Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 28 iulie 1989


Vizitele de lucru aveau un întreg ritual din care nu lipsea elicopterul. Aici în vizită la Suceava. Sursa: comunismulinromania.ro (MNIR)

Vineri 28 iulie 1989

Soarele răsare la ora 5.58 și apune la ora 20.46. Vremea este relativ rece pentru această perioadă cu temperaturi între 24-28 de grade, mai scăzute în zonele depresionare. Temperaturi minime între 10 și 16 grade. Cer schimbător, în multe zone acoperit.

Deși în vacanță la mare, Ceaușescu nu pierde ocazia vizitelor de lucru și adunărilor populare. Se apropia Congresul și adeziunea națiunii pentru realegerea lui trebuia să fie maximă. Vizita în județul Constanța (a vizitat podul de la Mangalia și câteva complexe agricole) a durat două zile și a fost, în cele din urmă, pretextul marii adunări populare din Constanța unde le-a vorbit zecilor de mii de oameni aduși acolo despre cel mai drag subiect al lui: el. A fost gratulat de mulțime care a scandat interminabil, punctând practic din frază în frază discursul cu lozinci și aplauze „puternice, prelungite”. În kilometrica sa cuvântare, Ceaușescu îi felicită pentru realizări și îi îndeamnă să facă „totul” pentru înfăptuirea angajamentelor asumate ca să sărbătorească cum trebuie 23 August (adică Revoluția, cum ar veni) și Congresul din toamnă. Dar, pentru că adunarea se transmitea în direct la televiziune, își extinde felicitări și îndemnurile către întreaga țară: să obțină rezultate tot mai bune în întreaga actualitate. Le spune chiar că recoltele mari care ar fi părut irealizabile cu un deceniu înainte sunt rodul superiorității tipului de proprietate din socialism.„Iată ce înseamnă socialismul, activitatea unită a țărănimii, a oamenilor muncii din agricultură”. Își păstrează însă mesajul către final. Poate pentru a-l ascunde mai bine... sau poate pentru a rămâne în mintea oamenilor: Oare toate aceste realizări demonstrează superioritatea socialismului? „Nu numai că socialismul și-a demonstrat superioritatea, dar s-a realizat, într-o perioadă scurtă, ceea ce nu s-a putut realiza în sute de ani, în trecut! Și aceasta numai și numai în condițiile socialismului, adică în condițiile când am lichidat exploatarea, când poporul este stăpân pe destinele sale, când ne făurim viața așa cum o dorim!” Și chiar dacă s-au mai făcut și greșeli, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor „în strânsă unitate, au demonstra că știu să lucreze mai bine fără capitalism și vom făuri o societate comunistă care să asigure întregii națiuni cele mai bune condiții! Aici unde cu peste două milenii în urmă dacii au luptat pentru independență, acum realizăm în practică o societate a egalității, a dreptății, a adevăratei independențe naționale.” ( Se aplaudă îndelung, puternic, se scandează: Ceaușescu și poporul!; Ceaușescu reales-la al XIV Congres) La final, cuplul prezidențial nu a ratat hora populară.

Munca patriotică pentru uteciști continuă și la locul de muncă. Șase sute de tineri muncitori de la Întreprinderea Mecanică Oradea participă la acțiuni de muncă în sprijinul producției și s-au angajat să monteze șase culegătoare de porumb și greble mecanice. La Arad, peste patru mii de tineri de la sat efectuează lucrări agricole: eliberează terenul pentru viitoarele culturi, însămânțează culturile duble, recoltează legume și fructe. La Galați în cadrul unei inițiative „Săptămâna record în producție și calitate”, 130 de uteciști de la Întreprinderea Laminorul s-au angajat să realizeze suplimentar față de normele de plan, patru tone de laminate finite pline. În Maramureș, la mina Herja, Brigada doi tineret s-a angajat să extragă peste planul zilnic 175 de tone minereu complex.

Munca este principalul educator, de fapt singurul, e de părere Florența Mardale-Tălmaciu în Scânteia tineretului. A aflat asta pe tarlaua CAP-ului de la Piatra, județul Teleorman, studiindu-l pe Martin Dragodan, inginerul-șef al cooperativei. Acesta stă și măsoară din ochi brazdele, mulțumit de stadiul porumbului cu care speră să doboare ceva recorduri județene. Omul îi dă raportul: știa că vine gazetara și avea în buzunar un carnet cu situația la zi a campaniei agricole. Dă raportul pe zile și ore și-și laudă cu aere tovărășești colegii, strecurând ici-colo câte o critică și autocritică, după modelul ședințelor de partid. Dispun de forțe de muncă bine pregătite profesional – patru ingineri, patru tehniciene, numeroși absolvenți de liceu agroindustrial plus cinci sute de cooperatori (țărani, adică) cu experiență. Inginerul este din Piatra și toți îl îndrăgesc. „Marinică al nostru... E tare inimos inginerul! Se vede că e de-al nostru, fiu de țăran și știe a respecta munca” spune un tractorist întâlnit undeva pe câmpii. Omul este un erou: a făcut facultatea în București și, în loc să găsească cine știe ce subterfugii, s-a întors în vatra satului să realizeze recolte cât mai mari la hectarul de pământ cultivat. Mai mult, se aventurează gazetara, a încercat aclimatizarea unor soiuri, așadar a făcut și muncă de cercetare și „nu în cadrul unui institut specializat, ci în cel oferit de câmpul din ferma pe care o conducea.” Rezultatul a fost că procedeele folosite de el au fost generalizate. „Iată cum era și este cunoscut acest tânăr specialist de consătenii săi: un vajnic luptător pe tărâmul științei agricole aplicată la scara unei unități întregi, un neobosit muncitor al pământului, un iubitor al profesiei alese care atrage și polarizează interesul celorlalți pentru a depăși canoanele obișnuitului. Este un personaj exemplar pentru noua revoluție agrară, unul dintre eroii anonimi care sparg recordurile pe hectar, un om nou format în perioada de după Congresul IX PCR. „Toți știm că fără o pregătire temeinică, fără dorința de a pune în practică cele învățate și fără setea de permanentă cunoaștere nu ar fi posibilă obținerea unor producții medii anuale de peste 38 de milioane tone cereale (...) Rolul nostru, al tinerilor specialiști, este de a face totul pe măsura încrederii deosebite ce ni se acordă, ca să contribuim în următorul cincinal la sporirea producției globale agricole cu 20-25%” pentru că așa a dictat partidul și așa scrie și în Programul-directivă și în Tezele pentru Congresul XIV. „Acestea sunt obiectivele concrete pe care noi, specialiștii agriculturii moderne românești, ne angajăm prin fapte de muncă exemplare și răspundere revoluționară să le înfăptuim.” De oameni ca inginerul Dragodan avea nevoie partidul. Oameni noi.

La Timișoara se desfășoară o aprigă competiție profesională, Olimpiada strungarilor fiind, după cum spune Gh. Crișan de la Scânteia tineretului, „o convingătoare demonstrație a bogatelor cunoștințe teoretice și practice ale tinerilor ce muncesc într-unul din cele mai frumoase sectoare de activitatea productivă”. Proba teoretică a concursului are loc la Liceul industrial 1 iar proba practică la Întreprinderea mecanică.

La București la ambasada nord-coreeană se sărbătorește a 36-a aniversare a victoriei în războiul de eliberare a patriei. Ambasadorul a organizat o gală de filme urmată de un cocktail. Au luat parte Ion Dincă, membru în CPEx, prim vice prim-ministru, adjuncți de șefi de secție din CC al PCR, funcționari din conducerea Ministerului Afacerilor Externe și ai Apărării, șefi de instituții centrale, organizații de masă și obștești, ai Asociației de prietenie româno-coreene.

La Turneul internațional de volei feminin de la Slupsk (Polonia), echipa României a învins reprezentativa Franței și Bulgaria a înfrânt echipa Poloniei. În clasamentul final pe primul loc s-a clasat Polonia, urmată de România, Bulgaria, Franța și Ungaria.

„Doctorul Ion Lemnete, directorul Spitalului Clinic Filantropia, este rugat să primească mulțumiri pline de recunoștință, pentru fericirea adusă familiei odată cu nașterea fetiței. Familia Pârvulescu.”

De vânzare: „Aragaz voiaj cu două butelii de cinci litri, boxe auto”; „Discuri muzică modernă deosebită, absolut noi și filme color”; „Bibliotecă natur de tineret, fotolii Bibi, măsuță, convenabil”; „Motocicletă Jupiter 4, magnetofon Kashtan 2 boxe, toate noi”; „Bicicletă Diamant de curse, Dacia 1301 autoturism, instalație completă creștere pești exotici”; „Autoturism BMW, 320, superechipat, stare nouă. Cumpăr bile biliard, amplificator performanțe”; „Tobe electronice”; „Palton stofă Antinea -56, oglindă cristal venețiană 57x156, haină lungă piele 54-56, căciulă iepure clape urechi”; „Monument funerar granit negru, ceas Sathausen”

Se cumpără: „Frigider, bicicletă copil, aparat proiecție. Vând televizor Sporet, Diamant, joc electronic, aparat filmat, fotografia, samovar”; „Cumpăr bibliotecă Dana (mată), în stare bună sau două-trei corpuri separate”; „Albume pentru cărți poștale, vederi, ilustrate, colecție”; „Palton sau stofă gri, țesătură brad, nouă, stofă costum (gri, maro, piper-sare), aspirator deosebit nou”; „Monument funerar”

La televizor emisiunea începe la ora 19.00 cu Telejurnalul. În întâmpinarea marii noastre sărbători naționale. La 19.25, Epoca Nicolae Ceaușescu – Epoca marilor înfăptuiri revoluționare. Noi, cu forțele noastre. La 19.45, Din lumea capitalului. Documentar. La 20.05, Proiectul Programului-directivă al Congresului al XIV al PCR, însuflețitor program de ascensiune a României. Folosirea deplină, cu eficiență maximă a capacităților productive, creșterea substanțială a producției și venitului național pe unitatea de fonduri fixe. La 20.25, Copii cântă patria și partidul. Program literar-muzical-coregrafic în interpretarea unor formații pionierești și ale șoimilor patriei, laureate ale Festivalului național „Cântarea României”. La 20.40, Învățământ- cercetare- producție. Sșcoala în fața unui nou bilanț de muncă și învățătură. La 21.00 Univers, materie, viață. Emisiune de educație materialist-științifică. La 21.35 Pagini muzicale de mare popularitate. Emisiunea se încheie după Telejurnalul de la ora 21.50.

Continuă vacanța la teatre. Sunt și excepții. Teatrul Mic are reprezentație la Rotonda scriitorilor din Cișmigiu cu spectacolul de sunet și lumină Cântăm România de azi. Teatrul satiric-muzical C. Tănase a programat un spectacol de Varietăți. Ansamblul artistic Rapsodia Română are reprezentație cu Meridiane folclorice. Iar Teatrul Țăndărică a programat în sala Victoria spectacolul Hai, copii, la joc!

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG