Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 15 iulie 1989


Doina Cornea (30 mai 1929- 4 mai 2018)

15 iulie 1989

Soarele răsare la ora 5.45 și apune la ora 20.57. Vreme în general instabilă, cer temporar noros Cad averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Izolat grindină. Pe alocuri cantitatea de apă poate depăși 25 l/m2 în 24 de ore. Temperatura continuă să scadă în sud și est. Pe alocuri, dimineața, ceață. Maximele cuprinse între 27 și 33 de grade (sud și sud-est), 23-28 (restul țării). Minimele termice nocturne se situează în general între 10 și 20 de grade.

Încă o ședință a CPEx al CC al PCR. Mai întâi un raport asupra planului de încasări și plăți între 1 aprilie și 30 iunie și un raport al Curții Superioare de Control financiar privitor la „respectarea planului de finanțare a activității economico-sociale pe baza autoconducerii și autogestiunii.” Situația contabilă nu era prea strălucită și Ceaușescu le pune tuturor în vedere că este necesară creșterea producției, o disciplină fermă în privința încasărilor și plăților, mărirea vitezei de rotație a fondurilor bănești. L-a iritat și faptul că unele „organe bancare au continuat să acorde credite unor întreprinderi care lucrează cu pierderi” și le-a cerut ministerului finanțelor, organelor de control financiar, băncilor „să asigure respectarea cu strictețe a prevederilor legii privind acordarea de credite unităților economice.” De asemenea, a cerut ca în a doua parte a anului să se asigure rambursarea la scadență a creditelor. Apoi s-a prezentat un alt raport referitor la prețuri și tarife în primul trimestru al anului care ar fi rămas la același nivel cu al anului precedent. Un alt raport despre recoltele record l-a făcut generos pe Ceaușescu care a propus (și CPEx a aprobat) ca „în loc de 5% cât se acorda până acum cooperatorilor, să se atribuie un procent sporit, de 8%.” S-a mai examinat un raport referitor la calitatea mediului (toți s-au angajat să-l protejeze), o informare în legătură cu consfătuirea Comitetului Politic al statelor participante la Tratatul de la Varșovia și s-a spus că subiectele și deciziile sunt de maxim interes pentru colaborarea viitoare a statelor semnatare ale Tratatului și că e vitală dimensiunea politică a Tratatului „în vederea dezvoltării colaborării și consultărilor reciproce în problemele fundamentale ale construcției socialiste din fiecare țară”, cu alte cuvinte să se rezolve diferendele politic, nu cu tancurile. În fine, s-a mai discutat despre vizita lui Yasser Arafat în România și CPEx a întărit „însemnătatea întâlnirii și convorbirilor” dintre Arafat și Ceaușescu, reafirmând „hotărârea partidului și statului nostru de a sprijini și în viitor, lupta poporului palestinian pentru a se ajunge la o soluție politică globală, justă și durabilă a situației din Orientul Mijlociu.”

La Academia de Studii Social-Politice de pe lângă CC al PCR s-a serbat încheierea cursurilor Școlii centrale pentru pregătirea cadrelor UTC. Cum puteau sărbători altfel actualele și viitoarele cadre de conducere UTC decât printr-o telegramă în care-l firitisesc pe Ceaușescu pentru că urma să fie reales la al XIV-lea Congres. „Ca activiști ai UTC, ca tineri revoluționari care avem cinstea și fericirea de a ne împlini în cea mai luminoasă perioadă din întreaga istorie a patriei, „Epoca Nicolae Ceaușescu” ne angajăm solemn (...) ca odată întorși la locurile noastre de muncă să pune pe deplin în valoarea cunoștințele și experiențele dobândite în timpul studiilor, să milităm pentru ca fiecare organizație UTC, fiecare colectiv de tineri să se afirma ca o școală a gândirii și acțiunii comuniste revoluționare.” Nici nu se putea aștepta altceva de la niște cadre de nădejde.

Doina Cornea notează în Jurnalul ei: „Azi, regimul cultivă o confuzie bine calculată și pernicioasă pentru cetățenii români, menită să înăbușe orice reacție internă, dar mai ales externă, și anume confuzia între conceptul de suveranitate statală, această implicând ideea de neamestec în treburile interne ala altor state și cel al normelor fundamentale care articulează viața umană, din perspectiva valorilor ei esențiale, în raport cu puterea statală, oricare ar fi ea. Recunoașterea și respectarea acestor norme trebuie să devină obligatorie pentru orice stat civilizat. Ele coincid cu drepturile omului, iar statele civilizate – inclusiv România – au semnat acorduri internaționale în acest sens. (...) atunci când într-un stat nu sunt respectate legile în vigoare privind libertățile și drepturile cetățenilor, când în acel stat domnește arbitrarul, când justiția, învățământul, cultura sunt manipulate de putere; când adevărul istoric este contrafăcut, când se dărâmă biserici și monumente; când individului i se ia dreptul de a se exprima, de a se întruni, de a se informa, de a călători; când individului îi este interzisă libertatea conștiinței morale, el fiind constant obligat – sub presiunea înspăimântării – să spună și să proclame ceea ce nu gândește, să preamărească un regim pe care îl detestă, atunci statele civilizate au chiar obligație să se amestece în așa-zisele treburi interne ale statului respectiv, pentru a salva existența unei națiuni lovite în fibra ei vitală și morală. Distrugerea spiritualității unui popor este o pierdere pentru omenirea întreagă.”

În România liberă Pia Rădulescu este interesată cum sunt rezolvate cererile și sesizările cetățenilor privind activitatea asociațiilor de locatari. Asociațiile locatarilor erau de cele mai multe ori instrumente de control și de (re)presiune pentru locuitorii de la bloc. Ele organizau controale inopinate pentru a vedea cum sunt folosite „bunurile comunității, ale întregului popor”, dacă se consumă gaze pentru încălzirea locuinței, dacă s-au făcut modificări ale locuințelor, dacă s-au închis balcoanele ori s-a făcut termoizolație fără aprobare. Tot șefii blocului erau cei care țineau cartea de imobil, la ei erai obligat să declari dacă vine să stea cineva la tine mai mult de 48 de ore și ei erau cei care te scoteau cu convocatorul să faci muncă patriotică pe lângă bloc sau în parcul din apropiere. Locatarii își adresează reclamațiile și sesizările în scris sau verbal, în cadrul „Tribunei democrației”, la nivelul Consiliului local. Problemele sunt dintre cele mai diverse. Multe reclamații țin de ineficiența asociației sau de abuzurile șefilor cu lipici la banii administrați de ei (întreținere. fonduri de reparații, de rulment etc.) Locuitorii din Doamna Ghica 83 au reclamat că șeful asociației a băgat mâna în fonduri și ținea o contabilitate dublă. La verificarea făcută de Consiliului popular s-a dovedit că era adevărat și comitetul de conducere a fost schimbat. Nu a urmat și o acțiune în justiție. Locuitorii din Mihai Bravu 120 au reclamat multe neconcordanțe financiare. Mai mult, administratorul a refuzat în mod repetat să le arate actele oficiale de gestiune și a fost nevoie de intervenția Consiliului popular și a poliției pentru a se descoperi că lipseau mari sume de bani. În 1988 s-au efectuat 67 de revizii financiar-contabile iar în 1989 până la jumătatea anului s-au efectuat 25. S-a constatat că nu sunt puține asociațiile cu contabilitate confuză, la limita penalului. „Explicația rezidă în insuficienta cunoaștere, responsabilitate sau cinste (...)” Ar fi însă de vină și lipsa de implicare a cetățenilor care nu-și văd interesul. De pildă, în strada S. Spandarian nr.12 s-au constatat „incorectitudini și carențe în activitatea administratorului și a comisiei de cenzori”, s-a dispus un control, dar adunarea generală care urma să discute situația și să decidă demiterea administrației nu s-a putut desfășura pentru că lipsea numărul statutar de participanți. Pentru a nu mai avea surprize cu delapidările și cu dubla contabilitate, Consiliul popular al sectorului 2 și-a propun să-și intensifice munca organizând instruirea trimestrială a președinților de comitete, a administratorilor și membrilor comisiilor de cenzori. Mai vor ca în 1989 să verifice 60% din asociațiile de locatari din sector, să le ajute pe acelea „care au situații mai dificile sau incomplet soluționate, prin rezolvarea promptă și eficientă, de către lucrătorii consiliului popular din toate compartimentele, a sesizărilor și cererilor locatarilor.”

În blocul 103 din Șoseaua Viilor, București, se plânge Ana Antonescu, din cauza unei conducte sparte la etajul 4 apartamentul ei este de aproape patru ani „supus unei permanente inundații”. La vecinul ei nu a găsit nicio înțelegere. Administrația nu a făcut nimic, ferindu-se să intervină. Ana Anotnescu a făcut plângere la ICRAL Cotroceni „care până în prezent nu a luat nicio măsură de remediere.” După multe reclamații și sesizări, a venit în fine un muncitor „care a făcut o constatare a celor sesizate” spunând că revine a doua zi. Au trecut ani și nu a mai venit. „Cine trebuie să suporte contravaloarea reparațiilor? Probabil că lucrătorii de la ICRAL cunosc legile și de aceea nu vin să repare conducta.” O altă conductă de apă s-a spart în blocul 54 din Strada Melodiilor din Târgoviște. Acolo stă pensionara Dumitra Radulovici, Conducta spartă în vecini i-a compromis zugrăveala proaspătă. A apelat la responsabilul de scară „care nu a putut face nimic. Am fost chiar și la un punct de reparații urgente, dar aproape că nu s-au uitat la mine”. Unde să se adreseze, cui să i se plângă? „Din cauza infiltrațiilor pereții de la bucătărie s-au coșcovit și stau să cadă. Nu e păcat de munca mea și de efortul pe care l-am făcut să zugrăvesc această casă?”

Emil Bobu și Vasile Milea au primit și întreținut o delegație de activiști de partid din Armata polonă. În fruntea acestora, generalul de armată Tadeusz Szacilo, șeful Direcției Principale Politice a Armatei polone. Militarii polonezi au venit la invitația Consiliului politic superior al Armatei RSR. De asemenea, s-a făcut un schimb de experiență pe problemele muncii de partid organizatorice și politico-educative la Consiliului politic superior al armatei unde polonezii au întâlnit o delegație de activiști condusă de general-locotenentul Ilie Ceaușescu, adjunctul ministrului Apărării Naționale.

La Campionatele europene de haltere care au loc la Sarajevo, Traian Cihărean a cucerit titlul de campion european și medalia de aur la categoria 52 de kg. A mai luat o medalia de aur pentru că s-a clasat pe primul loc la ambele stiluri, smuls și aruncat. În cadrul Spartachiadei de vară, turneul de volei s-a încheiat cu victoria echipei Bulgariei urmată de URSS, România etc. Proba contra cronometru pe echipe în Campionatele republicane de ciclism de la Piatra Neamț a fost câștigată de formația Dinamo. Pe locurile următoare, Steaua și Electromureș Târgu Mureș.

Moare (12 iulie) Irimie Staicu, membru corespondent al Academiei RSR din martie 1963, membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice. Laureat al Premiului de Stat al RSR în 1962. Cercetările sale s-au concentrat de-a lungul a peste 50 de lucrări pe studierea amendamentelor şi îngrăşămintelor chimice şi organice pentru plantele cultivate pe cernoziom ciocolat şi levigat, pe relaţiile dintre gradul de afânare a solului, „doza de îngrăşare cu azot şi producţia cultivată cu porumb pe cernoziom levigat, aplicarea îngrăşămintelor chimice sub formă de ioniţi la porumb, ovăz şi sfeclă.” (apud Academia Română)

Se fac angajări: „Instituție centrală încadrează pompieri operativi cu trei ani în această funcție, controlori poartă, rămar-poleitor și zugrav-vopsitor”; „Căutăm urgent femeie pricepută îngrijire fetițe nouă luni și doi ani, Teiul Doamnei”; „Căutăm persoană serioasă, gospodină, nefumătoare, preferabil internă pentru menaj ușor la două persoane”

De vânzare: „Jachetă nurcă nouă măsura 44”; „Dacia 1410, limuzină, albă, zero km, covor persan”; „Cronometru sau ceas mână bărbătesc, stare perfectăm marcă elvețiană, total mecanic” „Casă singur curte, 3 camere, dependințe, garaj-pomi fructiferi, Deck Toshiba”; „Convenabil dormitor deosebit, pat mijloc, galerii, carpete”; „Sufragerie stil-neagră și îmbrăcăminte bărbătească”; „Aragaz două ochiuri, televizor Miraj, baterie 70A neformată, aripi Renault”; „Scrinuri cu intarsii sidef, amfore egiptene, lampadar majolică, vas chinezesc, serviciu pește Limoges, serviciu tort Rosenthal, diverse obiecte decorative”; „Covor persan, serviciu masă, statuetă, oglindă 3 brațe, serviciu argintat, ștofă mobilă, fotoliu recondiționat, veioze aplice cupru”; „Telecolor nou, covor 3/2, lustră, aplice, balansoar, monument funerar. Aștept provincia”.

Se cumpără: „Arcuș vioară și violă, cumpăr și instrument vioară, violă calitate, valoare deosebită, maestru catalog”; „Ceasuri vechi marcă consacrată”; „Ciorapi pantalon, pantaloni colanți, tricouri, treninguri, metraj tricotat. Vând îmbrăcăminte de damă”; „Cumpăr Dacia 1300 înscrisă în circulație, veche, avariată, arsă, chiar nereparabilă. Vând Dacia 1300 bună stare.”

XS
SM
MD
LG