Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 24 noiembrie 1989


În cerdacul casei bătrânești de la Scornicești, cu ocazia celei de-a 400-a aniversări a comunei. (22 IX.1979) Sursa. Fototeca online a comunismului românesc; cota: 1/1979

Vineri 24 noiembrie 1989

Nicolae Ceaușescu este ales, cu unanimitate de voturi, secretar general al PCR. Nu a fost o surpriză pentru nimeni. Voturile probabil că fuseseră numărate de multă vreme. A fost momentul de vârf al Congresului. Conform agendei lui Ceaușescu, această ultimă zi a început la 8.30 și s-a terminat la ora 14.20. A urmat, între 14.45 și 16.55, o recepție dată în sala Expoziției Naționale. A primit-o de mai multe ori pe Elena, a venit cinci minute și Nicu Ceaușescu, apoi tot în mare fugă Ilie Matei, Ștefan Andrei (cinci minute, după amiază, după recepție) Ion Văduva, Ion Stoian, C. Olteanu cu toții în mare vârvoră. Programul s-a încheiat la 18.30.

Cu o zi înainte, în pauzele Congresului, s-a văzut cu delegațiile partidelor muncitorești din Asia, Africa, Orientul Mijlociu și Oceania. Le-a ținut un speech în care, le mulțumea și se lăuda cu realizările care, spunea el, au fost posibile doar pentru că poporul român este liber și își construiește viața așa cum dorește, că doar așa, fără amestec din afară, se poate realiza progresul economic și social. Le spune că pentru ei, reprezentanții unor țări în curs de dezvoltare, este important să înțeleagă că din țările lor sărace migrează zeci de miliarde de dolari anual către țările bogate: „Problema subdezvoltării este rezultatul dominației îndelungate imperialiste și colonialiste, al continuării, în noile condiții, a politicii neocolonialiste de asuprire, de jaf al popoarelor.” Le spune că e necesară o conferință unde partidele muncitorești și socialiste să se întâlnească „să discute problemele întăririi solidarității și colaborării lor în lupta împotriva imperialismului, pentru progres și pace.” Apoi adaugă mantra lui socialistă: „socialismul trebuie realizat de fiecare partid și popor în formele pe care le consideră fiecare ca fiind cele mai bune. Nu există un model și nu dorim să recomandăm nimănui să urmeze un model, dorim să se urmeze interesele poporului de libertate, de bună-stare, de independență și atunci vom face socialismul.”Cu reprezentanții partidelor din Europa este mai direct. Sunt multe probleme pe continent. Fiecare înțelege să le rezolve în felul lui dar asta nu este o problemă „care trebuie să afecteze colaborarea și solidaritatea între partidele comuniste și muncitorești, ca partidele socialiste, social-democrate, cu partidele democratice din Europa sau din alte țări.” Dar nu trebuie să uite nimeni că Europa are probleme grave și trebuie o abordare realistă care să edifice o Europă a popoarelor independente. Fiecare merge pe calea lui, în funcție de condițiile obiective de dezvoltare, le mai spune el. România a renunțat în 1965 la modelul unic și realizează socialismul nu pentru alții „îl realizăm cu poporul român și pentru popor.” Apoi îi mustră pe cei grăbiți să facă „așa zise transformări socialiste în Europa” care sunt, de fapt, în unele țări socialiste, „orientări spre forme capitaliste”. Țările respective au probleme de soluționat (șomaj, lipsa locuințelor, analfabetism etc.) și le invită, mai întâi să se concentreze pe soluționarea acestor probleme. Le mai spune că i-a întâlnit pe reprezentanții țărilor în curs de dezvoltare cu care s-a înțeles să dea „o ripostă fermă acțiunilor antisocialiste” și că se așteaptă ca partidele comuniste europene să adopte o poziție în spiritul principiilor socialismului științific, al solidarității revoluționare. Îi ironizează pe cei care susțin că nu există deosebiri între libertatea din țările socialiste și cea din țările capitaliste. O fi libertate în capitalism: libertate să dormi în metrou, libertate să nu înveți, libertate să fii șomer. „Dar noi trebuie să ne orientăm spre o altă libertate – spre asigurarea drepturilor fundamentale ale omului la viață demnă, liberă, egală, la muncă, la învățătură etc. Nu spune nimic despre drepturile fundamentale pe care partidul și securitatea le încălcau zi de zi și ceas de ceas: libertatea de conștiință, de mișcare, de vorbire. În fine, se vede și reprezentanții partidelor comuniste, muncitorești, socialiste etc. din cele două Americi. Și acestora le ține speech-ul despre renunțarea la modelul unic, le laudă principiile socialismului științific (adică „realizarea unei societăți în care să nu existe exploatarea omului de către om și în care întreaga avuție să aparțină celor ce muncesc, poporului”) Este de acord cu cei de față că dezideologizarea relațiilor internaționale „este o teză greșită. Atât timp cât există imperialism, cât există luptă de clasă nu se poate spune că trebuie să se renunțe la concepțiile ideologice în viața internațională. De altfel, imperialiștii nici nu ascund acest lucru. Ei declară deschis că vor să consolideze și să întărească forța imperialismului și capitalismului.” Mai spune că se vor lupta cu capitalismul pentru că așa a stat lucrurile de amar de vreme: chiar și Statele Unite au luptat cu arma în mână pentru lichidarea sclavagismului, „deci nu se poate concepe astăzi că trebuie să renunțăm la pozițiile noastre împotriva imperialismului.” Toate aceste discursuri erau niște dueluri cu un adversar invizibil dar știut sau bănuit de toată lumea: Mihail Gorbaciov. Acesta îi transmisese cu o zi înainte în mod explicit că nu privește cu ochi buni criticile pe care le face reformelor țărilor socialiste și perestroikăi. De asemenea îi spusese că are de gând să poarte dialogul cu George Bush de pe pozițiile dezideologizării relațiilor internaționale, în vreme ce pentru Ceaușescu o asemenea abordarea însemna de fapt o înfrângere a socialismului care exista fie în stare pură, sau deloc.

Participanții la Congres au fost martori în ziua a treia a lucrărilor la un moment emoționant. În sunetul trompetelor și tobelor în sala Palatului Republicii a sosit delegația pionierilor și a șoimilor patriei ca să prezinte în plenul Congresului mesajul „tinerelor vlăstare ale țării.” Acest mesaj nu putea fi transmis decât în versuri de la tribună. Versuri „vibrante” despre „copilăria fericită”, „legământul solemn de a se pregăti temeinic pentru muncă și viață, pentru a deveni constructori de nădejde ai socialismului și comunismului.” Cu alte cuvinte, în cadențele liricii de partid și de stat: „Pe plaiul patriei întinerit/ Izvor își are și putere vie/ În fața ne-nfricatului partid.// În frunte cu Eroul Ceaușescu,/ De țară făurar, de nou destin,/ În România scumpă, plai de soare, Socialismul a învins deplin.” Și tot așa, în douăzeci de stanțe șchioape încheiate cu „Trăiască-n glorie conducătorul/ Cât patria română, cât vecia,/ Spre viitor, spre zarea comunistă,/ Partidul, Ceaușescu, România!” Iar Ceaușescu s-a folosit de prilejul îndelung regizat să ia un șoim al patriei în brațe pentru a-l arăta sălii cerând un viitor demn pentru el, adică să trăiască în comunism.

Vasile Tomescu, de la Uniunea Compozitorilor, a fost în sala Congresului, și-și publică în Informația cugetările: „Cu sentimente de profundă bucurie, cu înaltă responsabilitate patriotică și civică, cei ce lucrăm în domeniul activității cultural-educative ne-am însușit pe deplin tezele, orientările, indicațiile și îndemnurile formulate în magistralul raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind activitatea ideologică, teoretică și politico-educativă, de formare a omului nou etc.etc.” E de înțeles de ce Eroul între eroi vrea ca arta să fie puternic „pătrunsă de înaltele idealuri ale umanismului revoluționar, socialist etc” și, spune Vasile Tomescu, toți cei care slujesc artele depun eforturi tot mai mari să creeze opere de înaltă valoare să contribuie, prin mesajul lor umanist, „la continua înflorire a vieții spirituale.” Ion C. Ștefan se produce cu versuri și în Informația. Spune pe ton festiv: „Noi, liberi, și stăpâni, și suverani,/ Cinstim Congresul XIV, de lumină! (...) Ne ești în frunte, brav conducător,/ Născut din firea dreaptă-a celor drepți/ Și te urmăm cu dragoste și spor,/ Spre culmile spre care te îndrepți.” Strungarul Gheorghe Frigioiu de la IMGB are și el niște versuri de dat la gazetă despre el, „al patriei Erou./ Dând glas voinței ferme-a întregului popor/ Ca la Congresul XIV să fie reales/ Suntem prezenți cu vrerea la comunistul for - / Supremă chezășie de pace și progres!”

La Praga peste trei sute de mii de oameni protestează împotriva guvernului comunist. Vaclav Havel le spune:„Vrem alegeri libere, vrem pluralism politic! Vrem libertate!” În acea seară Miloš Jakeš își dă demisia din fruntea Partidului Comunist Cehoslovac. Alături de el, întreaga conducere. Urbanek este ales în fruntea partidului. Pe 5 decembrie Jakeš este dat afară și din partid. La Radio France International Oleg Bogomolov, consilier pe probleme economice al lui Mihail Gorbaciov a declarat că „Procesul care se desfăloară în prezent în unele țări din Europa are un caracter ireversibil și de generalitate. Anumiți lideri politici pot să nu fie conștienți de necesitatea unor asemenea schimbări, dar viață însăși le-o impune. De aceea privesc cu oarecare optimism evoluția viitoare a României.” Este, cu alte cuvinte, ceea ce îi scrisese Gorbaciov cu doar o zi înainte lui Ceaușescu. În Memoriile sale Gorbaciov spunea după mai multe întrevederi cu liderul PCR, că Ceaușescu este un om al trecutului.

„ICRAL Cotroceni anunță persoanele care au de primit despăgubiri pentru imobilele și terenurile proprietate personală de pe raza sectorului 5 să se prezinte de urgență la sediul unității pentru întocmirea formelor pentru plata despăgubirilor.”

Se fac angajări: „IDMS București, bd. Magheru, încadrează de urgență telefonistă (absolventă a liceului teoretic plus curs de calificare în meseria de telefonistă sau liceu de specialiste); gestionar pentru Depozitul de piese Militari, strada Valea Cascadelor, absolvenți de liceu economic sau școală profesională comercială și cu o vechime în funcție gestionară de patru ani și jumătate. Solicitanții trebuie să aibă domiciliu stabil în București.”; „ICL Alimentara 6, cu sediul în str. Oteteleșeanu, încadrează de urgență economist și portar (bărbat) absolvent al școlii generale, vârsta până în 40 de ani.”

Magazinele de tricotaje își fac o campanie enigmatică în paginile ziarelor: „Tricotaje de toamnă. Fiecare sezon impune o ținută vestimentară adecvată! Pentru sezonul de toamnă, magazinele de specialitate ale comerțului de stat au pregătit pentru dv, și să așteaptă cu o mare varietate de tricotaje. Noile modele sunt în pas cu moda actuală, putând satisface toate cerințele dv.”

„Elevii clasei a IV E de la Școala generală 160 îi urează învățătoarei lor dragi Carmen Ionescu, cu ocazia zilei de naștere, sănătate, noroc și întreaga viață să-i fie presărată cu florile fericirii, La mulți ani!”

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG