Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 1 iunie 1989


Copiii își serbează ziua lăudând familia Ceaușescu care se poartă ca niște părinți cu ei, dar singurii care primesc cadouri sunt metalurgiștii și agriculturii.

Joi 1 iunie 1989

Soarele răsare la ora 5.34 și apune la ora 20.53. Vremea va fi caldă cu cer temporar noros, mai puțin în sud-estul țării unde va fi senin cea mai mare parte a zilei. Se vor înregistra ploi mai ales averse și descărcări electrice pe arii relativ întinse în vestul, nordul și centrul țării. Izolat va cădea grindina. În restul țării, ploile vor fi izolate și pe arii restrânse. Temperaturile maxime se încadrează între 22-30 de grade iar cele minime nocturne se situează între 10 și 18 grade, izolat mai scăzute în depresiuni.

Copiii României de astăzi sunt (...) mlădițe ale viitorului...

Copiii viitorul luminos al țării, titrează pe prima pagină ziarele, iar gazetarii caută greoi epitetele unor ode interminabile dedicate sărbătoriților acelei zile. „Pentru că nu există om care să nu aibă înlăuntrul său și să nu fi dobândit în plus de-a lungul vieții, coarde sensibile și capabile să vibreze duios și îndelung la debutul scâncetului victorios al vieții, la seninătatea privirii care se deschide asupra lumii” etc. Toate drumurile retoricii și logicii duc la Ceaușescu. Acesta a ridicat dragostea și grija pentru copii la rang de politică de stat „consecvent aplicată, minuțios urmărită și mereu amplificată prin măsuri benefice pentru viața copiilor și bunăstarea familiilor, astfel ca proaspetele mlădițe să poată crește frumos, curat, puternic.”scriu înduioșate Pia Rădulescu și Cristina Popescu de la România liberă. Statul și partidul le acordă toată atenția și grija căci „Pregătirea elevilor pentru muncă și viață este armonios realizată potrivit concepției originale, profund științifice și clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind integrarea organiză a învățământului cu producția și cercetarea științifică”. De altfel, Andreea Iancu, de la Școala 133 dedică un Omagiu extatic în numele pionierilor care cresc azi în pace: „Sub cer albastru, nepătat de nori/ Și zborul nostru-nalt ni-l ocrotește/ Acel ce ne e brav conducător// (...) Din inimile noastre mulțumim/Tovarășului Nicolae Ceaușescu/ Tovarășei Elena Ceaușescu/ Pentru frumoșii ani ce îi trăim!” Iar Ion Segărceanu se contorsionează și el stilistic pentru a arăta cât de mult sunt prețuiți copiii aceia care altminteri erau terorizați cu munca patriotică, practica productivă de la școală și necontenitul sclavaj ideologic. „Lumea copiilor e o grădină cu nenumărate și multicolore flori care încântă ochiul și sufletul, cu gingășia și cu miresmele lor. (...) Copiii României de astăzi sunt (...) mlădițe ale viitorului. În ei întrevedem pe cetățenii de mâine ai patriei, cu toate îndatoririle și responsabilitățile care decurg din această nobilă calitate a devenirii lor umane.” Mai mult, „prin formele tradiționale ale familiei sau prin cele organizate ale societății, tinerele vlăstare au fost întotdeauna înconjurate cu dragoste și atenție, ajutate să se dezvolte” dar de la o vreme educația este mai riguroasă pentru că o aplică în mod programatic statul socialist: „Copiii României socialiste cresc și sunt educați în climatul de ardentă aspirație a întregului nostru popor de făurire a noii societăți.” Pregătirea lor, dezvoltarea lor multilaterală este în plină consonanță cu „principiile instructiv-educative privind formarea armonioasă a omului nou din patria noastră” așa cum sunt prevăzute de Programul partidului, principii promovate „cu neobosită consecvență de părintele iubit și marele prieten al tinerei generații, tovarășul Nicolae Ceaușescu”. Nimic nu scapă atenției și grijii „eroului între eroi” și nici armatei de activiști ai partidului. „De la creșe și grădinițe până la școli și licee, tânăra generație a țării este ocrotită și îndrumată cu deosebită grijă și competență, după cele mai avansate și mai moderne metodologii pedagogice, având ca țel suprem însușirea eticii socialiste, a virtuților specifice membrilor societății comuniste de mâine.” Și ce educație primesc? Ei nu primesc educație, lor și se insuflă cultul muncii, al iubirii de patrie, partid și popor, al adevărului și dreptății care se îmbină cu diverse idealuri: al păcii, înțelegerii și colaborării între popoare „subliniat cu pregnanță în numeroasele culegeri de poezii și grăitoare desene semnate de copii, ca și în cântecele rostite de aceștia pe scenele diverselor serbări proprii” în cadrul Festivalului național Cântarea României. Și Ion Segărceanu, unul dintre sulfuroșii poeți de primă pagină, își încheie acest elogii cu versuri cu nimic mai proaste decât ale elevei de la școala 133: „Să fii copil, vegheat atent să crești/Sub unduirea flamurii de țară/ În vraja-atâtor mituri și povești (...) Sunt, Patrie, frumoșii tăi copii/ Pe care tu cu-ardoare-i strângi la piept/ Menindu-i ca o mamă blândă, trează/ Să crească plini de seve și vigoare” etc.etc.etc.

​Au loc, în întâmpinarea Zilei copilului, nenumărate manifestări cultural-educative „în cadrul cărora copiii patriei au adus un fierbinte omagiu secretarului general al partidului, Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu,” în semn de profundă recunoștință pentru „minunatele condiții de viață, muncă și învățătură ce le sunt asigurate, pentru atenția și grija părintească cu care le sunt vegheate zi de zi creșterea, educarea și formarea multilaterală ca viitori constructori ai socialismului și comunismului în patria noastră.” Astfel că, a îndemnul și sub patronajul Ministerului Educației și Învățământului au avut loc manifestări sugestiv intitulate „Copiii cântă patria și partidul”, „Să fii copil în România”, „Copilărie fericită”, „Mulțumim din inimă partidului”, „Copiii epocii de aur”, „Omagiu conducătorului iubit”. În cadrul acestora s-au desfășurat evocări, montaje literar-muzicale, spectacole de muzică și poezie, „întâlniri cu oameni ai muncii din diferite domenii de activitate în cadrul cărora au fost evidențiate marile înfăptuiri din anii socialismului” în special realizările de după Congresul IX, în timpul epocii Ceaușescu. „Tânăra generație a patriei și-a reafirmat și cu acest prilej hotărârea fermă de a învăța și munci pentru a contribui din plin la progresul economico-social al patriei, la înflorirea națiunii noastre socialiste.”

...toate aceste mărețe izbânzi pot părea de neînchipuit...

​Însă cei care primesc azi cadouri nu sunt copiii, ci angajații din unitățile subordonate Ministerelor Industriei Metalurgice sau Agriculturii, cărora li se alătură personalul din cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică, proiectare și informatică. Este vorba despre „personalul muncitor cu retribuții tarifare lunare mai mari de 2250 de lei,” adică vreo 325 de mii de salariați, în cadrul etapei a treia de majorare a retribuției. În comunicatul publicat stereotip de toată presa centrală se spune că „numărul celor ce primesc în prezent retribuții majorate se ridică la circa 70 % din totalul personalului muncitor din economie,” iar de la 1 august, faza următoare de majorări, vor avea lefurile mărite „toți oamenii muncii.” Mai mult, partidul susține că „în spiritul umanismului politicii partidului nostru, noile majorări de retribuție care se aplică de la 1 iunie nu afectează chiriile și nici drepturile de alocație de stat pentru copii iar contribuțiile lunare ale părinților pentru creșe și grădinițe se păstrează și ele nemodificate încă trei luni, până la finele lunii august. Totodată crește și baza de calcul pentru toate drepturile bănești ce se atribuie în funcție de retribuția tarifară, inclusiv drepturile de pensie.” Este o măsură prezentată ca pe un act de generozitate eroică a partidului, a lui Ceaușescu în special. „Pentru cine nu cunoaște realitățile României socialiste, se spune în Scânteia, toate aceste mărețe izbânzi pot părea de neînchipuit, cu atât mai mult cu cât pe plan mondial se manifestă încă profund efectele crizei economice,” cu toate acestea „poporul român a reușit să pășească ferm pe drumul luminos al socialismului, pe noi trepte de progres și civilizație” fapt care constituie „un motiv de reală mândrie, de puternică satisfacție, de recunoștință fierbinte față de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne.”

Uteciștii de la Combinatul siderurgic Galați au organizat o „Săptămână record în recuperarea materialelor refolosibile”, colectând și reintroducând în circuitul economic 150 de tone de fier vechi. La Combinatul de Utilaj Greu din Iași 2000 de tineri din diverse secții s-au angajat să realizeze înainte de termen un vas convertizor, in instalație de ardere generatoare și o lingotieră. La Exploatarea minieră Medgidia tinerii au participat la o expunere-dezbatere cu tema Dezarmarea – dezideratul vital al lumii contemporane”. La Liceul industrial 2 din Slatina în cadrul acțiunilor „Legile obiective ale dezvoltării societății socialiste” s-a organizat o masă rotundă cu tema „Omul, adevăratul făuritor al istoriei.”

Partidul comunist ungar admite că fostul premier Imre Nagy, condamnat la moarte pentru rolul său în revoluția maghiară care a avut loc în 1956, a fost victima unui proces înscenat.

La Campionatele europene de box care se desfășoară la Atena pugiliștii români au înregistrat noi victorii. Petrică Paraschiv (categoria semimuscă) l-a învins prin abandon încă din prima repriză pe Padilla Sosa (Spania). La categoria muscă, Nicolae Aliuță a câștigat la puncte în fața lui Andrew Docherdy. La rândul său, Adrian Mărcuț (categoria cocoș) a câștigat tot la puncte în meciul cu Keith Howlett (Anglia).La Concursul internațional de tir cu arcul (proba feminină) Diana Nicolaescu a câștigat locul întâi cu 324 de puncte urmată în clasament de sovieticele Sonia Gromova cu 322 și Irina Leonova – 319 puncte.

Se fac angajări: „Teatrul Mic încadrează conform legii mânuitor de decor”; „Caut femeie permanentă să îngrijească femeie suferindă la pat. Ofer apartament, masă și retribuție”; „Fabrica de bere Grivița cu sediul în Șos. Orhideelor încadrează de urgență: gestionari, paznici, frezor, distribuitori.”

De vânzare: „Sufragerie Nina, blană nutrie lungă măsura 46 și altele”; „Frigider 240 l, aragaz patru ochiuri și pui Doberman maro”; „Aparat vată de zahăr complet electric. Aștept provincia”; „Oglindă rococo deosebită, goblen, farfurioare japoneze, vas japonez fisurat, sfeșnic, vas metal, statuetă, tacâmuri argintate, bombonieră, vas porțelan chinezesc, bibliotecă Dana, cojoc damă, radio Gloria nou”; „Mobilă salon, serviciu masă, serviciu pahare cristal, congelator, saltea electrică, transformator, televizor Telefunken, aragaz vechi, butelie, covoare, studio, rafturi, dulapuri bucătărie, lână saltea, puf perne, cufere”; „Accesorii vânătoare din piele și monument funerar”; „Îmbrăcăminte deosebită damă, saltele, plapumă lână, borangic, podoabe, rame pentru tablouri, cuvertură, prosoape, diferite obiecte”

Se cumpără: „Hotă bucătărie, chiuvetă inox, tapet, pianină. Vând canapea – fotolii Bibi, lampă veche, sufragerie lemn curbat”; „Monument funerar”; „Cojoc bărbătesc de fabrică mărimea 52, televizor color, video Player, derulator, numai noi”; „Apă toaletă deosebită (eventual parfum).”

La televizor, programul începe la ora 19.00 cu Telejurnalul. La 19,25 Mulțumim pentru anii de lumină și zbor! (color). Documentar. La 19.40, Copiii Epocii de Aur (color). Spectacol literar-muzical-coregrafic. La 20.20, Agricultura – programe prioritare. La 20.40 File de glorioasă istorie (color). Flacăra nestinsă a dragostei de țară. Documentar. La 21.00, Film serial: Cei care nu dispar (color) Producție a televiziunii bulgare. Premieră pe țară. Episodul 5. La 21.50, Telejurnal. Programul se închide la 22.00.

La Sala de concerte a Radiodifuziunii Concertul Orchestrei simfonice a Radioteleviziunii Române, dirijor Cristian Brâncuși. Solistă Dana Simona Ciocârlie. La Ateneul Român, Treptele afirmării artistice (sala Studio) și Concert simfonic (în Sala Mare). La Opera Română, Seară românească de balet modern. La Teatrul de Operetă, Vânzătorul de păsări. La Teatrul Național (Sala Mare) Bădăranii, la Amfiteatru Vassa Jeleznova și la Atelier, Clovnii. La Teatrul Lucia Sturdza Bulandra (sala din Schitu Măgureanu) pe afiș este piesa Privind în jur cu ochi fără lumină. La Nottara, sala din bul. Magheru, Taifun iar la sala Studio, Dansul morții. Teatrul Mic a programat O femeie drăguță cu o floare și ferestre spre nord. Teatrul Foarte Mic are reprezentație cu Goethe mi-a spus... La Giulești (sala Majestic) se joacă Arta conversației. La Teatrul Ion Creangă se joacă Toate pânzele sus la matineu și David Copperfield, după amiază.

XS
SM
MD
LG