Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 6 octombrie 1989


„Toți trebuie să se încadreze – cel puțin – în normele de consum. Dar avem posibilitatea de reduceri mai mari!” Nicolae Ceaușescu către activul de partid. Sursa:comunismulinromania.ro (MNIR)

Vineri 6 octombrie 1989

Soarele răsare la ora 6.19 și apune la ora 17.47. Vreme predominant frumoasă cu cer variabil, dimineața este mai mult senin exceptând nord-estul țării unde tot atunci vor fi înnorări. Izolat plouă slab. În zona Carpaților Orientali sunt posibile averse slabe, izolat ninsoare. Dimineața, pe alocuri, ceață. În zonele depresionare intra montane se produce brumă. Temperaturile maxime sunt cuprinse între zece și 20 de grade, mai ridicate în sud-est. Minimele termice se situează între două și 10 grade, mai scăzute în depresiunile intramontane.

La Comitetul Central are loc o consfătuire de lucru pe probleme economice. Lucrările sunt conduse de Nicolae Ceaușescu. Acesta ține o lungă cuvântare în care adresează câteva laude din vârful buzelor dar și spune pe un ton iritat: „Așa cum am spus, avem multe realizări, dar și numeroase stări de lucruri inadmisibil de proaste, iar cadrele de conducere, tehnice nu manifestă preocuparea necesară pentru soluționarea lor într-un timp foarte scurt. Nu se mai poate merge mai departe în felul acesta! Vorbim de modernizare, vorbim de ridicarea nivelului calitativ și tehnic al produselor, dar trebuie să aplicăm cu hotărâre cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile de activitate.” Spune, apoi, pe un ton ceva mai blând că s-au stabilit și aplicat măsuri de restrângere a consumurilor materiale excesive și s-a crescut eficiența „dar avem încă un număr mare de întreprinderi care înregistrează pierderi datorită neaplicării tehnologiilor și măsurilor de bună organizare a productivității muncii, a eficienței întregii activități economice.” Spune că lichidarea întreprinderilor nerentabile nu înseamnă închiderea lor ci „în cel mai rău caz se pune probleme de a alege în conducerea unităților cadre care să știe să conducă cu răspundere aceste întreprinderi!” pentru că este inadmisibil, spune el, să fie menținuți în funcții de conducere tipi iresponsabili, proști gospodari, risipitori cu avuția națională. Spune că nu vrea să insiste (deși insistă) și transmite că e momentul ca toată lumea să înțeleagă că „trebuie să punem capăt cu desăvârșire stărilor negative din toate domeniile, ceea ce presupune ca toată lumea să-și asume răspunderea „în spirit revoluționar pentru aplicarea fermă a legilor țării”, pentru realizarea programelor de dezvoltare economică și organizare. „Trebuie să se înțeleagă bine că nu putem și nu trebuie să continuăm actualele stări de lucruri.” Chiar dacă au realizat multe, nu trebuie să ajungă la o atitudine de „automulțumire” și nici să considere că de acum încolo trebuie să muncească mai puțin și fără simț al răspunderii pentru că „aceasta nu este o atitudine revoluționară, nu este atitudinea adevăraților proprietari și producători, a clasei muncitoare, a poporului!” Ce e de făcut? Planul, desigur, ba chiar să-l depășească, să facă producție suplimentară, „nu însă o producție de orice fel, de dragul producției, ci producția necesară economiei noastre naționale, dezvoltării generale a țării.” Spune că a primit telegrame că multe orașe, ba chiar și județe au realizat planul pe zece luni ba chiar că au început să-l depășească. A primit, de pildă, telegramă de la municipiul București care-i raporta festiv că a realizat planul pe trei ani și zece luni, „ceea ce înseamnă că, începând de azi, lucrează în contul lunii noiembrie, dacă am înțeles bine. Așa cel puțin se arată în telegramă.” Apoi, după ce face câteva volute retorice spunând că a primit astfel de telegrame de mai peste tot, revine sarcastic constatând: „De neînțeles pentru municipiul București este însă faptul că, deși lucrează pentru luna noiembrie, n-a realizat întreaga producție pentru export pe luna septembrie.” Exportul era tema preferată și ideea lui fixă. De export depindea balanța de schimburi comerciale și „dacă nu realizăm exportul nu asigurăm mijloacele necesare pentru dezvoltarea țării.” Cumva, îi făcea vinovați de trădare națională pe cei care recunoscuseră că exportul nu era partea lor tare. „Ce se poate spune despre aceia care declară că lucrează cu o lună înainte, în schimb exportul lor se găsește cu o lună în urmă? Aceasta înseamnă că nu se produce ceea ce este necesar și ceea ce este prevăzut în plan.” Exportul este necesar pentru buna desfășurare a activității economico-sociale, „pentru construcția socialismului.” Se oprește și la agricultură unde, constată el, „stăm bine (...) Practic la toate culturile avem o producție mai mult decât dublă față de acum un an.” Măsurile luate ( investiții în infrastructură, irigații, mecanizare, chimizare) au dat randament „ceea ce demonstrează cu putere justețea liniei generale a partidului în domeniul agriculturii și superioritatea incontestabilă a agriculturii socialiste asupra formelor vechi de agricultură, a agriculturii din sistemul burghezo-moșieresc sau din sistemul capitalist.” Atrage atenția că încă se risipește „foarte mult” în toate sectoarele și vrea ca, pe lângă economii, minerii și petroliștii să asigure realizarea planului ba chiar să fie conștienți că nu există limită superioară de depășire a planului: „În aceste sectoare nu există nicio limită în depășirea planului.” În domeniul energetic se lucra cu mai puțin de 50% din puterea instalată pe cărbune și trebuie să realizeze măcar producția planificată, dacă nu și ceva peste plan. La hidrocarburi voia același lucru, avertizând însă că trebuie făcute economii, pentru că petrolul era importat. Îi critică pe cei din industria constructoare de mașini că, în numele noutății, prezintă modele de mașini mari consumatoare de carburanți ca modernizări ale celor cu consum mai mic. Cum să faci o Dacie care consumă 8,5 litri la suta de kilometri, să spui că e o versiune modernizată și s-o fabrici în locul celei care consuma 6 litri la suta de kilometri. „Sau să se înlocuiască un tractor bun, apreciat în întreaga lume, cu un tractor prost, care nu funcționează și consumă cu cinci litri în plus – și să fie prezentat acum un an în expoziție ca un model nou, pentru că are cabină electronică?!” Și revine către final la obsesia lui: reducerea consumurilor materiale și energetice. „Este necesar să acționăm pentru reducerea consumurilor materiale și energetice. Toți trebuie să se încadreze – cel puțin – în normele de consum. Dar avem posibilitatea de reduceri mai mari!” Și românii vor simți aceste reduceri „mai mari” pe pielea lor în acele luni de toamnă-iarnă, cum le simțiseră, de fapt, de atâția ani! Dar subiectul cel mai fierbinte îl păstrează pentru final. „Este la modă să se vorbească despre așa-zisa economie de piață și piață liberă,” ricanează el. Spunea apoi că el le-a cunoscut în tinerețe și își amintește că după război economia era subminată de inflație, că produsele erau dosite și populația țină în sărăcie. Sunt și acum țări socialiste care au apucat-o pe această cale „declarând că aceasta le va ajuta să soluționeze problemele economiei.” Despre acestea, presa din RSR a tot publicat știri despre „creșterea prețurilor și creșterea continuă a inflației.” S-au îmbogățit unii și au sărăcit mulți, spunea el. Spune toate acestea pentru a clarifica partidul, ca să înțeleagă problemele, dar și că trebuie controlate strict prețurile, pentru a nu admite specula în țară. Amintește că, în urmă cu 15-20 de ani a acceptat sistemul „așa-zișilor” mandatari însă țara nu a devenit mai bogată. „Noi trebuie să păstrăm clar comerțul socialist, controlul prețurilor și să asigurăm buna aprovizionare a populației. ” Și chiar dacă producătorii pot vinde din surplus în piețe, trebuie să respecte cu strictețe mercurialul. „Nu există loc pentru o așa-zisă piață liberă” pentru că ar înseamna să meargă înapoi, spre capitalism, nu înainte, către comunism. „Numai și numai aplicând principiile socialismului în toate domeniile asigurăm ridicarea generală a țării, bunăstarea poporului.”

Uteciștii fac din nou muncă patriotică. Comitetul orășenesc UTC din Balș a organizat o săptămână record în producție și calitate. Participă tineri de la IMA, IOB, Cooperativa Unirea, Cooperativa Jiul și SPSP. Scopul inițiativei este realizarea integrală a planului la producția fizică, producția marfă, producția netă și îndeplinirea cu prioritate a sarcinilor de plan pentru export. O altă inițiativă de același fel nu mită Producția fizică suplimentară are loc la Filatura de bumbac din Drăgănești Olt, acțiune la care participă 375 de tineri. Ei au promis că realizează peste plan 6,3 tone de fibre tip bumbac. Dar uteciștii nu sunt puși doar să facă ore suplimentare, ei sunt și educați pe potrivă. „Uniunea Tineretului Comunist- înaltă școală revoluționară. Sarcinile ce revin organizației de tinere din documentele pentru cel de al XIV-lea Congres al partidului” se numea dezbaterea organizată de uteciștii de la Tăbăcăria minerală Corabia. Iar organizația UTC de la Întreprinderea de Aluminiu Slatina participă la simpozionul Rolul literaturii social-politice și tehnico-științifice în formarea omului nou constructor conștient și devotat al societății socialiste în patria noastră.” Scânteia tineretului anunță că în fermele din Strejești, județul Olt se află cazați aproape 800 de uteciști, adică elevii Liceului Industrial 2, Slatina care recoltează strugurii din ferma viticolă Iancu Jianu, elevii Liceului industrial 3 Slatina și elevii școlii din comuna Oboga adunați la strânsul merelor din ferma pomicolă a stațiunii agricole. Aici 220 de elevi au plan să culeagă o sută de tone de fructe. Alți elevi ai Liceului liceul industrial 3 Slatina au fost distribuiți la recoltat în ferma viticolă Bolovanu. Acolo s-a organizat o tabără de muncă patriotică la care participă o sută de eleve de la Liceul de Construcții Slatina. Aici sunt organizate în timpul liber, „acțiuni cultural-educative și sportive și seri cultural-educative complexe.”

Cei 40 de ani de relații diplomatice între RSR și Republica Populară Chineză sunt sărbătoriți în continuare. Ambasadorul chinez dă un dineu la care participă Ion Pățan, ministrul finanțelor, Ion Popescu-Puțuri, președinte al Asociației de prietenie româno-chineză, șefi mai mari și mai mici din CC al PCR, din ministere și instituții, gazetari.

Ministrul Apărării, Vasile Milea, îl felicită pe ministrul apărării naționale din Republica Socialistă Cehoslovacia, generalul de armată Milan Vaclavik cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a Zilei Armatei Populare. Cu acest prilej a fost convocată la Casa Centrală a Armatei o adunare festivă la care au participat cadre militare din garnizoana București. A vorbit Eugen Altschul, atașatul militar și aero al R.S.C. în România care s-a și întâlnit cu cadre și militari în termen din două garnizoare ale armatei RSR.

Moare compozitorul Sergiu Paiu (născut 1 octombrie 1907). A compus muzică pentru fanfară: Uvertura Victoria, Rapsodia Română. A fost șef de muzică militară și profesor de dirijat fanfara militară la Școala Militară de Muzică.

În a 27-a ediție a Turului ciclist al României, etapa a cincea, primul care a trecut linia de sosire a fost Dănuț Catană, urmat cu același timp de St. Aton și de W. Wisniewski. Tricoul galben a fost preluat de Dănuț Catană care conduce în clasamentul general individual urmat de St. Anton cu +8 sec, și C. Popa cu +9 sec. În Sala sporturilor din Cluj, în meciul pentru Cupa campionilor europeni la baschet feminin, echipa Universitatea Cluj a întrecut formația Partizan Tirana și s-a calificat în etapa următoare a competiției.

De vânzare: „Mașină tricotat Brother, mașină cusut Privileg, pânze traforaj pentru metal, haină piele damă 50, bărbătească 50, cojoc damă 46 și 50, cojoc bărbătesc 54, haină nutrie 46-48, diverse”; „Dacia 1300, aparat foto Olympus OM 10, blitz, tacâmuri deosebite, cojoc damă 48, șifonier. Cumpăr Oltcit Club”; „Televizor autor, Olt ieșire video, radiocasetofon Yoko, casete audio sigilate și video înregistrate, picup Tesla, discuri noi diverse genuri, tacâmuri alpaca, saltea Relaxa nouă, butelie 7 litri, canistre metalice, semicursieră, mașină spălat cu program, mașină cusut Singer veche, costum bărbătesc catifea, rame tablouri”; „Urgent și convenabil vând dormitor și sufragerie stil, garnitură salon stil Ludovic XV, bibliotecă și stelaj, birou, covor manual, rame tablouri, podoabe folclor, discuri vechi, obiecte decorative vitrină, cuverturi brodate, diverse casnice”; „Radiocasetofon sterel Rollsound, amplituner Delia, picup Technics cap serie 89, Unitra 431, audiocasete, benzi, imprimate, noutăți disco, progres, heavy, mobilă audio deosebită. Cumpăr pantofi damă deosebiți 36, toc înalt”; „Rochie albă deosebită, nouă, două fotolii, masă sufragerie și bibliotecă”; „Discuri moderne, duze Acord, blitz, Pegas, căciulă, gulere polare, cojoc, mochetă, cizme 36, coș-pătuț”; „Fotolii, mese sufragerie, mochete lână, galerii, pat alamă, recamier, perdele, aragaz, aerotermă Rovent, filtru cafea, diverse obiecte, mobiliere uz casnic.”

Se cumpără: „Storcător fructe, televizor color, videorecorder, absolut noi”; „Player, televizor color (convenabil), mobilă hol. Vând bibliotecă completă”; „Păpuși cu cap porțelan perfecte sau defecte. Gallé, Daum Nancy, statuete bronz sau porțelan, obiecte vitrină, bibliotecă, fotoliu stil vechi, cufere, lăzi zestre deosebite”; „Lada 1500 puțin rulată, vulpe argintie, aparat fotografic Nikon”; „Dacia 1410, zero km, calorifer electric, sobă ardere completă, numai noi”; „Dormitor Octav cu două paturi, două șifoniere, mochetă”

La Ateneul Român, Concert vocal-simfonic. La sala Studio a Ateneului, Treptele afirmării artistice. La Opera Română se cântă Eminescu. La Teatrul de Operetă, O noapte la Veneția. În Sala Mare a Teatrului Național se joacă Nu se știe niciodată. În sala Amfiteatru, Contrabasul iar în sala Atelier, Autorul e în sală. La Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, sala din bd. Schitu Măgureanu, Omul cu mârțoaga iar în Sala Studio, Dimineața pierdută. La Teatrul de Comedie se joacă Sfântul Mitică Blajinul. La Nottara, Într-o dimineață. La Teatrul Mic pe afiș este Cameristele iar la Teatrul Foarte Mic, Bărbatul și... femeile. La Teatrul Giulești se joacă Hotel Zodia Gemenilor. La C. Tănase, Mi se pare că mă-nsor. La Teatrul Ion Creangă dimineața se joacă Uite-l, nu e și seara Vrăjitorul din Oz. Ansamblul Rapsodia Română a programat Plai românesc, ritm strămoșesc.

La televizor programul începe la ora 19.00 cu Telejurnal. La 19.30, Partid și țară – o unică voință. La 19.45, România în lume. Documentar. La 20.30, În dezbatere: Documentele pentru Congresul al XIV-lea al PCR. Dezvoltarea economico-socială în profil teritorial. La 20.25, Copiii cântă patria și partidul. Program literar-muzical-coregrafic. Ora 20.45, În dezbatere: Documentele pentru Congresul al XIV-lea al PCR. Generalizarea învățământului de 12 ani, etapă decizivă în evoluția școlii românești. La 21.05, Republica Democrată Germană – astăzi. Reportaj. La 21.20, Univers, materie, viață. Emisiune de educație materialist-științifică. La 21.50 Telejurnal. Programul se închide la ora 22.00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG