Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 2 noiembrie 1989


Moment de sărbătoare bihoreană; oferit de Comitetul judeţean de partid Bihor; 1978. Sursa: comunismulinromania.ro

Joi 2 noiembrie 1989

Soarele răsare la ora 6.53 și apune la ora 17.05. Vreme în general caldă, cu cer variabil, cu înnorări mai accentuate în nordul și centrul țării. Pe alocuri va ploua slab în aceste regiuni. Dimineața, pe alocuri, ceață. Maximele termice se încadrează între 12 și 20 de grade local mai ridicate în sud. Minimele nocturne se situează între 2 și 10 grade.

Octav Grumeza, corespondent la Scânteia, povestește cum se face că producția de lapte de la CAP-ul Mădăraș, județul Satu Mare, care scăzuse la începutul lunii octombrie, a crescut după ce s-a făcut o analiză la comitetul județean de partid. După analiză, corespondentul oficiosului comunist s-a „deplasat” la CAP să vadă progresul. Se pare că ședința de analiză l-a scuturat bine pe șeful CAP-ului. Secretara comitetului comunal de partid și primăriță în comună, „tovarășa Viorica Tulbure” îi descifrează secretul: Producția de lapte scăzuse că șeful cooperativei nu prea venea pe acolo, în cooperativă se aduseseră niște vaci și viței cu probleme care mai mult consumau rezerva de fân și nu produceau mare brânză. Dar lucrurile s-au schimbat. Șefa de la partid l-a zgâlțâit bine, „l-a avertizat cu toată severitatea” și i-a cerut să vină zilnic la program. „De asemenea, i s-a cerut să vegheze personal la respectarea disciplinei și ordinii în fermă, la îndeplinirea ireproșabilă a atribuțiilor de serviciu ce revin celorlalte cadre, tuturor lucrătorilor din fermă.” Boșii locali de partid se jenau de faptul că situația de la CAP devenise subiect de ședință la județ și s-au simțit obligați să se implice „cu spirit sporit de răspundere, în ce privește buna desfășurare a activității în sectorul zootehnic.” Așa că la partid s-a decis programul de redresare a CAP-ului. Ce măsuri au decis? Să se întroneze ordinea „desăvârșită” în gospodărirea și administrarea furajelor, să se țină o evidență la sânge a preluării și livrării cantităților de lapte obținute zilnic. În fiecare dimineață, primărița se duce la CAP la prima oră din program, ca să vadă cine a venit la timp și cine nu. Problema, după gazetar, e că a fost tolerat, nu a fost înfierat în ședințele de oameni ai muncii, la adunările de bilanț nici nu s-a pomenit de problemele CAP-ului. Dar la adunarea de dare de seamă din septembrie, se indignează el, „(...) în loc să se spună lucrurilor pe nume, s-au invocat doar o serie de greutăți – de natură mai mult sau mai puțin obiectivă – fără să se arate că stă și în puterea comuniștilor din zootehnie, a conducerii unității, a președintelui în primul rând ca, printr-o schimbare radicală de atitudine față de acest sector, să acționeze cu răspundere hotărâtă pentru eliminarea lor.” Șeful CAP-ului a preferat așadar să se complacă într-un dolce far niente, iar „în locul unei atitudini active, responsabile, tenace” a adoptat „atitudinea confortabilă a resemnării pasive, cu urmări negative asupra rezultatelor din zootehnie. Spiritul revoluționar, neîmpăcarea cu neajunsurile din activitate, lupta tenace pentru înlăturarea lor trebuie să constituie coordonate permanente în viața și munca comuniștilor, cu atât mai mult a celor învestiți cu răspunderi de conducători.” E drept, în cele din urmă, șefii au înțeles că trebuie să fie mai activi și să ponteze mai des pe la serviciu și este important să nu uite această lecție.

Ilie Tănăsache îi învață pe oameni să fie mai modești, să se autocritice mai des. A fost la Conferința organizației municipale de partid din Galați unde a aflat despre nenumăratele fapte eroice ale muncitorilor din județ. S-au aplicat tehnologii noi, producția a crescut, au diversificat gama produselor la export, s-a depășit planul la investiții... Gazetarul meditează pe marginea acestor vorbe: „Repere ale drumului nostru de mari împliniri socialiste, temeiuri ale adeziunii, exprimate vibrant în conferință, la politica internă și externă a partidului. Temeiuri de inimă și de conștiință la adeziunea fierbinte față de propunerea de reînvestire a tovarășului Nicolae Ceaușescu etc.etc.” A fost o conferință perfectă: oamenii s-au înfierat și autocriticat cu patimă iar despre realizări au vorbit mai puțin. Toți șefii mai mari sau mai mici au recunoscut că mai pot face multe pentru întărirea și sporirea proprietății socialiste, cheia de boltă a reușitei socialismului. „Argumentele lor, supuse atenției conferinței, au vizat îndeosebi perfecționarea continuă a stilului și metodelor muncii de partid, în toate compartimentele producției materiale și spirituale, pentru a asigura peste tot, o activitate economico-socială la nivelul exigențelor actuale.” Au fost tocați și șefii de la partid că sunt răspunzători de unele nerealizări de plan, de existența unor lipsuri în activitatea de export, de situația cu totul nemulțumitoare în domeniul construcției de locuințe etc.etc. S-a insistat în dezbateri și pe necesitatea înlăturării lipsurilor din munca politico-organizatorică. Pentru a reuși să înfăptuiască „marile obiective social-economice” pe care-i aveau în față pentru anii următori, trebuiau „activizați” toți cei 45 de mii de comuniști din județ, erau necesare „creșterea, educarea și formarea acestora, a tuturor oamenilor muncii în spiritul marilor răspunderi.” Dar pentru asta trebuie să se acționeze „pentru ridicarea continuă a activității politico-organizatorice la nivelul exigențelor mereu mai înalte ale muncii de partid.”

Nicolae Plopeanu desființează în cinci coloane din Scânteia „democrația burgheză” pornind de la spusele lui Ceaușescu de la Expunerea recentă că „Nu se poate vorbi despre o adevărată democrație în condițiile asupririi și exploatării omului.” Ideologul Scânteii este indignat de faptul deși democrația burgheză este la modă, cei care o predică și o ridică în slăvi uită „cu bună știință” să menționeze și altfel de opinii despre acest tip de democrație, inclusiv opinii care și-au făcut loc și în publicații și în literatura de specialitate din țările capitaliste”. Citează în introducere câteva comentarii ostile burgheziei dintr-o revistă americană obscură de stânga și se întreabă apoi retoric: „Oare în ultimii ani s-a schimbat ceva în esența democrației burgheze încât acum această să poată fi prezentată de apologeții săi ca un adevărat panaceu, ca un remediu bun la toate și oriunde?” De fapt, nu, pentru că democrația burgheză, spune politrucul, e ce a fost mereu: „un sistem bazat pe inegalitate și inechitate, în care nu omul, ci banul reprezintă elementul fundamental, în care cei bogați îi domină și îi exploatează pe cei mulți. Apoi, folosindu-se de comentarii și editoriale din diferite publicații occidentale, de la Le Monde diplomatique, la New Yorker, sau New York Times, Nicolae Plopeanu torpilează sistemul electoral, corupția politicienilor, inechitatea, demascând lupta de clasă și privilegiile bogaților. Teza este că lumea este condusă de lăcomia corporațiilor și că libertățile sunt doar de fațadă, în spatele lor aflându-se interesele personale ale celor puțini și bogați. Căci „pe măsură ce bogații devin tot mai bogați, păturile sărace sărăcesc tot mai mult. Iar fenomenul este caracteristic tuturor țărilor capitaliste.” Cu alte cuvinte, cine se abate de la socialism, așa să pățească.

S-a declanșat a VIII-a ediție a Festivalului național Cântarea României, o ediție dedicată Congresului partidului „Întreaga activitate politico-educativă, tehnico-științifică și cultural artistică ce se va desfășura în cadrul festivalului va fi orientată în lumina sarcinilor reieșite din Programul-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, având ca finalitate stimularea creativității maselor, educarea acestora în spiritul concepției revoluționare despre lume și viață, formarea omului nou, cu un profund spirit patriotic, participant activ la procesul revoluționar continuu de edificare a socialismului în țara noastră.” Sunt înscrise la start peste 230 000 de formații artistice „cu creații cu un profund caracter patriotic, revoluționar, umanist, inspirate din realizările fără precedent ale Epocii Nicolae Ceaușescu” etc. etc. Pentru a scoate toate talentele la suprafață, vor fi organizate noi concursuri, se vor tipări culegeri literare și muzicale, albume cu lucrări de artă populară și artă plastică ale creatorilor laureați la precedenta ediție. Deocamdată e faza de masă, în ajunul Congresului și peste tot, pe marile platforme industriale, în fabrici și uzine, instituții, unități de învățământ vor avea loc expuneri, schimburi de experiență, cercuri de educație materialist-dialectică, acțiuni cu cartea și filmul având drept generic „Mărețe ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu”; „Cu poporul, pentru popor”; „Programul partidului – programul nostru”

Sunt organizate diverse manifestări dedicate celei de-a 72-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Au loc adunări festive la Întreprinderea de sârmă și produse din sârmă Buău, Universitatea Brașov, Combinatul petrochimic Pitești, Întreprinderea de aluminiu Slatina și Electroputere-Craiova. La adunarea festivă din Buzău a participat și ambasadorul URSS, E.M.Tiajelnikov. La celelalte, au participat alți angajați ai ambasadei. A fost evidențiată semnificația evenimentul, însemnătatea istorică a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie „în viața popoarelor sovietice precum și pe plan internațional, succesele importante obținute de oamenii muncii sovietici, sub conducerea PCUS, în opera de edificare a noii societăți în Uniunea Sovietică”. La Librăria Dacia din Capitală a fost deschisă Decada cărții sovietice. Expoziții de carte sovietică au fost deschisă și la Iași, Târgoviște și Ploiești.

Moare Mihaela Runceanu, interpretă de muzică ușoară, profesoară la Școala Populară de Artă și de la Centrul de Îndrumare a creației populare din București. De-a lungul carierei a obținut mai multe premii la diverse concursuri muzicale. I-au fost elevi mulți dintre cântăreții care s-au afirmat în anii 1980-1990 (Adrian Enache, Mădălina Manole, Nicola etc.) A fost asasinată în garsoniera ei în noaptea de 1 noiembrie 1989.

În cadrul Cupei cupelor, pe stadionul Dinamo din Ștefan cel Mare, Dinamo București învinge categoric, cu 6 la 1 echipa Panathinaikos Atena. În Cupa Campionilor Europeni echipa de fotbal Steaua pierde în fața echipei P.S.V. Eindhoven cu 5 la 1. La Sibiu a avut loc meciul dintre formațiile de fotbal juniori 1 ale României și Austriei în cadrul campionatului european. Partida s-a încheiat la egalitate 0-0. În Sala Floreasca din București, s-a disputat partida de baschet între echipele feminine Voința București și Gorizont Minsk. Au învins bucureștencele cu 78 la 72.

Se fac angajări: „Direcția de poștă a Municipiului București organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: analiști cu studii superioare și operatori date, absolvenți ai Liceului de informatică”; „Biblioteca municipală M. Sadoveanu încadrează urgent șofer-mecanic auto, absolvent de liceu, posesor carne de conducere categoriile B, C, D cu domiciliul stabil în București”

De vânzare: „Miniorgă Vermona cinci octave, nouă, garnitură hol Morena”; „Vioară veche, smoking castan 1,75 m, mașină tocat Moulinex și AEG prăjit pâine, noi, radio mic”; „Șifonier, recamier, masă extensibilă, vitrină, noptiere, cuier pom, lămpi, perdele covoare uzate, aragaz, masă bucătărie”; „Sufragerie flamandă stejar, policandru cristal, cojoc scurt, bibliotecă, televizor”; „Pendulă mare podea, radiocasetofon, magnetofon, măsuță, masă extensibilă, covoare, magnetofon Rostok, boxe. Cumpăr ceas mână, buzunar Cronograph, diverse”, „Mașină tricotat Toyota KS858, cu cartelă nouă, un pat”; „Pat, fotolii, Solca două uși, șifonier Biedermeier, pat și noptieră stil, mașină de spălat automată”, „Vând/predau contract apartament excepțional două camere, Șulea (boiler), uși capitonate, eventual semimobilat, hol Olguța, mobilă bucătărie, deck Akay F11, amplificator Bos 260, calculator Texas Instruments, cort izoterm, piese scuter Viatka”; „Salon Ludovic, masă extensibilă, 6 scaune curbate măsuță televizor florentină, combină muzicală, furnir de nuc, utilaj tâmplărie cu motoare, bicicletă damă”

Se cumpără: „Cizme damă deosebite 30, cântar electric, miniboiler de robinet”; „Televizor color și congelator” „Geacă bărbătească nouă, piele (neagră), măsură 50-54 și cea mic damă cu brățară”

La Sala Radio, Concert extraordinar susținut de Orchestra simfonică a Radioteleviziunii. Dirijor Constantin Brâncuși. Solist Nicolai Suk din URSS. Participă Corul Radio; dirijor Aurel Grigoraș. La Ateneul Român, Sala Studio, Valori camerale românești. În sala Ateneului Român Concert simfonic. La Opera Română, balet: Visul unei nopți de vară. La Teatrul de Operetă reprezentație cu My Fair Lady. În Sala Mare a Teatrului Național, Moștenirea. În Sala Amfiteatru, Torquato Tasso. La Teatrul Lucia Studza Bulandra, sala din Schitu Măgureanu, Omul cu mârțoaga; în Sala Studio, Cântec despre mine însumi. La Teatrul de Comedie, Pețitoarea. La Nottara, Livada de vișini (sala Magheru) și Complotul miliardarilor (Sala Studio) La Teatrul Giulești ( Sala Majestic), Să nu-ți faci prăvălie cu scară! În foaierul teatrului, Pasărea măiastră – Maria Tănase. La Teatrul Ion Creangă, la matineu, Stop în top: Daniela! iar de la 18, De la Stan și Bran la... Muppets. La Teatrul Țăndărică, sala Victoria, Vântură-lume. La sala din Piața Cosmonauților, O fetiță mai cu moț. Ansamblul Rapsodia Română are spectacolul Meridiane folclorice. La Circul de stat București, reprezentația Arena atracțiilor cu Circul din R.P. Bulgaria.

La televizor programul începe la 19.00 cu Telejurnalul. La 19.30, În dezbatere: Tezele, ideile, orientările din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a Comitetului Central al PCR. La 19.45, Sub tricolor, sub roșu steag. Versuri patriotice, revoluționare. La 19.55, În dezbatere: Tezele, ideile, orientările din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a Comitetului Central al PCR. La 20.15, Laureați ai Festivalului național Cântarea României. La 20.45, Unire, unitate – idealuri împlinite, mărețe perspective. La 21.05 Film în serial. Explozia. Producție a Studioului cinematografic București, Scenariu: Ioan Grigorescu. Regia: Mircea Drăgan. Prima parte. La 21.50 Telejurnalul de noapte. Programul se închide la ora 22.00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG