Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 4 octombrie 1989


Ceaușescu le dădea mereu lecții constructorilor și arhitecților cum să-i ridice ctitoriile. Aici vizitează o expoziție de materiale de construcție la Întreprinderea de prefabricate Militari în noiembrie 1976. Sursa:comunismulinromania.ro (MNIR)

Miercuri 4 octombrie 1989

Soarele răsare la ora 6.17 și apune la ora 17.15. Vreme rece, cu cer temporar noros. Va ploua pe alocuri în majoritatea regiunilor iar la deal ploile se vor transforma trecător în lapoviță și/sau ninsoare. Izolat va ninge și la munte. Pe alocuri, în jumătatea de nord a țării și izolat în rest, brumă. Maximele termice vor fi cuprinse între 7 și 15 grade, în vreme ce minimele nopții vor fi între -2 și +8 grade.

Ion Marin, gazetar la Scânteia, face anchetă să vadă de ce a scăzut ritmul de construcții la apartamentele din Dâmbovița. Paradoxul este că întreprinderea de construcții montaj a raportat realizarea în proporție de 85% a planului pe acel an, numărul apartamentului puse în funcțiune se situa la doar o treime din plan, adică mai puțin de o mie de apartamente. Mergând pe firul faptelor, află că blocurile cu pricina, construite cu prefabricate, nu pot fi terminate pentru lipsesc unele componente iar altele prisosesc. Un diriginte de șantier al unui bloc care ar fi trebuit dat în folosință de mai multă vreme îi spune gazetarului că sunt motive dar în principal pentru că „lipsesc planșeele”. Așteptau în special unul („42 dreapta,” în limbajul constructorilor) fără de care „nu avem nici cum să înaintăm cu pereții exterior, care nu ne lipsesc, ci ne prisosesc.” S-au rugat cu cerul și pământul de furnizor, Întreprinderea de materiale de construcții din Doicești, însă aceștia continuă să facă doar pereți exterior și să aibă restanțe uriașe la planșee. Raportează, cu alte cuvinte, că și-au îndeplinit planul, chiar dacă producția lor nu are nicio utilitate practică. La Doicești în curtea întreprinderii, numai pereți exteriori, peste două mii de bucăți, adică vreo cinci mii de metri cubi. Directorul comercial, Constantin Paraschiv, spune că nu fac planșee pentru că nu au un anumit tip de plasă sudată din sârmă mai groasă, special pentru acest tip de piese. Ar fi de vină Întreprinderea de sârmă de la Buzău. Dar cercetând situația livrărilor, gazetarul descoperă că din cele 528 de tone de plasă sudată, peste patru sute sunt din plasă groasă pentru planșee. Așadar, oamenii foloseau plasa aceea pentru zidurile exterioare care, de fapt, erau mai scumpe și mai ușor de realizat. „Așa am căutat în felul acesta să realizăm indicatori mai buni la producția marfă industrială” îi spun secretarul comitetului de partid, Ion Poșchină, și contabilul Gheorghe Muraru. Dar, spune ei, nu li se poate reproșa nimic, pentru că oricum, conform planului, au restanțe și la pereții exteriori. Mai mult, producția este măsurată în metri cubi și, din acest punct de vedere, sunt aproape de realizarea ei, chiar dacă nu produc ceea ce trebuie, ci doar ce este mai convenabil și mai ușor. Rezultatul, spun beneficiarii, ar fi faptul că nu au fost construite sute de apartamente din județul Dâmbovița, în primul rând din Târgoviște. Această situație ilară a produs haos în domeniul construcțiilor din județ, dar și „aspecte de indisciplină, de dezordine și proastă gospodărire pe șantierele întreprinderii de construcții-montaj a județului.” Comparativ cu 1988, a scăzut timpul lucrat, a crescut numărul sancțiunilor, al abaterilor disciplinare, fluctuația forței de muncă. Se lucrează puțin și prost. Lumea se plânge în special de finisajele interioare ale întreprinderilor. Gazetarul s-a dus și la județeana de partid unde a făcut o dare de seamă în legătură cu deficiențele constatate în timpul anchetei iar vicepreședinta consiliului popular, Eugenia Gâdea, i-a dat asigurări că se vor lua măsuri pentru a se elimina situații de felul celei create prin „specializarea” întreprinderii de materiale de construcții pe anumite tipuri de prefabricate. Gazetarul este indignat la culme: „programul de locuințe nu este facultativ”, spune el, „ci o componentă principal a politicii partidului privind creșterea nivelului de trai al poporului, dezvoltarea și modernizarea tuturor localităților țării.” De aceea cei care-l întârzie sau îl sabotează trebuie trași la răspundere iar organizațiile județene de partid trebuie să facă analize serioase pentru a stabili „programe de redresare realiste și eficiente, de înlăturare a restanțelor acumulate.”

Scânteia publică noile dispoziții venite de la nivel central în privința accelerării lucrărilor agricole de toamnă, rămase mult în urma deteriorării vremii. „Întrucât timpul este foarte înaintat, iar realizările la strânsul recoltei sunt necorespunzătoare față de posibilități, este absolut necesar ca pretutindeni să se acționeze cu toată răspunderea pentru mobilizarea la culesul roadelor toamnei a tuturor forțelor apte de muncă de la sate, pentru ca de acum, zi de zi, să se depășească vitezele de lucru stabilite prin programul acestei campanii.” Întârzieri mari se înregistrau în unități agricole din Bacău, Sălaj, Harghita, Vaslui, Cluj, Vrancea, Botoșani, Caraș-Severin, Iași și multe altele unde trebuie să se ia măsuri „cu totul excepționale” pentru că în ultimele zile „în majoritatea unităților agricole din județele amintite s-a lucrat sub nivelul posibilităților, al cerințelor momentului în care ne aflăm.” De vină ar fi lipsa de fermitate și, pentru a recupera timpul pierdut, trebuie să se elimine „orice formă de încălcare a disciplinei muncii, a normelor care stabilesc sarcinile și răspunderile cadrelor de conducere și specialiștilor din agricultură.”

Familia ideală comunistă nu doar că trăia sub același acoperiș dar și muncea la comun, la strunguri sau linii de montaj alăturate. Este situația lui Mihai Pricope, muncitor la secția energetică a Combinatului de îngrășăminte chimice din Piatra Neamț. El s-a angajat aici cu 28 de ani înainte, oe când întreprinderea abia se ridica. El lucrează acum alături de ceilalți trei membri ai familiei în Combinat. Soția lui, Viorica, este laborantă la CTC. Mihai, fiul cel mare, este lăcătuș mecanic la centrala termică iar mezinul, Iulian, este lăcătuș mecanic la secția I îngrășăminte. Nu e singura familie angajată integral în combinat: muncitorul specialist Constantin Orloschi și-a angajat toată familia formată din patru membri. Și familiile lui Victor Maftei, maistru tehnolog, și Gheorghe Balos, electromecanic, sunt angajate în păr la Combinat, ceea ce constituie un titlu de mândrie pentru toată lumea, scrie C. Azoiții în România liberă.

Bucureșteanul Paul Moga scrie în presă și Primăriei Capitalei, că parcul Nicolae Bălcescu de pe Bulevardul Bucureștii Noi ar putea fi mai bine gospodărit și propune, din acest motive acțiuni de muncă patriotică pentru ca locuitorii sectorului să strângă gunoaiele de pe alei și să instaleze bănci, să repare scena din parc pentru că acolo se pot organiza spectacole. Tot acolo ar trebui ca biblioteca publică să funcționeze conform unui program „mai bine întocmit.”

Tinerii de la Secția locomotive uzinaj din Întreprinderea 23 August vor face 120 de ore de muncă patriotică pentru a finaliza cinci axe cardanice și un reductor. La Întreprinderea de mașini unelte și agregate, 85 de tineri vor executa și expedia la beneficiar două mașini de rectificat precum și o mașină de găurit MGC 1500. La „Timpuri noi”, 22 de uteciști de la Prelucrări mecanice anunță că vor realiza peste plan 150 de supape în valoare de peste 50000 de lei. Peste 900 de uteciști de la liceele agroindustriale și industrial Buftea au fost duși la întreprinderea de legume fructe și CAP Buftea pentru sortarea legumelor și fructelor, precum și pentru eliberarea terenurilor de coceni. Valoarea lucrărilor se va ridica la mai bine de 250 000 de lei.

Comitetul UTC București și Întreprinderea Cinematografică București organizează un concurs de educație politică și cultură cinematografică intitulat „Decenii de mărețe împliniri socialiste.” Tinerii din diferite întreprinderi și instituții ale Bucureștiului au vizionat în acea săptămână „creații cinematografice inspirate din actualitatea socialistă a patriei, filme ce aduc în prim-plan secvențe semnificative din viața contemporanilor noștri.” Acești tineri vor participa la etapa pe sector la centrele de creație și cultură socialistă UTC iar câștigătorii participă la finala din 3 noiembrie, când vor fi organizate și întâlniri cu realizatorii filmelor la care se referă tema concursului.

Kim Ir Sen îi scrie lui Nicolae Ceaușescu pe ton cald, frățesc. Îi adresează „vii mulțumiri pentru felicitările și urările călduroase” transmise cu ocazia celei de-a 41-a aniversări a creării Coreei comuniste. „Dumneavoastră ați dat o înaltă apreciere succeselor obținute de poporul nostru în construcția socialistă și ați exprimat sprijin și solidaritate activă față de propunerile noastre privind eliminarea tensiunii din Peninsula Coreeană și realizarea reunificării pașnice și independente a țării, fără niciun amestec străin” etc. fapt care reprezenta o încurajare puternică pentru poporul coreean. Nu e singurul semn de prietenie și afecțiune dintre cei doi lideri comuniști. Kim Ir Sen l-a primit pe ministrul apărării din RSR, Vasile Milea, care i-a transmis din partea lui Ceaușescu un salut călduros și urări de succes „în activitatea de înaltă răspundere consacrată edificării socialismului”. Kim Ir Sen l-a lăudat pe Nicolae Ceaușescu, elogiindu-i calitățile „de strălucit conducător și militant revoluționar, rodnica sa activitate consacrată edificării cu succes și perfecționării societății socialiste.” A mulțumit, apoi, lui Nicolae Ceaușescu, partidului, poporului „pentru sprijinul frățesc consecvent și solidaritatea militantă față de cauza nobilă a poporului coreean privind reunificarea pașnică” etc.etc.

Ambasadorul URSS la București, E.M. Tiajelnikov, organizează o conferință de plresă pentru a prezenta problemele dezbătute la ultima plenară a Comitetului Central al PCUS „privind dezvoltarea economico-socială a țării și politica națională în etapa actuală.” Ambasada URSS se transformase într-un adevărat centru de propagandă diseminând nenumărate broșuri în care erau explicate în românește inovațiile politico-economice ale lui Gorbaciov: glastnost și perestroika. ​Scânteia tineretului publică un interviu ușor atipic cu prim-secretarul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist Leninist din URSS, Viktor Mironenko care, întrebat despre preocupările organizației sale a dat un răspuns care, probabil, că l-a șocat pe gazetarul ziarului pentru că vorbește despre necesitatea restructurării în viața de zi cu zi și în cea de organizație: „Situația în care trăim s-a schimbat și continuă să se schimbe cu rapiditate. Atitudinea noastră s-a modificat în ceea ce privește istoria UTCL în ceea ce privește scopurile organizației noastre. Țelurile concrete acum sunt mobilizarea potențialului intelectual al tineretului și rezolvarea problemelor sociale ale tineretului. Este necesară afirmarea unor noi idei în viața politică economică și spirituală. Sarcina noastră primordială rămâne educarea tineretului, respectiv realizarea de noi condiții pentru educare și autoeducare. UTCL este, în primul rând o organizația comunistă. De aici rezultă două misiuni prioritare: a) studierea nedogmatică a marxismului din punct de vedere dialectic și afirmarea celor 35 de milioane de tineri din cadrul UTCL; b) dacă ne gândim că 40% din populația țării este reprezentată de tineret, UTCL trebuie să sprijine și să traducă în viață procesul de restructurare, să promoveze politica sa în rândurile tineretului.”

Presa consemnează faptul că în Ungaria Partidul comuniștilor a decis să-și schimbe denumirea în Partidul marxist-leninist al muncitorilor. Motivul este și că liderii Partidului Muncitoresc Socialist Ungar vorbesc despre transformarea partidului omițând cuvântul „socialist”, mai mult „vorbesc despre o societate democratică dominată în exclusivitate de capital, în opoziție cu munca fizică. „Consecința acestei politici, se spune într-un articol preluat din Magyar Nemzet, va fi că se vor adânci și mai mult diferențele dintre diferitele pături sociale și Ungaria va devenit țara milionarilor și a cerșetorilor”.

Etapa a treia a Turului ciclist al României s-a desfășurat pe traseul municipiul Gheorghe Gheorghiu Dej- Piatra Neamț și a fost câștigată de Dumitru Răcălan. Pe locul al doilea cu același timp cu învingătorul, a sosit sovieticul Serghei Blagov. În clasamentul general individual conduce Valentin Buduroi urmat de Dănuț Cătană.

De vânzare: „Instalație încălzire centrală, mașină spălat programe Ken, covor persan manual, șifonier I corp, aragaz sport, masă aluminiu pliantă”; „Lustre, covor manual nou, carpete, cristaluri, serviciu masă, cafea, pahare, televizor Național defect, piese Renault 10 și Dacia 1300, îmbrăcăminte, încălțăminte bărbătească, damă, diverse obiecte”; „Convenabil șifonier 3 uși și studio Solca, două fotolii bergere, lustră 6 brațe, radio Darclee, frigider Fram cu rezistență”;Pietre semiprețioase, opal, jad, ochi de tigru”; „Uruitor universal, porumb știuleți, coceni, furaje, orice păioase, forță 380 W, com. Băleni”

Se cumpără: „Clasoare, albume pentru timbre, recuzită filatelică”; „Lada 1500 numai stare ireproșabilă, rulaj mic”; „Frigider (capacitate mare) cu congelator separat, nefolosit, yale deosebite”

La Ateneu, în Sala Studio, Recital de pian. Pe scena Sălii Mari, Integrale camerale. La Opera Română, spectacolul Madame Butterfly. Teatrul de Operetă a programat Silvia. În Sala Mare a Teatrului Național, Poveste din Hollywood. În Sala Amfiteatru, Torquato Tasso iar în Sala Studio, Autorul e în sală. La Teatrul Lucia Sturdza Bulandra (sala din bdul Schitu Măgureanu), Secretul familiei Posket iar în sala Studio, Dimineața pierdută. La Teatrul de Comedie, Preșul. La Teatrul Nottara, Sala Magheru, Scapino. La Teatrul Foarte Mic se joacă Bărbatul și... femeile. La Giulești, în sala Majestic, Să nu-ți faci prăvălie cu scară. Teatrul Ion Creangă are spectacol cu De la Stan și Bran la... Muppets, iar Teatrul C Tănase, Varietăți pe portativ. Ansamblul Rapsodia Română a programat spectacolul Plai românesc, ritm strămoșesc.

În cinematografe: Un studio în căutarea unei vedete; Alo, aterizează străbunica; Cucoana Chirița; Martori dispăruți; Sosesc păsări călătoare; Ciuleandra; Zbuciumul iubirii; Zilele filmului din R. P. Chineză: Substituirea; Oricare față iubește un băiat.; O farsă pentru cuscru, Omul de pe Bulevardul Capucinilor.

La televizor programul începe la ora 19.00 cu Telejurnalul. Apoi la 19.30, Partid și țară – o unică voință. La 19.45, În spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dezvoltarea și modernizarea activității comerciale. La 20.05, În dezbatere: Documentele pentru Congresul al XIV-lea – valoare fundamentală a conștiinței socialiste. La 20.30, Trăim decenii de împliniri mărețe. Versuri și cântece patriotice, revoluționare. La ora 21.00, Țara în anul Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Însemne ale competenței. La 21.15, Înalta răspundere patriotică, revoluționară a tineretului pentru viitorul României. Tinerii cincinalului IX. La 21.35, Te cântăm, iubită țară! Muzică ușoară românească. La 21.50, Telejurnalul de noapte. Programul se încheie la 22.00.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG