Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 22 iulie 1989


Spectacol pe stadionul „Dinamo” din Capitală, dedicat „Zilei pionierilor”. (18 iunie 1977) Sursă: Fototeca online a comunismului românesc; cota:118/1977

Sâmbătă 22 iulie 1989

Soarele răsare la ora 5.51 și apune la ora 20.52. Vremea continuă să se încălzească. Cerul este variabil, mai mult norod în estul și nord-estul țării. Pe alocuri, în aceste zone, ploi sub formă de averse. Vântul suflă slab până la moderat. Temperaturile minime sunt cuprinse între 10 și 18 grade, mai scăzute în depresiuni, iar maximele termice se situează, în general, între 22 și 32 de grade.

Ceaușescu e vizitat la vila de la Neptun de o delegație de oameni de afaceri vest-europeni. Ceaușescu avea nevoie de devize direct de la sursă, nu prin intermediul băncilor. La întrevedere, spune procesul verbal, „au fost discutate aspecte ale colaborării dintre întreprinderile românești de comerț exterior și firmele vest-europene din domeniul comerțului cu produse textile, precum și posibilitățile existente în vederea dezvoltării în continuare a acestor relații.” Oamenii de afaceri vest-europeni (britanici, francezi, vest-germani, italieni și suedezi), se spune în relatarea de presă, l-au lăudat pe Ceaușescu pentru plata datoriei externe și au făcut propuneri concrete în legătură cu cooperarea cu întreprinderile din România, spunând că sunt interesați să lărgească colaborarea cu R.S.R. Le-a vorbit și Ceaușescu, spunând că s-a investit în permanență în industria ușoară pentru a o face competitivă pe plan internațional, „la nivelul cerințelor și tendințelor existente pe piața europeană și mondială.” El le-a spus că România dorește să colaboreze cu firme și companii vest europene „pe baza unor acorduri de lungă durată” și că ar trebui să se convină asupra unor legături mai directe între marii producători din industria ușoară din România și partenerii externi, ca să se rezolve mai operativ „problemele legate de desfășurarea unei cooperări reciproc avantajoase.” La întâlnire au mai fost de față și Gheorghe Oprea, prin vice prim-ministru, Ștefan Andrei, vice prim-ministru, Maria Flucsă, ministrul industriei ușoare, alți reprezentanți ai ministerelor comerțului exterior și cooperării economice internaționale.

La Ministerul Afacerilor de Externe au loc consultări între partea română și omologii est-germani. Din partea română participă Constantin Oancea, adjunctul ministrului afacerilor externe din partea R.D. Germane, Harry Ott, adjunctul ministrului afacerilor externe. Cei doi au examinat stadiul realizării prevederilor documentelor oficiale, extinderea raporturilor economice, a cooperării economice, a colaborării „în domeniile științei, culturii, învățământului, turismului pe linia organizațiilor de masă și obștești.” Oaspetele i-a mai văzut pe Ioan Totu, ministrul afacerilor externe, și pe Ion Stoian, secretar CC al PCR, și a vizitat unități economice și social-culturale din București, Pitești și Brașov.

La Pitești se deschid lucrările celui de-al XVI-lea Forum național al pionierilor, sub deviza „În Epoca de aur, sub tricolor și roșu steag, spre comunism, tot înainte!” Forumul se spune în știrea Agerpres, reprezintă „pentru cea mai tânără generație a patriei un nou și minunat prilej de a da expresie sentimentelor de fierbinte și nețărmurită dragoste, de profund respect și vie recunoștință” față de Ceaușescu. Toți pionierii adunați la Pitești „și-au dat adeziunea” la realegerea lui Ceaușescu în fruntea partidului. Însă iubirea nu-i orbește într-atât să uite de consoarta lui Ceaușescu către care „pionierii își îndreaptă gândurile și sentimentele de aleasă dragoste, profundă recunoștință, stimă, respect și prețuire (...) pentru prestigioasa activitate pe care o desfășoară în vederea elaborării și înfăptuirii politicii partidului și statului nostru” etc.etc. Dar Forumul are și alte obiective: aici vor fi stabilite „măsuri de perfecționare și ridicare la un nivel calitativ superior a întregii activități desfășurate de consiliile și comandamentele pionierești” pentru a întâmpina cu noi realizări 23 august și Congresul partidului.

Are loc, în tabăra studențească din stațiunea tineretului Costinești, a XIV-a ediție a Galelor Amfiteatru, dedicate apropiatelor sărbători: 23 August și Congresul al XIV-lea. Este o manifestare politico-ideologică și cultural-educativă organizată de Consiliului UASCR. În comunicatul publicat de presă se spune că „Manifestarea reprezintă un nou prilej de reafirmare a profundelor sentimente de stimă prețuire și recunoștință pentru grija și preocuparea permanentă” a lui Ceaușescu „pentru formarea și afirmarea tinerei generații universitare a țării, pentru condițiile minunate de muncă și viață de care beneficiază”. Programul e la fel de interesant: expuneri privind activitatea secretarului general al partidului, pusă în slujba edificării societății socialiste etc.etc., dezbateri pe teme ale științei, dramaturgiei, literaturii, artelor plastice, filmului și sportului, spectacole realizate cu participarea celor mai bune formații artistice studențești, laureate ale ultimei ediții a Festivalului artei și creației studențești (aflat, firește, sub umbrela „Cântării României.”)

Victor Felea scrie în Jurnalul său: „A apărut cartea lui Miko Erwin, Întâlnire cu anul 2000, o culegere de interviuri cu scriitori români de azi din toate generațiile. Trebuia să figurez și eu printre ei, dar m-au decepționat întrebările ieftine și chiar „puerile” ce mi-au fost puse și nu am răspuns. Gândul că acest gazetar speculează bunăvoința scriitorilor cu întrebări de duzină pentru a scoate o carte și a-și face merite, m-a înfuriat. De altfel, nici ideea de a fi unul printre atâția alții, într-o colecție de răspunsuri, nu mi-a surâs. Poate a fost un gest de orgoliu (prostesc) însă nu am putut accepta procedeul neselectiv și arbitrar al autorului. Acum când citesc răspunsurile confraților mei, constat că, în ciuda întrebărilor simpliste, interviurile sunt interesante. Meritul e desigur al interlocutorilor care și-au dat silința să-și expună cât mai sincer situația personală și crezurile intime legate de literatură și de lumea în care trăim.”

Moare prozatorul Mihai Tunaru (14 septembrie 1931-19 iulie 1989). A debutat publicistic în revista Femeia iar editorial cu volumul de reportaje Poarta spre 1000 de coline (1963). A mai scris cărți de călătorie după care s-a concentrat pe roman: Singur contra mea (1967), Stații în câmpiile dezordinii (1969), Appassionata (1978) etc. Trei ani de la dispariția cântărețului Aurelian Andreescu.

​De vânzare: „Masă, 6 scaune tapițate, bufet, servantă, vitrină, noi, dormitor, mașină cusut Ileana, carpete, covoare, lustre, convenabil”; „Circumscripția Financiară Sector 5 anunță că la date de 26 iulie vinde prind licitație publică apartamentul 62, et, 10, bl. 7 din strada Baciului nr.3, pentru neplata unor impozite și taxe datorate bugetului locale. Licitația va începe de la 57 343 de lei și va avea loc la sediul Circumscripției financiare din Calea 13 septembrie”; „Dacia 37000 km, ținută garaj, stare ireproșabilă, rochie albă unicat măsură 42-44, bicicletă Pegas pliantă, diverse obiecte de mobilier”; „Elegante: pat cu două fotolii, garnitură hol, comodă Chipendalle, birou mic, mese și măsuțe, birou, oglindă, serviciu masă, îmbrăcăminte”; „Pompă submersibilă, aragaz voiaj, aspirator auto, rochie albă, cuști”

Se cumpără: „Obiecte decorative și podoabă, din metal sau porțelan deosebit, statuete, ceas ornamental, miniaturi, tavă, ceainice, lampă veche”; „Congelator și frigider. Vând Minimobră și Elcrom”; „Minimotoretă, motoretă, bicicletă motor, videocasete sigilate”; „Bibliotecă mare, veche, păpuși cap porțelan, ceasuri vechi, obiecte sticlă colorată, cufere”; „Cumpăr garnitură hol din lemn simplu curbat din perioada anilor 1918-1920 și măsuță rotundă pe opt coloane cu bile.”

Profesorul Marin Pâslaru le adresează „mulțumiri și recunoștință doctorului cu mâini de aur Fane Boeraș, dr. Niculescu, Ștefaniu, Vasinca, asistentelor medicale și celorlalți colaboratori care prin operația efectuată și îngrijirile deosebite mi-au redat vederea.”

Iar Mihai și Valentin Fărcuș le transmit „Celor ce ne-au inițiat în tainele scrisului, cititului, socotitului, învățătoarelor Ștefania Călin și Ștefania Constantinescu, toate florile verii acum, la ultimul clinchet de clopoțel.”

La televizor, programul începe la ora 13.00 cu Telex. Apoi, la 13.05, La sfârșit de săptămână. La 14.45, Săptămâna politică. Programul se închide la 15.00 și se reia la 19.00 cu Telejurnalul de seară. Apoi, la 19.25, Sub tricolor, sub roșu steag. Versuri patriotice, revoluționare. La 19.40 Teleenciclopedia. La 20.10, Valsul și tangoul în... concert. Spectacol cu public. La 20.55, Film artistic. Don Gabriel. Producție a studiourilor poloneze. La 22.20 Telejurnal. La 22.30, programul se închide.

Teatrul mic își continuă spectacolele de sunet și lumină Cântăm România de azi, în Rotonda Scriitorilor din Grădina Cișmigiu. Teatrul evreiesc are reprezentație pe scena Teatrului Giulești, sala Majestic, cu piesa Cum se cuceresc femeile. Teatrul satiric-muzical C. Tănase are pe afiș Tempo, tempo. Iar Ansamblul artistic Rapsodia română are spectacol cu Meridiane folclorice.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG