Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 29 august 1989


Graffiti reprezentându-l pe Vaclav Havel pe faimosul Zid Lennon din Praga, 19 martie 2019. Sursa:AP Photo/Petr David Josek

Marți 29 august 1989

Soarele răsare la ora 6.34 și apune la ora 19.58. Vreme instabilă în toată țara. Cer temporar noros, ploi cu caracter de averse, descărcări electrice pe arii extine în vestul, centrul și sud-vestul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, minimele se situează între 8 și 18 grade.

Nicolae Ceaușescu le scrie lui Miloš Jakeš, Gustav Husak și Ladislav Adamec, capii comuniștilor cehoslovaci, pentru a-i felicita cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la Insurecția națională slovacă. E o telegramă cu tâlc: în august mai mulți est-germani au ocupat sediul Ambasadei Germaniei Occidentale din Praga cerând exilul în Germania Federală. Trei luni de zile mai târziu, ordinea de stat din Cehoslovacia se va schimba fundamental prin Revoluția de catifea care va avea loc în luna noiembrie. Ceaușescu, orb și surd la vuietul istoriei sau poate că speriat de iminența schimbărilor, le transmite camarazilor cehoslovaci un cald salut tovărășesc și cordiale felicitări, spunând că „insurecția națională slovacă, inspirată, organizată și condusă de partidul comunist, a avut o contribuție importantă la grăbirea înfrângerii fascismului și la refacerea statului comun al cehilor și slovacilor a deschis calea spre transformările înnoitoare din țara dumneavoastră.” Apoi adaugă cu un comic involuntar(?): „Poporul român urmărește cu interes și se bucură sincer de realizările remarcabile obținute de poporul cehoslovac în dezvoltarea economico-socială, în înflorirea științei și culturii, în ridicarea continuă a nivelului de trai.” Și se grăbește să adauge că are convingerea că relațiile bilaterale vor cunoaște o dezvoltare continuă „în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt” în interesul popoarelor prietene, al cauzei socialismului, progresului și păcii în Europa și în lume. În 24 noiembrie întregul prezidiu al Partidului Comunist cehoslovac a demisionat iar patru zile mai târziu partidul lăsa din mâini puterea.

La București ambasadorul cehoslovac Jan Papp a oferit un cocteil cu ocazia aniversării Insurecției naționale slovace. Invitați la dineu au fost Ion Dincă, prim viceprim-ministru, miniștri, vicepreședinți ai Consiliului Național FDUS, membri din conducerea unor ministere, veterani ai războiului antifascist, organizații de masă și obștești, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri, ziariști.

Ministrul român de externe Ioan Totu s-a văzut cu Edvard Șevardnadze, ministrul de externe al URSS. Cei doi s-au informat în legătură cu aplicarea hotărârilor luate la ultimele congrese de partid apoi au evidențiat „în mod deosebit importanța hotărâtoare a întâlnirilor și convorbirilor” dintre Ceaușescu și Gorbaciov pentru dezvoltarea colaborării dintre cele două țări. „S-a exprimat satisfacția profundă în legătură cu faptul că, în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel la București și la Moscova, legăturile de prietenie bilaterală se dezvoltă pe o linie ascendentă, pe baza principiilor promovate între țările aliate, în spiritul noii gândiri politice.”(sic!) S-a discutat despre însemnătatea cooperării dintre statele aliate în cadrul Tratatului de la Varșovia în condițiile climatului internațional de la acea oră. De asemenea, s-a evidenția necesitatea perfecționării „mecanismului lor de colaborare economică în vederea creșterii eficienței acesteia, a consolidării pozițiilor țărilor socialiste. S-a subliniat, de asemenea importanța contactelor permanente dintre miniștrii afacerilor externe ai țărilor socialiste aliate „pentru realizarea unui substanțial schimb de opinii în problemele de interes reciproc, pentru compararea punctelor de vedere și pozițiilor față de evenimentele care au loc în lume.” Și, desigur, „întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de sinceritate, colaborare și prietenie” după cum ne asigură Agerpres.

La Craiova au început lucrările Conferinței științifice internaționale „Metode topologice și ergodice în teoria algebrelor de operatori” a treia ediție. S-au dezbătut probleme de mare actualitate din domeniul teoriei operatorilor, algebrelor de operatori, topologiei și teoriei ergodice. Sunt domenii în care, spune Agerpres, școala românească reprezentată de Departamentul de matematică din cadrul INCREST condus de dr. Zoia Ceaușescu, a obținut rezultate remarcabile. Participă alături de specialiști români și cercetători și cadre universitare din Anglia, Australia, Bulgaria, R. P. Chineză, Franța etc. La deschiderea lucrărilor, conferința a fost salutată de matematicieni români și străini și de activiștii Consiliului popular ai județului Dolj.

Viorel Cozma, poet de curte utilizat doar la marile sărbători de partid și de stat, scrie un eseu despre omul nou, pe prima pagină a Scânteii, pentru a face o legătură între 23 August, Ceaușescu și Congresul al XIV-lea PCR. Duce slugărnicia pe cele mai înalte piscuri, reușind să facă din Ceaușescu propria sa creație: el era cel care a creat premisele omului nou fiind, totodată, cel mai reprezentativ exemplar de om nou: „Cea mai de preț ctitorie a acestor ani de înălțătoare epopee, care au schimbat din temelii înfățișarea minunatei noastre patrii este fără îndoială acest om nou, ziditor de țară și de luminos destin socialist, care-și mărturisește (NB! S.Ș.) prin muncă neobosită vocația sa de făurar, omul nou pe care-l întâlnești oriunde pașii te poartă pe plaiul românesc înfloritor de azi. Omul nou, cu adevărat revoluționar, îndrăgostit de munca sa și de frumusețile pe care munca sa le înalță pretutindeni” etc.etc. Acest patos în care mistica se combină cu statutul partidului este carburantul noii epoci, Epoca Nicolae Ceaușescu, „epocă ce a făcut din om un făurar de nou timp, iar asemenea din timpul ardent al patriei un făurar de om nou, dăruit cu toată dragostea și puterea sa creatoare muncii de edificare a noii societăți.” Pentru a fi un om nou, revoluționar, trebuie să fii muncitor, recordman al planului cincinal, dedicat partidului, mereu pus pe angajamente de muncă în întrecerea socialistă, decis să pui în practică cu orice preț hotărârile, indicațiile și tezele partidului și ale lui Ceaușescu. Acesta este adevăratul eroism care a marcat „alături de munca rodnică a lucrătorilor de pe ogoare, rezultatele de excepție din această perioadă de mare efervescență creatoare, grăitor exemplu al înaintei conștiințe revoluționare ce animă astăzi pe toți oamenii muncii.” Este un adevăr de necontestat și motivul pentru care Ceaușescu trebuie reales la congresul care se apropia: „chezășie sigură a obținerii de noi succes pe drumul victorios al comunismului, viitorul de aur al omenirii.”

Arhitectul Gheorghe Leahu vorbește în Jurnalul său despre isteria care a cuprins instituțiile statului înainte de Congresul al XIV-lea. Nu se mai dau libere, totul e blocat până în noiembrie, chiar și concediile șefilor de secție, iar, după intervenții la nivel înalt, nu li s-a dat voie să plece decât maxim 12 zile în concediu. Arhitectul pleacă spre stațiunea 2 Mai prin Făurei, unde fac cu toții un popas de seară pentru odihnă și aprovizionare și apoi se îndreaptă prin Ostrov spre malul mării. „Ce constat pe drum... sărăcie și faliment în tot sectorul alimentar... rafturi goale pretutindeni, țăranii ieșiți însă în drum cu tot felul de produse, prețuri de strigare 10 lei; 10 lei roșiile, 10 lei merele, 10 lei pepenii, 15 lei vinetele ș.a.m.d. Altă constatare tristă și umilitoare. Pretutindeni la Ostrov, în așteptarea bacului, pe bac, pe drum, la camping, în stațiuni, peste tot unde oprește un autocar sau un automobil străin: polonez, bulgar, ceh, RDG-ist, ciorchine de „băștinași” cerșind pe bani orice: țigări, lame; sprayuri, săpunuri, cafea și absolut orice e posibil de cumpărat și de vândut. Sărăcia, lipsa a mii de produse de pe piață au mărit îndrăzneala oamenilor, efectiv se strâng haite de români fluturând banii în jurul oricărei tarabe ivite ad-hoc pe orice traseu al României. În comerțul nostru sunt cu desăvârșire dispărute de ani de zile: cafeaua, ness-ul, lamele de ras, pasta de ras, pasta de dinți, deodorantele, încălțămintea de calitate, îmbrăcămintea modernă, chiloții de orice fel, ciorapii de orice fel etc.etc.etc. Turiștii, mai ales cei din țările vecine, sunt bine informați asupra sărăciei și lipsurilor noastre și atunci aduc cu livrare sigură tot ce nouă ne lipsește. E suficient să se oprească o mașină de polonezi, că instantaneu e înconjurată de zeci de ofertanți ce doresc să cumpere orice.” S-au simțit mai liberi și mai bine ca oricând în încruntatul și terorizantul București. „(...) Reveniți, am dat de zecile de perechi de milițieni înarmați ce patrulează în piețe, în gări, în preajma stațiilor de metrou, practic pretutindeni. Milițieni cu câini pot fi întâlniți (tot câte doi, așa e regula) pe toate străzile orașului. Sărăciți în viața de fiecare zi, lipsiți de cele necesare traiului, umiliți la tot pasul de forța de intimidare ce patrulează la vedere în toată țara, suntem umiliți mai ales moral prin minciuna formidabilă ce se revarsă ca o lavă pe toate canalele de dezinformare a poporului, proslăvind epoca de aur în care trăim atât de nedemn, atât de jignitor față de cele mai modeste trepte de civilizație și nivel de trai omenesc.”

Din 29 august la Sala Sporturilor din Constanța se desfășoară „Mănușa litoralului”, turneu internațional de box. La ediția din 1989 participă vreo sută de sportivi inclusiv boxerii care se pregătesc de Campionatele mondiale (Obreja, Vaștag, Paraschiv, Aliuță, Mărcuț) Finala va avea loc duminică 3 septembrie.

Se fac angajări: Spitalul Clinic Dr. Gh. Marinescu cu sediul în Șos. Berceni organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de psihologi în condițiile Legii 12/1971. Concursul va avea loc în ziua de 18 sept 1989, la sediul unității”; „Căutăm bună gospodină ajutor menaj, două ori săptămână după amiaza, Piața Iancului”; „Ansamblul Artistic Rapsodia Română cu sediul în București, str. Lipscani, organizează concurs în ziua de 8 sept. a.c. pentru ocuparea unui post de instrumentist țambal. Condiții: studii medii și domiciliu stabil în București”

De vânzare: „Mobilă bucătărie, masă 12 persoane și scaune, cuier hol, covoare persane, lustră, aplice, mașină de spălat automată, masă mică, vitrină, aparat proiecție filme 8 mm ecran, carpete”; „Pianină Hoffmann, sufragerii Menuet și Eliza, garnitură hol”; „Calorifer electric, bicicletă ergonomică, cojoc damă”; „Rochie albă, lungă, măsură 42-44. Costum bărbătesc alb măsură 42-44”; „Pui german albastru dresat, vaccinat, din părinți campioni”

Se cumpără: „Dormitor cu pat de mijloc, bucătărie, dulap de haine suprapozabil cu 4-5 uși, toate stare perfectă”; „Color nou marca Elcrom sau Telecolor”; „Video Player, robot bucătărie, albume felicitări pentru colecție”; „Mixer cu storcător fructe, stare perfectă”

Teatrul Nottara anunță publicul spectator și difuzorii culturali din întreprinderi și instituții că s-au programat următoarele spectacole: Într-o dimineață de Mihai Ispirescu, 1 septembrie; Cuibul de Tudor Popescu, 2 septembrie; Scapino de Moliere, 3 septembrie. În curând: premiera spectacolului Al patrulea anotimp de Horia Lovinescu.

Consiliul Culturii, Uniunea Compozitorilor și Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Dâmbovița anunță că în 30 și 31 oct. are loc preselecția pentru Concursul de interpretare a romanței Crizantema de aur ediția 1989, la Centrul de creație și cultură Cântarea României din municipiul Târgoviște. Concursul va fi totodată și spectacol și se va desfășura în zilele de 3 și 4 noiembrie iar concertul laureaților se va desfășura în ziua de 5 noiembrie.

Teatrul de Operetă are spectacol cu Silvia. Teatrul Mic a programat O femeie drăguță cu o floare și ferestre spre nord. Teatrul Giulești are reprezentație în sala Majestic cu Iarna când au murit cangurii iar la Teatrul Țăndărică (Sala Victoria) se joacă Ileana Sânziana.

La televizor programul începe la ora 19.00 cu Telejurnalul. Apoi, la 19,25, Să trăim și să muncim în spiritul normelor eticii și echității socialiste. Conștiința datoriei împlinite. La 19.45, Industria – programe prioritate. În spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. La 20.05, Teatru TV, „O întâmplare” de Horia Lovinescu. În distribuție: Olga Tudorache, Ștefan Iordache, Vali Voiculescu-Pepino, Elene Sereda, Mircea Crețu. Regia artistică: Eugen Todoran. La 21.15, Omul și sănătatea. La 21,35, Din frumusețile patriei. Producție a studioului de film TV. LA 21.50 Telejurnal iar la 22.00 programul se închide.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG