Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 4 august 1989


Ceaușescu făcea vizitele de lucru cu o plăcerea autentică. Își punea șapca pe cap și se ducea unde îl purta elicopterul. Aici e în vizită la CAP Ciocârlia, județul Constanța (12 iulie 1984). Sursa: comunismulinromania.ro (MNIR)

Vineri 4 august 1989

Vremea se încălzește treptat. Cer variabil, mai mult noros în nord, nord-est și centrul țării. Ploi, mai ales averse, descărcări electrice în nord, centru și nord-est. În rest, averse izolate. Vânt slab până la moderat. Temperaturile minie sunt cuprinse între zece și 18 grade iar cele maxime între 20 și 25 de grade în nord, est și centrul țării. În rest cuprinse între 24 și 32 de grade.

Ceaușescu dă o raită prin unitățile agricole, de cercetare și producție din Teleorman și Călărași și își vizitează cea mai dragă ctitorie de la acea vreme: marele șantier de amenajare complexă a râului Argeș, adică legătura Bucureștiului cu Dunărea și Marea. Amenajarea pentru navigație începe de la Dunăre, din apropierea portului Oltenița, în amontele Argeșului până la localitatea 30 Decembrie unde se construiește portul București, continuă până la Cornetu, unde se amenajase lacul de acumulare Mihăilești-Cornetu. Râul este amenajat încă 20 km până la Ogrezeni cu sectoare navigabile cu ecluze, descărcători de ape mari și centrale hidroelectrice. Pe parcursul canalului există zone (la km 11 și 20) încredințate spre execuție militarilor din forțele armate. Vasile Milea, ministrul apărării, i-a dat raportul lui Ceaușescu despre mersul lucrărilor pe acest tronson. Ceaușescu a criticat soluțiile tehnice adoptate de proiectanți pentru taluzarea canalului pentru că ar fi fost neeconomicoasă cu energiile oamenilor și cu materialele de construcție. În portul 30 Decembrie a fost întâmpinat de șefi mai mari și mai mici de la Capitală, UTC și din partea constructorilor care l-au informat în legătură cu mersul lucrărilor. Se spune că au reușit să încheie cheiurile de acostare a navelor (1200 m lungime) unde urmau să fie instalate macaralele portului. Era gata calea ferată care lega noul port cu centura Capitalei. Pe când Ceaușescu vizita canalul se făceau pregătiri pentru amenajarea platformelor din danele portului pentru materii prime, mărfuri generale, cereale și pasageri”. Ceaușescu a mai spus că trebuie să se stabilească cu rigoare răspunderile brigăzilor de tineret care trebuie să amenajeze câte un kilometru din lungimea canalului.

După Plenara Consiliului superior al armatei cu activul, participanții îi trimit o scrisoare lui comandatului suprem, lui Ceaușescu căruia îi transmit în numele lor de militari comuniști și uteciști „sentimentele de profundă recunoștință pentru titanica dumneavoastră activitatea revoluționară pusă în slujba intereselor fundamentale ale poporului român, înfloririi multilaterale și întăririi capacității de apărare a orânduirii socialiste.” Nu e o surpriză că se bucură de la ultimul tablagiu la cei mai decorați generali ( cu Ilie Ceaușescu în frunte) de propunerea de realegere a lui Ceaușescu în fruntea partidului. La Plenară s-a aplaudat cu urale această decizie. Și tot cu acest prilej „ostașii țării își reafirmă cu putere acordul deplin cu ideile, orientările și propunerile cuprinse în proiectul Programului-Directivă, în Tezele pentru Congresul al XIV-lea. Documentele cu pricina „ne oferă concluzii și învățăminte menite să ducă la perfecționarea organismului nostru militar, la întărirea capacității combative a unităților și marilor unități, la afirmarea tot mai puternică a rolului politic conducător al organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile vieții ostășești.” Și de ca și cum nu ar fi fost de ajuns, participanții la plenară îl transmit lui Ceaușescu că „Comuniștii și uteciștii, întregul personal al armatei noastre își exprimă acordul total față de poziția partidului nostru, a dumneavoastră personal, privind evoluția societății contemporane spre socialism și comunism (...) poziție profund principială, revoluționară, în deplină concordanță cu concepția materialist-dialectică și istorică, cu teoria socialismului științific” și încheie spunând că politrucii din armată vor acționa în așa fel încât „armata să fie gata în orice moment să apere, împreună cu întregul popor, cuceririle socialiste, suveranitatea și integritatea scumpei noastre patrii.”

O altă armată, cea a școlarilor, a avut și ea o întrunire națională. Școlarii s-au strâns la Pitești, la lucrările celui de-al XVI-lea Forum național al pionierilor. Conform comunicatului oficial, ei au analizat, la lumina indicațiilor, orientărilor și îndemnurilor lui Ceaușescu, activitatea consiliilor și comandamentelor pionierești, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, și au stabilit „noi direcții de acțiune pentru intensificarea și perfecționarea întregii activități politico-educative și organizatorice, în vederea educării și formării în spirit comunist, patriotic, revoluționar a tuturor copiilor patriei, care să contribuie la mobilizarea celei mai tinere generații pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin în toate domeniile de activitate.” Și cum nicio asemenea întrunire tovărășească nu se putea consuma fără știrea șefului suprem, pionierii îi trimit o telegramă celui mai bun dintre ei, pionierul șef, lui Ceaușescu căruia îi mulțumesc pentru strălucita și exemplara activitate revoluționară pe care o desfășoară „cu genială clarviziune științifică și înalt patriotism în fruntea partidului și statului nostru, pentru neasemuita grijă și atenție părintească cu care ne ocrotiți anii tineri și ne făuriți viitorul luminos, asigurându-ne condiții excepționale de viață, muncă, învățătură și recreere, de formare și afirmare multilaterală, ca tineri cetățeni ai României socialiste.” De aceea îi transmit că sunt hotărâți să acționeze sub coordonarea partidului, cu sprijinul UTC, în strânsă relație cu școala și ceilalți factori educativi, „să învățăm și să muncim cu dăruire și pasiune (...) pentru a fi demni de încrederea pe care o investiți în noi, tinerele vlăstare ale patriei” etc.etc. Și tocmai de aceea promit să crească demni și harnici, cutezători și drepți „să fim prin fapte tineri revoluționari, să preluăm și să ducem mai departe, cu cinste, tradiția muncii și creației pentru țară, a abnegației și devotamentului eroic în slujba patriei, partidului și poporului, pentru înflorirea continuă a țării noastre dragi, România socialistă.”

Yasser Arafat, șeful OEP, împlinește 60 de ani și Ceaușescu îi trimite o lungă și efuzivă telegramă în care îi adresează calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și succese tot mai mari „în activitatea dumneavoastră de mare răspundere.” Se folosește de ocazie să reafirme „solidaritatea deplină și sprijinul constant al RSR (...) față de lupta dreaptă și eforturile pe care le depune poporul palestinian sub conducerea dumneavoastră pentru a se ajunge la o soluție politică globală, justă și durabilă a situației din Orientul Mijlociu.”

O telegramă scrie și Constantin Dăscălescu, prim-ministrul RSR, pe adresa lui Czeslaw Kiszczak, președintele Consiliului de miniștri din Polonia care fusese ales în această funcție. Dăscălescu îi urează în numele guvernului și al său personal, „sincere felicitări și cele mai calde urări de succes în activitatea ce v-a fost încredințată.” Este o telegramă inutilă. Kiszczak (1925-2015) a fost ministru de interne și a jucat un rol important în 1981, în impunerea legii marțiale. Ultimul prim-ministru comunist. Demisionează câteva săptămâni mai târziu (pe 19 august 1989), aderă la o grupare politică de sub umbrela Solidarității, revine ca vice prim-ministru și ministru de interne pentru a se retrage din viața publică în 1990.

La București se desfășoară prima ediție a turneului internațional Cupa Dinamo la care participă trei cunoscute din fotbalul european: Anvers, Standard Liege și Bari. În primul meci, între Bari și Standard Liege, au învins italienii cu 1 la 0. În al doilea meci, dintre Dinamo și Anvers a câștigat echipa gazdă tot cu 1 la 0. Golul a fost înscris de Timofte.

Se fac angajări: „Întreprinderea de industrializarea Laptelui București încadrează de urgență lucrători comerciali cu gestiune (primitori-distribuitori, magazioneri), absolvenți ai Liceului economic sau școală profesională comercială în condițiile Legii nr, 22/1969, conducători auto cu gestiune, cu permis de conducere gradele C,D, E, absolvenți ai școlii medii și 3 ani vechime”; „ICL Textila 1, strada Nicolae Șelari, încadrează un tehnician constructor și lucrători gestionari”; „Stațiune de cercetări tutun încadrează prin trasfer tractorist rutier și conducător auto”

De vânzare: „Pianină Bluthner, casă două camere, gaze, Poiana Țapului și Lada 1500”; „Butelie voiaj, motor tăiat lemne (Drujbă mecanică), mașină tricotat manuală, lansetă”; „ Hainiă lungă astrahan excepțională pentru damă măsură 44-46”; „Aparat lustruit parchet, rochie albă, diverse îmbrăcăminte 42, benzi, tensiometru electric, cojoace 46, căruț copil”; „Cărucioc invalid, cu trei roți, volan nou”; „Urgent dormitor nuc, oglinzi cristal, covoare persane, mochetă noi, masă stil, scaune tapițate, bucătărie, aspirator, mașină spălat, televizor tub dublu piese Grigorescu perfect, haine piele, mouton 46, pantofi damă 36, cismulițe lux piele noi, lustre, diverse obiecte.”

Se cumpără: „Bibliotecă Dacia, Milcov, Dana”; „Obiecte de podoabă, carpetă veche deosebită, bibelou Faberge, diverse obiecte deosebite”; „În orice stare, video caset deck și semicursieră. Vând doză Tesla”; „Autoturism Dacia 1300 sau Lada 1500, aerograf, pantof Otter 44, ceas damă quqrtz, servietă Diplomat cifru, convertor LNC, vopsea auto metalizată, mașină injecție hidraulică plastic.”

La televizor programul începe la ora 19 cu Telejurnal. În întâmpinarea marii noastră sărbători naționale. La 19.25, Columnele demnității românești. Armonii ale dezvoltării în peisajul românesc contemporan. Documentar. La 19.45, România în lume. Documentar. La 20.05, Proiectul Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al PCR – însuflețitor program de ascensiune a României. Dezvoltarea și modernizarea metalurgiei în concordanță cu nevoile de metal ale țării. La 20.25 Copiii cântă patria și partidul. Program literar-muzical-coregrafic în interpretarea unor formații pionierești și ale șoimilor patriei, laureate ale Festivalului național Cântarea României. La 20.40, emisiunea Învățământ – cercetare – producție. Învățământul superior, puternic implicat în realizările „Epocii Nicolae Ceaușescu.” La 21.00, Univers, materie, viață. Emisiune de educație materialist-științifică. Din tainele pădurii. La 21.35 Selecțiuni din concenrtul Orchestrei simfonice a Radioteleviziunii pe platforma industrială a orașului Medgidia. Partea a doua. La 21.50 Telejurnal. Programul se încheie la ora 22.00.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG