Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 20 mai 1989


9 mai 1969. Festivitatea de deschidere a primului șantier al tineretului în agricultura pe sistemul de irigații. Sursa comunismulinromania.ro (MNIR)
9 mai 1969. Festivitatea de deschidere a primului șantier al tineretului în agricultura pe sistemul de irigații. Sursa comunismulinromania.ro (MNIR)

Sâmbătă 20 mai 1989

Soarele răsare la ora 5.43 și apune la ora 20.41.Vremea e în general caldă. Cerul variabil, cu înnourări mai accentuate în sud-vestul țării. Acolo cad, pe alocuri ploi sub formă de aversă. Vântul bate slab până la moderat cu intensificări în zonele montane. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 20 și 28 de grade iar minimele între cinci și 15 grade, mai scăzute în zonele depresionare.

Ședință Comitetului Politic Executiv al CC al PCR. Chestiuni presante la ordinea zilei. În primul rând, un raport pentru recalcularea prețurilor de producție în industrie. Recentele cheltuieli cu ștergerea datoriilor CAP-urilor și plata datoria externei pusese presiune pe economie și s-a adoptat o politică de rentabilizare. Conform raportului, doar la 24 de produse și servicii se mai înregistrează pierderi. Ceaușescu le cere imperios membrilor guvernului ca până la 25 mai să prezinte soluții pentru rentabilizarea tuturor produselor în așa fel încât până la sfârșitul semestrului I să nu mai existe niciun produs și nicio întreprindere care să lucreze cu pierderi, un program referitor la desfășurarea campaniei agricole de vară. O mare atenție trebuie acordată, reducerii cheltuielilor și, în primul rând a consumului de materiale și de energie. „Nu se poate admite niciun fel de creștere a prețurilor” a avertizat Ceaușescu. Au urmat alte rapoarte referitoare la prețurile externe, utilizarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor din industrie, construcții și transporturi în primul trimestru al lui 1989. Un alt subiect fierbinte discutat în CPEx, probabil singurul important, a fost cel al situației fondului funciar la 31 decembrie 1988 comparativ cu 1987 „și măsurile ce trebuie luate pentru realizarea suprafețelor agricole și arabile prevăzute în planul național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1989.” Conform raportului, în primele zile ale lunii mai „în unele unități agricole din județele Brașov, Sălaj, Giurgiu, Satu Mare, Dolj, Bihor, Cluj, Teleorman, Harghita și Caraș-Severin, datorită unor neglijențe grave manifestate de specialiști și cadre de conducere privind respectarea riguroasă a normelor și prevederilor referitoare la buna întreținere și furajare a animalelor au fost provocate prejudicii avutului obștesc, înregistrându-se unele pierderi de efective, prin sacrificarea de necesitate a acestora.” Respectivele acte de neglijență, se mai spune în procesul-verbal al ședinței publicat pe prima pagină a ziarelor, „au fost puse în discuția adunărilor generale ale oamenilor muncii și cooperatorilor din unitățile respective, care au criticat cu severitate abaterile săvârșite și au cerut sancționarea, conform legii, a celor ce se fac vinovați de pierderea unui număr mare de animale.” Toți membrii CPEx au înfierat aceste incidente și au cerut (prin vocea lui Ceaușescu, desigur) ca actele de neglijență și lipsă de răspundere care aduc prejudicii în orice domeniu de activitate, să fie dezbătute în Consiliile oamenilor muncii, în adunările generale ale „proprietarilor” iar cei vinovați să fie trași la răspundere și măsurile luate în cazul lor „să fie aduse la cunoștința opiniei publice prin publicarea lor în presă și la radioteleviziune.” Ceaușescu și-a informat coechipierii asupra vizitei făcute în Cehoslovacia unde pare-se că dincolo de protocol și poze de familie, s-a discutat despre extinderea cooperării de producție, comerciale, tehnico-științifice până în 2000. Membrii CPEx au apreciat faptul că Milos Jakes și Gustav Husak aveau aceeași viziune asupra construirii socialismului, rolului partidelor comuniste și al statelor socialiste în procesul edificării noii orânduiri cu cea a Partidului Comunist Român. S-a mai discutat pe un ton camaraderesc despre recenta înțelegere dintre Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză „privind normalizarea relațiilor pe linie de partid și de stat, subliniind că aceasta corespunde politicii dintotdeauna a partidului nostru, care s-a pronunțat pentru depășirea divergențelor...” Să fi discutat, de asemenea, și despre protestele studențești pro-democrație și antitotalitare care aveau loc în piața Tiananmen înecate peste doar două săptămâni în sânge? În fine ultimul subiect al ședinței CPEx a fost legat de decizia NATO de a discuta problema modernizării armelor tactice și a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune. Ceaușescu a spus, cum o mai făcuse că „este necesar ca NATO să renunțe la orice hotărâri și măsuri privind modernizarea și dezvoltarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune și tactice.” Susținea că ar trebui ca, până în anul 2000 să fie eliminate complet armele nucleare „aceasta fiind singura cale pentru supraviețuirea omenirii, pentru existența vieții pe planeta noastră.”

Educația continuă. Chiar dacă ai intrat în partid. De exemplu, în cele 720 de organizații ale municipiului Pitești. Ion Chiriță, secretar al Comitetului Municipal PCR din Pitești a scris un raport în care prezintă strategia prin care noii membri ajung oameni noi de care partidul avea atâta nevoie. Numărul membrilor de partid din oraș creștea consistent de la an la an. La începutul lui 1989 erau 45 400 dar până la sfârșitul anului va crește cu 1200 de noi membri. Pentru pregătirea lor organizațiile de bază au adoptat programe anuale, elaborate pe baza hotărârilor și instrucțiunilor CC al PCR, „ale cerințelor și orientărilor reieșite din cuvântările secretarului general al partidului.” Dar care sunt acțiunile practice prevăzute de aceste programe de educare? Trebuie, în primul rând, să-și însușească normele statutare, să le studieze și să cunoască temeinic documentele și hotărârile partidului. Noii membri sunt prinși în forme de învățământ politico-ideologic adecvate și s-a stabilit ca, pe lângă atenția acordată selecționării propagandiștilor și pregătirii lor ca să poată stabili un dialog antrenant cu cursanții, s-a decis ca noii membri de partid să completeze și două chestionare sondaj pe parcursul unui an. Intenția nu era doar de a vedea ce au reținut cursanții din documentele de partid, și pentru a avea un feed-back, să vadă dacă propaganda are efect asupra lor. Vor supune unor asemenea verificări colectivele care primesc cei mai mulți membri de partid anual pentru că se va putea vedea astfel „în ce măsură învățământul politico-ideologic abordează în mod concret asemenea probleme, cât de strânsă este legătura acestuia cu sarcinile majore ale întreprinderilor, capacitatea de a contribui la implicarea de la început a tinerilor comuniști în soluționarea lor.” În alte unități economice cu organizații de partid consistente, sunt prevăzute întâlniri între noii membri de partid și comuniștii cu stadiu în partid din ilegalitate, cu activiști de partid și de stat, „vizite organizate pentru cunoașterea marilor ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu.” De asemenea, noii membri trebuie să prezinte rapoarte personale de activitate și să le susțină în fața plenului, analizându-și munca și făcându-și dacă era cazul autocritica. În al treilea rând, programele de educare a noilor membri de partid trebuie să aibă un conținut stimulator, să stimuleze spiritul de inițiativă, să le dezvolte spiritul revoluționar „la școala practicii comuniste”. Organizațiile de bază au primit sarcină să introducă în caietul care ține evidența celor intrați în partid în 1988 și 1989 o rubrică distinctă „ sarcini încredințate noilor primiți în partid” pentru a crește responsabilitatea organizațiilor de bază față de angrenarea noilor membri în activitatea politico-organizatorică și față de integrarea lor mai rapidă în viața de organizație. Pe baza acestor dosare de membri va fi clară activitatea politico-profesională, evoluția lor, în așa fel încât organizațiile de bază să poată interveni pentru a combate „la timp orice stare de lucruri negative.” Dă randament să-i pui pe noii sosiți să-și prezinte raportul de activitate alături de comuniștii seniori, dar mai eficient este să fie încurajat să dea dovadă de simț critic și autocritic. Și-au mai propus, de asemenea să inițieze un dialog al comitetului municipal cu comuniștii care au o vechime de până la doi ani. Vor pune pe câțiva să-și facă raportul de activitate și-i vor chema și pe secretarii birourilor de bază să facă comentarii pentru ca astfel ceilalți să învețe, din acest proces-spectacol, ce trebuie pentru a fi un bun comunist.

Ecusonul unui comandant de brigadă pe Șantierul Național al Tineretului, Canalul Dunăre-Marea Neagră
Ecusonul unui comandant de brigadă pe Șantierul Național al Tineretului, Canalul Dunăre-Marea Neagră

S. Ovidiu de la Scânteia tineretului a fost la gară dis-de-dimineață să-i întâmpine pe viitorii brigadieri de la Șantierul Național al Tineretului Canal Dunăre-București. Sunt cu toții elevi de liceu veniți de la Satu Mare și-și știu lecția bine. „Am venit hotărâți să ne facem datoria de tineri, de cetățeni ai României socialiste” spune Constantin Marin, de la Liceul Agroindustrial Negrești Oaș, comandant al brigăzii 1. „Suntem mândri că putem participa (...) la edificarea acestei mari opere constructive a poporului nostru, nouă ctitorie a Epocii Nicolae Ceaușescu. (...) Este legământul nostru de inimă și conștiință pe care îl facem acum, la început de drum.” Gheorghe Fanea, elev de la Liceul industrial din Negrești Oaș spune și el la unison: „Să ne punem semnăturile pe albia acestui curs de apă ce va face din București un port, iată o șansă unică oferită de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de afirmare a noastră, încredere la înălțimea căreia vrem să ne situăm prin rezultatele muncii ce o vom depune aici”. Tinerii brigadieri, luați de pe băncile școlii și aruncați, fără nicio pregătire, în miezul uneia dintre cele mai faraonice fantasmagorii ceaușiste, urmau să stea pe șantier două luni. Ce le mai trebuie școală? După cum spune Ștefan Soos, comandantul adjunct al Șantierului, „pentru două luni ei vor participa la un curs deosebit: lecția de patriotism, predată direct, ei fiind în același timp și profesori și învățăcei. O lecție care nu se uită toată viața.”

Sascut este una dintre comunele asupra căreia s-au răsfrânt beneficiile politicii de sistematizare rurală. Constant. Azoiții de la România liberă a inspectat această comună care urma să servească drept model localităților vecine, Corbasca, Tătărăști sau Orbani care deveniseră dependente economic de Sascut. Aici, pe lângă vechea fabrică de zahăr s-a construit și o nouă platformă industrială și alte unități economice. Pentru că Sascutul era considerat centru agroindustrial și, dacă regimul Ceaușescu ar mai fi durat un an, ar fi fost declarat cu certitudine oraș. Avea zece mii de locuitori și mai mult de jumătate lucrau la industrializarea sfeclei de zahăr, la Fabrica de brânzeturi, la IAS, CAP sau la centrul de vinificație. Sunt vreo 2500 de copii adică „la fiecare al patrulea locuitor, unul învață, se pregătește pentru producție, pentru viață.” Cei mai mult dintre absolvenții liceului agroindustrial sunt încadrați după ce termină în unitățile agricole din comună. Mulți țărani locuiesc la bloc, într-un nou ansamblu de locuințe ridicat în sudul localității. Străzile au, deocamdată, nume provizorii: 6 Martie, Teilor, Stadionului, Ghiocei. Pe marginea acestor străzi dintre blocuri sunt straturi cu legume și zarzavaturi. Locuitorii sunt într-o continuă muncă patriotică: văruiesc un pom, răsădesc o floare, vopsesc un coș de hârtii. Pe strada 6 Martie s-a mai dat în folosință un bloc cu 21 de apartamente. Blocurile din comună au acum 420 de apartamente și urmează să mai fie inaugurat un bloc de 22 de apartamente în 1989. Oamenii se bucură: „Să vii dintr-o locuință dărăpănată, cu camere mici, întunecoase, fără niciun confort, într-un apartament ca acesta, cu apă curentă și canalizare, cu încălzire centrală este mai mult decât ne-am dorit” îi spune Dan Lăstărache, lăcătuș mecanic la fabrica de zahăr care pentru apartamentul acesta a lăsat baltă vechea casă părintească. Deocamdată erau probleme cu apa (au săpat un nou puț de captare care a asigurat creșterea cu peste 15% a debitului de apă potabilă furnizată de cele două captări existente.) De asemenea, s-a dat în folosință o stație de epurare apelor reziduale. Nici gaze nu prea sunt: la o adunare cetățenească locuitorii au propus ca localitatea lor să se susțină energetic și pentru aceasta un prim pas a fost acela de a pune în funcțiune o stație de producere a biogazului la IAS. Nu e firește suficientă: și-au propus să mai construiască două cu o capacitate similară. Una dintre ele a și intrat în construcție. „Din calculele făcute de specialiști, rezultă că, cu biogazul produs în aceste stații se poate asigura 74% din necesarul peste iarnă. Vara, excedentul va fi transformat în energie electrică. Din fantezistele calcule făcute pe aceste planuri încă în stadiu de proiect, după ce toate stațiile de biogaz vor fi fost construite, el vor asigura în total 1,5 milioane kWh energie electrică anual. Odată cu gazetarul, la Sascut au sosit și doi specialiști de la Consiliul popular județean pentru a stabili amplasamentele a două obiective: un spital cu 180 de paturi și „un modern edificiu pentru Centrul de creație și cultură Cântarea României.” Bine educată în spiritul vremii și cu lecturile propagandistice la zi, Maria Martiș, o ceapistă, spune: ” Iată că (...) noi, cei din Sascut vom deveni beneficiarii dotărilor la care conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a referit și la recenta Plenară a Comitetului Central al PCR. În curând, voi deveni mamă. Primul copil îl voi aduce pe lume la maternitatea din Bacău. Dar sunt sigură că următorii se vor naște aici, la maternitatea din cadrul spitalului nostru.” Îi dă dreptate, Ioan Dâlbea, șeful circumscripției sanitare care îi spune gazetarului că oamenii nu se vor mai duce acum la Bacău pentru 70% din cazuri vor fi rezolvate la spitalul din Sascut. „Principalii beneficiari vor fi însă mama și copilul. Asigurarea unei asistențe medicale calificate, prompte va conduce la îmbunătățirea substanțială a indicatorilor demografici.” Sascut nu a devenit oraș și, din motive sociale și economice, s-a depopulat (are cu circa 20% mai puțini locuitori).

În Sala Dalles s-a deschis o expoziție republicană de artă plastică dedicată tinerilor artiști de până la 35 de ani, prilej pentru Simona Boariu pentru a vedea în ce măsură noile obiecte estetice respectă etica socialistă și tezele partidului. Sunt lucrări ale studenților și absolvenților de arte plastice selectate riguros de un juriu alegându-le „pe cele mai valoare prin mesaj, realizare artistică și forță emoțională.” Gazetara este mulțumită de ce vede: tinerii artiști sunt, în cea mai mare parte, preocupați „să exprime adevărurile epocii lor, să sesizeze și să fixeze pentru contemporani pulsul epocii.” Astfel că sunt preocupați de evocarea peisajului actual al țării, de chipul ei cel nou, mereu întinerit, de aspecte de viață și muncă din locurile unde trăiesc și muncesc oamenii. Sunt peste 300 de tineri creatori și mai toți se ridică la standardele de realism socialist pretinse de gazetara de la Scânteia tineretului. Este îmbucurător, spune ea, universul tinerilor prezenți în expoziție. Adică prezentul care evocă dezvoltarea actuală a societății și istoria „cu patima aducerii în prim-plan a vremurilor de jertfă, glorie și luptă a unui popor încercat. La loc de cinste se află figura ilustrului nostru conducător de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu și întreaga sa viață dedicată partidului, poporului, luptei pentru pace, progres, independență și suveranitate, luptă în care i-a fost mereu alături tovarășa Elena Ceaușescu.” Mai multe lucrări reprezinte momentele cele mai importante din „această lungă și bogată în fapte biografie exemplară de erou comunist”, iar semnele acestea de recunoștință și dragoste demonstrează că tinerii nu mai au mult până să devin „glasul conștiinței artistice, purtători de crez și cuvânt sublimat și concentrat în opera de artă, al năzuințelor întregului popor” dovedind încă de pe-acum trăsăturile fundamentale ale creației tinere: „umanismul și militarismul, spiritul angajat, revoluționar.”

La Centrul de creație și cultură socialistă „Cântarea României” pentru tineret din Blaj se desfășoară sub genericul „Cu tinerețea noastră urmăm partidul” un spectacol de muzică și poezie patriotică. Comitetul județean UTC din Neamț a organizat la Întreprinderea de fire și fibre poliamidice din Roman ediția a patra a sesiunii interjudețene de comunicări științifice cu tema „Valori științifice și tehnice actuale și de perspectivă în chimia românească.” În județul Prahova, tinerii angajați ai Centrului de Calcul Ploiești participă la dezbaterea „Informatica și sarcinile ce ne revin în urma introducerii sistemelor moderne de urmărire a proceselor de producție.” La Facultatea de filologie a Universității din București a avut loc Sesiunea cercurilor științifice studențești. O ediție care a stat, cum altfel? sub semnul „geniului tutelar” al lui Eminescu. Astfel chiar deschiderea sesiunii a fost marcată printr-un recita de versuri din opera lui Eminescu traduse în limbi străine de studenți, spune Florin Antonescu în Scânteia tineretului. „(...) în continuare mai multe secțiuni au purtat genericele Eminescu – limbă și poezie; Eminescu – poet național și universal; Eminescu – mit, istorie, publicistică. În ansambul, a fost o manifestare științifică, probând, din nou, disponibilitățile creatoare și analitice ale tinerilor specialiști filologi”.

România socialistă este vizitată de o delegație de activiști ai Partidului Comunist Bulgar. În fruntea lor, Vasil Momov, prim-adjunctul șefului Secției Politică ideologică a CC al PCB. Au venit într-un schimb de experiență și au avut convorbiri la CC al PCR, cu cei de la Comitetul municipal București și cu Comitetul județean Brașov al PCR. Au fost și pe la Academia de Studii Social-Politice și au vizitat diferite obiective economice, sociale și culturale din Capitală și județul Brașov.

La Constanța a avut lor între 16 și 19 mai cea de-a 33-a Conferință a Comitetului Sportiv al Armatelor Prietene. Au participat reprezentanți ai sportului militar din 22 de țări socialiste și în curs de dezvoltare din Europa, Africa, Asia și American Latină. Delegații au făcut schimb de experiență în domeniul pregătirii fizice și al sportului de performanță din armatele membre și au dezbătur probleme legate de amplificarea în continuare a colaborării dintre echipele sportive militare. Au fost vizitate unele unități militare, dar și obiective economice și turistice.

La Bruxelles are loc pe 20 și 21 mai a 17-a ediție a Campionatelor europene feminime de gimnastică. Participă sportive din 25 de țări. Din lotul României: Daniela Silivaș, Gabriela Potorac, Cristina Bontaș, Maria Neculiță. În prima zi se dispută concursul pentru individual compus. Pe 21 mai are loc finala pe aparate.

Întreprinderea de săpun Stela, secția din șoseaua Colentina , încadrează de urgență fochiști. Filarmonica George Enescu organizează pe 1 iunie concurs pentru ocuparea posturilor vacante de coriști, toate vocile. Condiții: studii medii, domiciliu stabil în București.

De vânzare: „Casă curte, butelie aragaz,”; „ Sufragerie mare stejar masiv, foarte bună, jilț brâncovenesc stejar sculptat, alte mobile, aragaz”; „Monument funerar”; „Mașină de cusut bărbătească, cu motor 16 k 35. Aștept provincia”; „Frigider mic, bibliotecă, cuier, recamier, mobilă bucătărie”; „Coarne cerb trofee, articole vânătoare, pendulă mică perete, cărucior copil+sport, bicicletă Pionier, frac negru complet. Cumpăr Galle defect”; „Televizor Venus, pătuț copil, 6 scaune, uscător foto”; „Obiecte copil, birou, landou, televizor sufragerie, dormitor, bucătărie, bancă curte, calorifer electric diverse obiecte”; „Marmură albă, trepte, cazan încălzire centrală gaze AMI-2, videocasete TDK-HS sigilate.”

La televizor, programul începe la 13.00 cu un scurt buletin de știri, Telex. Continuă apoi la 13.05, cu emisiunea La sfârșit de săptămână. La 14.45, Săptămâna politică. Programul se închide la 15.00 și se redeschide la 19.00 cu Telejurnalul. La 19.25, Sub tricolor, sub roșu steag. Versuri patriotice, revoluționare (color). La 19.35, Teleenciclopedia (color). La 20.05 Steaua fără nume. Emisiune-concurs de muzică ușoară (color). La 21.00 Film artistic: O afacere. La 22.20, Telejurnalul. Emisiunea se închide la ora 22.00.

La Opera Națională se cântă Nabucco. La Teatrul de Operetă, Lysistrata. La Teatrul Național în sala Mare, reprezentație cu Moștenirea, în sala Amfiteatru se joacă Torquato Tasso. La Teatrul Lucia Sturdza Blandra pe afiș, Trenurile mele (sala de pe bul. Schitu Măgureanu) și Cântec despre mine însumi (la sala Studio). La Teatrul de Comedie se joacă Slugă la doi stăpâni. La Teatrul Nottara (sala de pe bul. Magheru), Livada de vișini și Dansul morții în Sala Studio. La Teatrul Mic, Astă-seară stau acasă. La Teatrul Foarte Mic, Bărbatul și... femeile. La Teatrul Giulești, sala Majestic se joacă Regele Lear iar în foaier Pasărea măiască – Maria Tănase. La Teatrul Ion Creangă se joacă la matineu Nota zero la purtare și Pinocchio (seara). Ansambul Rapsodia Română are în program un Spectacol folcloric extraordinar.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG