Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 19 septembrie 1989


Vizită la Botoșani pe 15 septembrie 1977, cu exact 12 ani înainte. În acest interval, cultul personalității a atins un nivel paroxistic. Sursa: comunismulinromania.ro (MNIR)

Marți 19 septembrie 1989

Soarele răsare la ora 6.52 și apune la ora 19.20. Vremea este frumoasă și continuă să se încălzească ușor. Cerul este mai mult senin. Se produce ceață dimineața în zonele depresionare, dar și în centrul și estul țării. Temperatura minimă se va situa între 6 și 16 grade, iar cea maximă între 22-30 de grade

Mii de oameni au umplut tribunele stadionului central al municipiului Botoșani, aduși de șefii de partid din localitate pentru a-l primi pe Ceaușescu, aflat în ultima etapă a vizitelor de lucru în nordul Moldovei. El și soția lui au aterizat chiar în centrul terenului cu elicopterul prezidențial. Oamenii din tribune aveau portretele celor doi, drapele roșii și tricolore, pancarte cu urări de bine și declarații de iubire față de partid și de secretarul său general, față de patrie și „eroicul popor român.” I-a primit cu pâine și sare prim-secretarul județului Elena Nae și alți boși locali. Un detașament de militari, membri ai gărzilor patriotice și ai trupelor PTAP le-au dat onorul. S-a intonat imnul și au fost îngropați în florile aduse de pionieri și șoimi ai patriei. Se scanda Ceaușescu și poporul, Ceaușescu reales la al XIV-lea Congres. A fost în patru întreprinderi și două unități agricole unde a făcut băi de mulțime, a dat sfaturi, a făcut analize, „a examinat modul în care sunt înfăptuite importantele sarcini ce revin unității” și le-a cerut să sporească „eficiența produselor”, pentru a îndeplini „în bune condiții planul pe acest an și pe întregul cincinal.” După ce au vizitat Întreprinderea textilă Moldova au plecat „într-o mașină deschisă” (pentru a interacționa mai bine cu oamenii aduși pe marginea drumului să facă figurație) spre sediul Comitetului județean de partid. Acolo i-au întâlnit pe membrii Biroului Comitetului județean de partid cărora le-a spus că, deși bune, „pe ansamblu, rezultatele obținute nu reflectă pe deplin posibilitățile existente, marile resurse pe care le are județul” cerându-le să utilizeze mai bine „baza tehnico-materială existentă”, prin organizarea „temeinică a muncii ,întărirea ordinii și a răspunderii”, pentru a dubla în felul acesta producția industrială a județului, până la terminarea următorului cincinal. Au discutat și despre stadiul dezvoltării și modernizării localităților județului (adică, despre sistematizarea satelor și comunelor). Ceaușescu le-a spus că, pentru ca lucrurile să meargă mai bine, „se impune dinamizarea muncii politico-organizatorice, ideologice și cultural-educative, perfecționarea continuă a stilului și metodelor de lucru ale politrucilor de la nivelul Comitetului județean, până la cel de șef de organizație de bază. În Piața Republicii din municipiul Botoșani a fost organizată „spontan”, o mare adunare populară la care au participat, spun rapoartele oficiale, peste cincizeci de mii de oameni din Botoșani „și așezările învecinate.” I-au aclamat îndelung, susținuți și de uralele și ovațiile înregistrate pe bandă de magnetofon. „Ceaușescu – PCR”, „Ceaușescu și poporul!”; „Ceaușescu – România”. Au vorbit, la început, notabilitățile locului: prim-secretara PCR pe Botoșani, Elena Nae, aleasă membră supleantă în CPEx la ultimele două congrese, Sava Băetu, secretar de partid la Întreprinderea de sticlărie Dorohoi (care spunea că e mândru că e contemporan cu epoca glorioasă inaugurată de Congresul IX), Mihai Tănase, șef la CAP Trestiana care susținea „asemenea tuturor comuniștilor (...) din adâncul ființei noastre realegerea” lui Ceaușescu în funcția de secretar general PCR („Să ne trăiți întru mulți ani, mult stimate și iubite tovarășe Ceaușescu!”). În final, a venit la microfon Ceaușescu care i-a lăudat, le-a dat speranțe, și-a manifestat încrederea („până în 1995 județul trebuie să ajungă la o producție industrială de cel puțin 60-65 de mii de lei pe locuitor”; trebuie să se acționeze pentru modernizarea și mai buna organizare a producției și a muncii, pentru creșterea eficienței economice, a disciplinei în producție etc.) spunând că trebuie depuse eforturi ca toți locuitorii din județul Botoșani, „ca și din întreaga țară, să devină oameni cu înalte cunoștințe, în toate domeniile, să aibă (...) o înaltă cultură revoluționară, să acționeze în orice împrejurări ca buni patrioți și revoluționari.” Le-a spus că România militează pentru pace și pentru necesitatea neamestecului „în treburile interne și respectării neabătute a dreptului fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării pe care o dorește! Iar noi suntem convinși că popoarele vor alege socialismul – pentru că acesta reprezintă viitorul întregii omeniri!” A fost întrerupt de aplauze și urale puternice. Le-a mai spus apoi ce bine a făcut România că a plătit datoria externă și că a șters datoriile agriculturii de stat (115 miliarde de lei) ceea ce „demonstrează forța economiei noastre, politica partidului și statului nostru de sprijinire puternică a agriculturii socialiste, a agriculturii în general” susținând că sistemul bancar/economic mondial se află la baza subdezvoltării. În fine le cere să respecte planul și că „manifestările cu care am fost întâmpinați” au fost o expresie „a încrederii în justețea partidului nostru comunist, a angajamentelor de a face totul pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor de dezvoltare viitoare” a întregii părți de Moldovă pe care o vizitase. Și le urează și lor să obțină rezultate cât mai bune în întrecerea socialist „dacă se poate printre primele – și eu aș saluta dacă veți lucra în așa fel încât să ocupați primul loc!” Este aplaudat la scenă deschisă, din megafoane bubuind ovații și urale în mare preînregistrate, jurnaliștii nu mai știu ce adjective să folosească pentru a-și manifesta susținerea, solidaritatea, încântarea.

Continuă să fie trimise telegrame cu producții record, tot mai fanteziste. De pildă, IAS Mogoșoaia pretinde că a realizat 102,75 tone de sfeclă la hectar (media mondială în 2017 era, în medie de 58,2 t/ha; Chile deținând recordul de productivitate cu 87,3 t/ha), CAP Pătule din Mehedinți a raportat o producție de porumb de 31,54 tone și CAP Cazasu din Brăila transmițând că a realizat o producție de soia de 6,22 t/ha.

Toți artiștii amatori se pregătesc de a opta ediție a Festivalului Cântarea României, faza de masă. Se pregătesc și angajații de la Centrul de creație și cultură socialistă ITB unde Dora Mezdrea a aflat că „oamenii muncii din această mare întreprindere au preocupări dintre cele mai diverse în timpul lor liber” și nu e vorba mereu despre miuțele încinse pe maidanele din jurul întreprinderii ci despre cultură și artă socialistă, revoluționară. Unii dintre ei bat la ușile afirmării participând o dată la două săptămâni la lucrările cenaclului Ion Pillat, șapte dintre membrii acestuia calificându-se la faza republicană a Cântării României. Dar iubitorii de frumos au de unde alege. Doru Parfenie, directorul Centrului de creație, îi spune gazetarei că preocupările lor culturale nu țin de agenda festivalului, ci sunt constante. „Avem o activitate estivală desfășurată de formațiile noastre în aer liber în diverse puncte ale Capitalei și ale Sectorului Agricol Ilfov.” În 1989, sezonul estival s-a deschis pentru artiștii de la ITB în Parcul tineretului pe 2 mai, când au organizat activități sportive, brigăzi artistice, formații de estradă, recitări etc. Au avut activități toată vara. Stagiunea s-a închis pe 17 septembrie tot cu un spectacol în aer liber, prezentat de laureații de la Festivalul Cântarea României din acel an. Stagiunea toamnă-iarnă, care începe pe 1 octombrie, se va desfășura sub acoperișul Centrului. Vor da reprezentații cu spectacolul „De demult, mai de demult” după Caragiale cu care au obținut locul întâi la ediția precedentă, a șaptea, a Festivalului. De asemenea, vor mai avea spectacole cu recitaluri de poezie la care au obținut același rezultat. Au fost laureați încă de la prima ediție a Festivalului. În 1989 au avut 500 de participanți direcți adică 54 de brigăzi artistice de amatori dintre care cinci au ajuns în faza republicană unde au obținut un loc întâi (Brigada Centrului ITB), două locuri doi (Brigada exploatări taximetre și a uzinei de reparații și două locui trei (brigada secției de taximetrie și cea de exploatări transport electric). Au mai obținut și locul întâi la formația de dans modern, locul II la solist de dans modern și multe alte premii și mențiuni. De pildă locul I pentru montajul literar A fi, cu versuri patriotice și locul II pentru interpretul de satiră George Ivașcu. Gazetara stă de vorbă cu două dintre laureate: una pentru montajul literar de versuri patriotice, cealaltă pentru montaj dar și pentru o piesă de teatru. Muncesc cu îndârjire (una este studentă la teatru, la seral) și vor să obținută rezultate de vârf și la viitoarea ediție a Festivalului. Un singur lucru nu suportă niciuna dintre ele: „suficiența amatorului, lipsa de spirit critic a celui care cred că a atins punctul cel mai de sus.” Cum altfel ar fi putut obține trofeul național pentru montajul pe versuri patriotice?

Uteciștii continuă să facă muncă patriotică în folosul comunității. În cadrul acțiunii „Eu muncesc, eu controlez, eu răspund” cinci sute de tineri de la Combinatul de Prelucrarea Lemnului Comănești, județul Bacău au promis că vor monta peste plan cinci garnituri de mobilă de bucătărie, că vor participa la executarea lucrărilor de montaj și la finisarea elementelor de lemn pentru hol. Ei promit, de asemenea, că vor efectua 300 de grătare pentru export, 50 de tocuri de ușă, 20 de panouri cofraj și că vor ambala 20 de tone de PFL pentru export. Folosind altă deviză, „Țării cât mai mult cărbune”, tinerii din sectorul Zegujani de la Întreprinderea minieră Mehedinți au promis și ei că vor extrage suplimentar cinci mii de tone de lignit. La Satu Mare, cinci sute de tineri de la Întreprinderea de Utilaj Minier promit că vor efectua lucrări în sprijinul producției în valoare de 20 de mii de lei și că vor face lucrări de sortare, tăiere și încărcare a fierului vechi în valoare de 15 mii de lei. Ca să le mențină aspirațiile revoluționare la cea mai înaltă cotă, comitetul orășenesc UTC din Baraolt a organizat o expunere cu tema: „Partidul- promotorul aspirațiilor supreme ale poporului, stegarul luptei pentru apărarea libertății și suveranității naționale.”

Este înhumat I. D. Sârbu (născut pe 28 iunie 1919, la Petrila) eseist, dramaturg, romancier și filosof român, autor al unei vaste literaturi de sertar descoperită și apreciată în special după 1989. A murit, la Craiova aproape uitat, pe 17 septembrie din cauza unui cancer la esofag L-a avut ca mentor pe Lucian Blaga. Era, în 1947, cel mai tânăr conferențiar universitar din țară. Este epurat însă de comuniști pentru că nu a vrut să-l denunțe pe mentorul său care-i conducea teza de doctorat. A fost arestat în 1956 sub pretextul că ar fi colaborat cu „reacționarii” maghiari. A primit inițial o pedeapsă de un an, majorată mai apoi la șapte ani. În închisoare Securitatea a încercat în mai multe rânduri recrutarea lui. S-au ocupat de el Tudor Vornicu, ulterior realizator la TV, și Olimpian Ungherea (scriitor, când nu dădea raportul). După ce a ieșit din închisoare (1964) a lucrat în mină ca vagonetar apoi în Teatrul din Petrila ca mașinist. După reabilitare a publicat cărți pentru copii și piese de teatru însă adevărata recunoaștere a fost postumă. Ultimul raport al securității despre scriitor a fost redactat chiar la înhumarea scriitorului de către lt. Ion Andreiaș care a consemnat faptul că la Cimitirul Sineasca necrologul a fost rostit de Ștefan Augustin Doinaș. Acum la Petrila o școală îi poartă numele. La fel și Teatrul din Petroșani. Se spune că ar fi fost modelul personajului Victor Petrini din romanul Cel mai iubit dintre pământeni, al lui Marin Preda.

Moare Vasile Rausser, membru al Academiei de științe sociale și politice a CC, vajnic apărător al politicii centralizate și planificată, teoretician al industrializării și productivității muncii.

S-au încheiat întrecerile din seriile preliminare ale Campionatului mondial de handbal pentru tineret. Selecționata României s-a calificat în grupa semifinală B alături de URSS, Iugoslavia, Franța, Coreea de Sud și Austria. La Campionatele mondiale de box, în gala din ziua precedentă Nicolae Aliuță (muscă) și Francisc Vastag (semimijlocie) și-au învins oponenții la puncte. La Campionatele mondiale și europene de haltere în desfășurare la Atena, în categoria 60 kg Atila Csanka s-a clasat al treilea cu 305 kg ridicate la ambele stiluri. La Daciada de atletism de la Stadionul 23 August, Paula Ivan a câștigat proba de 1500 de metri. Vali Ionescu a ieșit prima la săritura în lungime iar Doina Melinte a câștigat proba de 800 m. Proba masculină pe echipe la Concursul internațional de tenis de masă de la Sofia a fost câștigată de echipa României urmată de Bulgaria, URSS și R.D. Germană.

De vânzare: „Haină astrahan sintetic 48, tacâmuri alpaca argintate, auto radio Lira, trening bumbac”

Se cumpără:„Televizor color. Vând cojoc damă 42-44 nou”;Butelie, bujori roșii timpurii, frigider. Vând Moskvici 408”; „Pahare cristal (set complet), serviciu masă calitate, tavă deosebită”; „Convertor receptor, osciloscop performant, robot electronic, mesaj documentații service video, televizor color, video defecte, uzate (pentru piese), convenabil”; „Mașină tricotat cu cartelă perforată, blue-jeans și geacă 54-56”

Administrația Asigurărilor de Stat (ADAS) le recomandă oamenilor să facă la alegere „următoarele feluri de asigurări mixte de viață: asigurarea mixtă de viață, asigurare familială mixtă de viață, asigurare mixtă de viață și suplimentară de accidente. Aceste asigurări, aflăm, au o serie ce caracteristici comune: se adresează celor care au între 16 și 65 de ani, se pot contracta pe termene de la cinci la 15 ani, primele de asigurare sunt diferențiate funcție de vârsta persoanei care face asigurarea și de mărimea sumei asigurate, la expirarea asigurărilor la care primele au fost plătite pentru întreaga durată prevăzută de poliță, sumele asigurate se prime concomitent cu o indemnizație. Asigurările participă la trageri de amortizare.

Programul de televiziune începe la 19.00 cu Telejurnalul de seară. La 19.25, Să trăim și să muncim în spiritul normelor eticii și echității socialiste. În relație nemijlocită: calitatea muncii – calitatea vieții – reportaj. La 19.45, Programe prioritare. La 20.05, Teatru TV. Mândria, de Mircea Enescu. În distribuție: Ion Marinescu, Gheorghe Cozorici, Dorina Lazăr, Mitică Popescu, Monica Ghiuță, Paul Lavric etc.etc. Regia artistică: Domnița Munteanu. La 21.30, Omul și sănătatea. Riscurile automedicației. La 21.50, Telejurnalul de noapte. Emisiunea se încheie la ora 22.00.

La Opera Română este reprezentație cu Aida iar la Teatrul de Operetă, Prințesa Circului. La Teatrul Național, Sala Mare, Poveste din Hollywood. La Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, sala din Schitu Măgureanu, Mizantropul. La Teatrul Mic, O scrisoare pierdută iar la Teatrul Foarte Mic, Dragă Joe. Teatrul C. Tănase a programat la Grădina Boema spectacolul Bună seara, Boema! Iar Ansamblul Rapsodia Română – Meridiane folclorice.

Pe marile ecrane rulează Martori dispăruți; Un studio în căutarea unei vedere, Flori de gheață; O vară cu Mara; De la literatură la film; Nava lui Yang; Declarație de dragoste; Dragoste și datorie; Sorgul roșu.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG