cântarea României. La 20.25, File de glorioasă istorie. Cunoașterea trecutului de luptă al poporului – bază a activității de educare patriotică, revoluționară a maselor. La 20.45, Film artistic. Agent secret. Producție a studiourilor poloneze. La 21.50, Telejurnalul de noapte. Programul se încheie la ora 22.00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG