Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 20 august 1989


Władysław Gomułka și Nicolae Ceaușescu semnează Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între R. S. România și R.P. Polonia (12 noiembrie 1970) Sursa: comunismulinromania.ro (MNIR)

Duminică 20 august 1989

Vreme călduroasă cu cer variabil. În sud și sud-est este mai mult senin. Ploi sub formă de averse și descărcări electrice pe alocuri în zone deluroase și la munte. Cu totul izolat în restul țării. Temperaturi minime între 14 și 24 de grade (mai scăzute intramontan și la deal) și maxime între 28 și 36 de grade.

23 August e sărbătorit prin nenumărate acțiuni politico-educative și cultural-artistice. La Întreprinderea de medicamente a avut loc manifestarea „București, file de luptă revoluționară, patriotică în August 1944”. A fost pus în evidență rolul „determinant” al PCR în organizarea și înfăptuirea insurecției. La Întreprinderea Automatica a avut loc o expunere-dezbatere cu titlul Partidul Comunist Român – organizatorul și conducătorul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August.” La Întreprinderea 23 August s-a organizat o manifestare intitulată „Glorioase realizări pe drumul edificării României socialiste moderne” dedicată succeselor poporului român condus de PCR „pe carea construirii socialismului și comunismului în patria noastră”, mai ales în perioada de după Congresul al IX-lea, „prin opera genialului ei ctitor.” De asemenea, la Muzeul de istorie și artă al Municipiului București a avut loc o dezbatere cu tema „București, de la Congresul al IX-lea la Congresul al XIV-lea PCR- anii celor mai mărețe izbânzi pe calea progresului din seculara istorie a capitalei patriei.” Dar manifestări de același fel, cu titluri aproximativ identice au avut loc peste tot în țară. „45 de ani de istorie nouă, de ample și profunde prefaceri revoluționare” (Muzeul de istorie din Botoșani); „Rădăcini istorice ale revoluției din August 1989. Tradiții antifasciste, antirăzboinice și antiimperialiste în țara noastră” (Centrul de cultură și creație socialistă, Botoșani); „Actul istoric de la 23 august 1944 – moment crucial în viața politică, economică și socială a patriei” (Deva, simpozion); „PCR, organizatorul și conducătorul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944” (Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei, Gura Humorului etc.) La fel și la Oradea unde se adaugă în titlu „început de eră nouă în istoria multimilenară a poporului român, în dezvoltarea patriei noastre pe calea independenței naționale și progresului social”. La Fabrica de instalații și utilaje tehnologice Carei e prezentată expunerea „Contribuția determinantă a secretarului general al partidului (...) la fundamentarea teoretică și elaborarea documentelor Congresului al XIV-lea al partidului – model de gândire științifică, revoluționară și novatoare, de aplicare a socialismului științific la condițiile concrete de dezvoltare economico-socială a României.” La Școala 1 din Carei, elevii au susținut un program cultural-artistic „Partidul- tinerețea noastră” iar la Școala 2 a fost vernisată o expoziție de carte social-politică având la loc de frunte opera lui Ceaușescu. La Centrul de creație și cultură socialistă al tineretului din Satu Mare a fost prezentat spectacolul muzical-coregrafic „Laudă eroilor.”

Emil Bobu scrie un lung pomelnic despre „concepția strălucită, profund științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind revoluția de eliberare socială și națională, continuitatea procesului revoluționar unic de edificare a societății socialiste și comuniste în România” pornind, firește, de la apropiata aniversare a zilei de 23 August și proximitatea Congresului al XIV-lea unde Ceaușescu urma să fie reales secretar general. Biografia lui Ceaușescu, constată Bobu, s-a întrețesut cu cea a a luptei de eliberare socială și națională, „acționând necontenit pentru apărarea suveranității și independenței țării, pentru transformarea revoluționară a societății românești” etc.etc. Rezultă că a fost atât de implicat „în pregătirea și desfășurarea actului istoric de la 23 August”, că acesta nici nu ar mai fi avut loc în absența lui. Acolo, în focul luptei „pentru înfrângerea definitivă a fascismului, în complexul proces de profunde mutații și înfruntări de clasă din acea perioadă” s-au afirmat virtuțile de conducător comunist „și patriot înflăcărat” ale lui Ceaușescu. Prin importantele funcții încredințate a luptat „pentru reconstruirea economiei naționale și democratizarea țării, pentru înfrângerea forțelor retrograde și cucerirea puterii politice și economice – lupta încununate prin istoricul act de la 30 decembrie 1947, al înlăturării monarhiei, instituție reacționară ce reprezenta un corp străin în viața națiunii” Și această luptă nu s-a încheiat pentru că, spune Emil Bobu, „în concepția partidului, a secretarului său general (...) procesul revoluționar nu se mărginește doar la luarea puterii politice, el nu se oprește odată cu parcurgerea uneia sau alteia dintre etapele pe care le străbate, ci va continua, inclusiv în societatea comunistă, practic nu se va încheia niciodată.” Și acest lucru nu se poate concepe fără prezența în fruntea nației a lui Ceaușescu „singura garanție a mersului nostru neabătut înainte”, el, „marele Erou al națiunii noastre”. Textul este scris în genunchi și cu ochii în lacrimi de recunoștință, dovedind ce calități l-au ținut atâta amar de vreme pe Bobu alături de Ceaușescu.

Narațiunea despre „revoluția eliberatoare” petrecută cu 45 de ani înainte era tulburată însă de zgomotele de fond venite dinspre Polonia, Ungaria sau Cehoslovacia. Ziarul Scânteia prezintă punctul de vedere al partidului referitor la schimbările petrecute în Polonia. Tadeusz Mazowieczki, reprezentant al Solidarităţii, este desemnat prim-ministru al Poloniei. Pe 24 august noul guvern va fi votat de Parlament. Cu doar o zi înainte, Tadeusz Mazowieczki devenise primul prim-ministru necomunist dintr-o ţară membră a Pactului de la Varşovia. Comuniștii nu mai dețin în noul guvern decât cinci ministere. „Mai mulți activiști de partid ai organizațiilor de masă și obștești, veterani din ilegalitate s-au adresat presei și radioteleviziunii cerând lămuriri în legătură cu situația creată în Polonia prin acceptarea de către președintele țării a demisiei premierului desemnat reprezentant al Partidului Muncitoresc Unit Polonez și încredințarea formării noului guvern unei persoane din conducerea sindicatului Solidaritatea, cunoscut pentru pozițiile sale antisocialiste, legată de cercurile imperialiste, reacționare.” Redactorii Scânteii și, desigur, secția de propagandă a PCR le transmit cititorilor că măsura cu pricina „contravine intereselor poporului polonez, ale socialismului” și pune în pericol realizările și cuceririle revoluționare din cei 45 de ani care au trecut de la eliberarea Poloniei de sub ocupația hitleristă. Oamenii au dreptul să fie neliniștiți, spun politrucii de la Scânteia că prin preluarea puterii politice din mâinile clasei muncitoare se abandonează principiile fundamentale ale socialismului. „Situația creată pune în pericol interesele socialismului, inclusiv ale Tratatului de la Varșovia, servind intereselor NATO, ale forțelor celor mai reacționare”. Poporul român, consideră politrucii comuniști, consideră că trebuie depuse toate eforturile pentru formarea unui guvern format din comuniștii polonezi în care să fie reprezentate forțele revoluționare poloneze.

Campionatul balcanic de handbal pentru juniori care are loc la Sofia s-a încheiat. Pe primul loc s-a clasat echipa iugoslavă urmată de cea a României, apoi a Bulgariei și a Greciei. Golgeterul competiției a fost Robert Licu care a marcat 27 de puncte. În cadrul campionatului european de natație, în turneul de polo pe apă reprezentativa României a întrecut-o pe cea a Olandei. La Campionatul de șah pentru copii și juniori de la Aguadila (Porto Rico) două reprezentatele ale României, Adriana Anca (10 ani) și Luminița Radu (18 ani), au obținut două medalii de argint la categoriile lor de vârstă iar Corina Peptan a câștigat medalia de bronz pentru categoria 12 ani.

La televizor programul începe la 11.30 cu Lumea copiilor. Telefilmoteca de ghiozdan. Fiul munților. Producție a Casei de filme Unu. Episodul 3. La 12.25, Sub tricolor, la datorie! La 12.40, Viața satului. Sub conducerea partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, mărețe înfăptuiri în anii socialismului, Documentar. La ora 13, Telex. La 13.05, Album duminical. La ora 15, programul se închide și se redeschide la ora 19 cu Telejurnal. În întâmpinarea marii noastre sărbători naționale. La 19.20, Cântarea României. 23 August 1944-23 August 1989. Ani de libertate, ani de istorice înfăptuiri. Documentar. Omagiul țării conducătorului iubit. Emisiune realizată în colaborare cu Consiliului Culturii și Educației Socialiste. La 20.20, Film artistic: Noi, cei din linia întâi. Producție a Casei de Filme Cinci. Ultima parte. La 21.30, Laudă patriei și oamenilor săi. Pagini coregrafice pe muzică de compozitori români. La 21.50, Telejurnalul de noapte. Programul se încheie la ora 22.

Teatrul de Operetă are pe afiș Maratonul melodiilor. Teatrul Național, sala Atelier, are reprezentație cu Ultimul act. La Teatrul Lucia Sturdza Bulandra în sala de la Grădina Icoanei, A treia țeapă. Teatrul Mic susține spectacolul de sunet și lumină Cântăm România de azi, în Grădina Cișmigiu, Rotonda scriitorilor. La Teatrul Național, spectacolul Treptele biruinței noastre (recital de versuri). În sala Majestic a Teatrului Giulești, Hotel „Zodia Gemenilor.” Teatrul satiric-muzical C. Tănase a programat în Grădina de vară Boema, Bună seara, Boema! Și la Teatrul de vară Herăstrău, Varietăți. Teatrul Țăndărică are reprezentație la Teatrul de păpuși Herăstrău cu Vasilache și Marioara.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG