Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 21 martie 1989


Vizita în România a secretarului general al C.C. al Partidului Popular Revoluţionar Laoţian Kaisone Phomvihane. La Întreprinderea de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti. (20-23 septembrie 1976) Fototeca online a comunismului românesc; cota:219/1976

Marți 21 martie 1989

Soarele răsare la ora 6.17 și apune la ora 18.29. Meteorologii spun că vremea va fi caldă, îndeosebi în sud și est. Cerul - variabil și mai mult noros în vest, nord-vest și centru. În aceste zone vor cădea, pe alocuri, ploi. Vântul va înregistra unele intensificări din sud și sud-est în partea de sud-vest a țării, la munte și în partea de est. Pe alocuri, în vestul și centrul țării, dar și în alte regiuni, noaptea și dimineața se va produce ceață. Temperaturile maxime se încadrează între zece și douăzeci de grade iar minimele între minus un grad și opt grade.

Ionel Dobrilă, procuror șef de direcție din Procuratura generală, publică în România liberă un nou text despre „respectarea și aplicarea fermă a legilor țării”. Este un text așadar semnat care reia în amănunt (chiar și citatele din Ceaușescu) celelalte avertismente anonime formulate public în urma recentelor scrisori critice și a interviului lui Mircea Dinescu din Libération. Procurorul Dobrilă insistă asupra patriotismului și necesității apărării cuceririlor revoluționare ale poporului român. „Datele secrete nu constituie o categorie abstractă, ci sunt de fapt o bogăție pentru avuția națională. A le divulga, ori a le expune riscului de a fi divulgate înseamnă în fapt a risipi muncă, idei ori soluții științifice valoroase.” Este motivul pentru care apărarea secretului este un fel de a-ți plăti datoria față de patrie și înseamnă „maturitate politică și civică, spirit revoluționar, patriotism - trăsături proprii omului nou cu o înaltă conștiință socialistă, profund devotat partidului, patriei și poporului, înaltelor idealuri ale societății noastre socialiste.” Procurorul își asigură publicul că peste tot în lume secretele sunt protejate de legi și că „având prin ele însele o însemnătate aparte, reglementările privind apărarea secretului își sporesc actualitatea pe măsură ce crește avuția națională, se amplifică faptele și informațiile de importanță deosebită pentru întreaga societate” etc.etc. asta și pentru că avântul științei și tehnicii românești e de nestăvilit. Este motivul pentru care statutul secretului de stat este reglementat de lege și, potrivit acesteia, „răspunderea pentru luarea măsurilor de apărare a secretului de stat le revine conducătorilor organizațiilor socialiste care trebuie să asigure un control permanent asupra păstrării și manipulării documentelor ce constituie secrete de stat.” Transmiterea și divulgarea informațiilor, datelor și documentelor care reprezintă secrete de stat sunt pedepsite de legea penală. Tot legile trasează conducătorilor organizațiilor socialiste sarcina „de a lua toate măsurile ce se impun pentru educarea angajaților în spiritul păstrării secretului de stat, al vigilenței, cinstei și demnității în relațiile cu străinii.” Trebuie organizate în permanență acțiuni de informare și educare în domeniul legilor. „Trebuie bine înțeles că faptele care nesocotesc respectarea strictă a normelor legale privind apărarea secretului sunt greșeli care, în situații extreme, devin acte de trădare.” Însă nu doar cei care au acces la secrete trebuie să fie vigilenți, ci toți cetățenii trebuie să dea dovadă de o atitudine activă, responsabilă. „Consecințele nerespectării normelor legale pot fi la fel de grave, fie că divulgarea datelor secrete este făcută din trădare, fie din neglijență, nebăgare de seamă, nesocotință.” Prin urmare, atenție! Dușmanul din interior stă la pândă și toți cei responsabili trebuie să fie vigilenți!

Te poți simți la căminul muncitoresc pentru tineret acasă? se întreabă Liliana Nițescu care vizitează Căminul muncitoresc al Întreprinderii Policolor - București. Vrea să intre incognito acolo „pentru ca locuința acestei familii numeroase să se prezinte singură, fără niciun ghid conducător”. Urcă treptele de la intrare, ajunge într-un hol intermediar „ai cărui pereți sunt acoperiți în totalitate: gazeta de perete, avizierul, îndemnuri scrise pe geam colorat, tablouri, flori.” Aici a fost reperată și interpelată de îndată de administratorul căminului Ana Ciornîi care nu a lăsat-o să plece neînsoțită și i-a făcut „marele tur” al clădirii din sala de bibliotecă, în sala clubului, și din bucătărie, în camerele fetelor. Cum ar putea arăta camera fetelor? Două-trei paturi, un șifonier, câteva catrințe aruncate pe un scaun, nimic deosebit! Dar deschizând pe rând camerele fetelor găsește în simpatica și pestrița varietate a interioarelor o materializare a conceptului de acasă. Pe un șifonier sunt îngrămădite niște cărți, altundeva „policioarele și noptierele așezate după gustul propriu găzduiesc o lume ciudată, populată cu tot felul de păpuși și jucării iar în altă parte, în tot spațiul nefolosibil, (...) respiră plantele de apartament.” O lume deocamdată în părăsire că mai toate fetele în lucrurile cărora scotocește ziarista de la Scânteia tineretului sunt la muncă. O găsește pe Nuți Stroescu, fochistă la Policolor, lucrând „cu sensibilitate la un goblen.” Nu face doar asta: participă la activitățile care se desfășoară în cămin sau la cele organizate de comitetul UTC pe întreprindere. Ajunge și la bucătărie unde Rodica Tănăsucă pregătește masa de prânz pentru fetiță și soț. Locuiesc și ei tot la cămin, alături de altă familie cu copii căci nu au găsit altceva mai bun decât camera locuită pe vremea când erau burlace. Florica Stoica, șefa căminului, îi iese în cale ziaristei, numai zâmbet. Îi spune că, dacă nu își asigura cooperarea comitetului UTC, nu ar fi răzbit. „Controalele periodice efectuate de către membrii comitetului UTC ne permit să identificăm problemele pe care fetele le sesizează și le aduc la cunoștință celor din uzină.” E foarte mândră: căminul lor a câștigat în 1988 locul întâi pe țară la întrecerea între cămine. Au și o grădină de zarzavat, „o oază de frumusețe”, cum spune ziarista. Ana Ciornîi, „„administratorul” căminului, spune că cheia succesului este că toți locatarii pun umărul să țină căminul în ordine. „Am primit întotdeauna un ajutor substanțial de la oamenii din uzină. (..) Fetele sunt cele care contribuie la realizarea ordinii și curățeniei. (...) Le-am insuflat dragostea pentru literatură, pentru frumos. Sunt copii cuminți, care fac totul ca acest cămin să arate în permanență proaspăt, ca o floare de crin.” Astfel protejate de mama Ana, cum să nu se simtă fetele de la Policolor ca acasă în căminul muncitoresc?

La Combinatul de Utilaj Greu din Iași, comitetul UTC a organizat dezbaterea „Propaganda audio-vizuală - factor important în perfecționarea pregătirii politico-ideologică a tinerilor.” La întreprinderea de Mașini și Utilaje din Medgidia tinerilor li s-a vorbit despre „Promovarea curajoasă a noului în gândire și activitate, înaltă îndatorire patriotică a tineretului.”La Combinatul de prelucrarea lemnului din Comînești, Bacău, a fost organizată o expunere cu tema „Reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, sarcină prioritară a organizațiilor UTC”. Iar la Combinatul siderurgic Călărași a avut loc o masă rotundă „Informarea și documentarea tehnico-științifică - aportul lor la dezvoltarea gândirii tehnice și economice a tinerilor.” La Liceul industrial 3 din Sibiu a fost programată o masă rotundă cu tema: „Sarcini ce revin tinerei generații din documentele Plenarei CC al PCR din noiembnrie 1988, privind activitatea politico-ideologică și cultural-educativă de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, socialistă.”

La Întreprinderea de Confecții și Tricotaje București s-au deschis „Zilele cărții pentru tineret”, manifestare organizată împreună cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste, CC al UTC, Consiliul Central UGSR, Ministerul Educației și Uniunea Scriitorilor și care are în program prezentări de cărți, mese rotunde, dezbateri, simpozioane... Agerpres informează că se acordă „o atenție deosebită (...) lucrărilor de o inestimabilă valoare teoretică și practică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, cărții social-politice care relevă bogatele tradiții progresiste, revoluționare ale poporului român, realizările istorice ale țării noastre, concepția partidului și statului român privind soluționarea problemelor fundamentale ale lumii contemporane.” Prima temă, de altfel, de dezbatere de la Confecții-tricotaje a fost „Gândirea și acțiunea revoluționară ale tovarășului Nicolae Ceaușescu - contribuție de inestimabilă valoare la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste.”

Arhitectul Aurelian Mareș este evidențiat în paginile Scânteii tineretului pentru că a proiectat Centrul de creație și cultură socialistă „Cântarea României” pentru tineret din Buzău. Ziaristul Titus Vijeu îl laudă efuziv, spunând că „ a avut șansa de a ridica încă de la începuturile sale în profesie una din clădirile menite să reprezintele reperele civilizației noastre de azi. De unde atâta putere de gând la un om atât de tânăr?” se întreabă retoric ziaristul. Va afla mai târziu că undeva „în conștiința sa profesională se află chiar temeiurile acestei tradiții de foc. O tradiție pe care numai cultura acestui popor o poate așeza în cugetele fiilor săi.”

Președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan a întâlnit o delegație parlamentară cubaneză condusă de Severo Aguirre del Cristor, președintele Adunării Naționale a Puterii Populare a Republicii Cuba aflat în România la invitația MAN. Cu această ocazie, spune Agerpres, „s-a exprimat satisfacția” pentru bunele relații de prietenie dintre România și Cuba și „s-a evidențiat rolul celor două foruri legislative în dezvoltarea colaborării și cooperării româno-cubaneze, contribuția pe care acestea o pot aduce la intensificarea efoturilor în direcția instaurării unui climat de pace și înțelegere în lume.”

Victor Felea scrie în Jurnalul său: „Cineva îmi spunea ieri că urmează noi reduceri de personal (treizeci la sută) în domeniul instituțiilor de cultură. Ce altceva ar putea face ideologii, după ce au încurcat până la absurd toate ițele? Încearcă să le încâlcească și mai mult, spre a juca în continuare nesăbuita lor partidă. Învârt lucrurile cu susu-n jos, cu josul în sus, le sucesc, le fragmentează, le mută de colo până colo, le fac să dispară și să reapară, le ajustează, le umflă sau le micșorează etc. spre a obține avantajele pe care le doresc și pentru a salva fațada, însă în final harababura rămâne inextricabilă, fiindcă nu poți jongla necontenit cu legile economiei și ale societății, desprinzându-le din contingent și necesitate după bunul plac al fanteziei dictatoriale, ca și cum te-ai afla în plină ficțiune. De fapt și la drept vorbind, noi figurăm acum într-o aberantă născocire socială, concepută de niște capete ce și-au pierdut cu totul simțul realității.”

În revista Săptămâna sunt noi cereri de corespondență. Vasile Cotiugă din Iași vrea să găsească un spirit-pereche cu care să converseze despre istorie națională și universală, enigme, filosofie (Noica, Blaga, Hegel, Kant), literatură (Eliade,Byron, Nichita Stănescu, A. Păunescu), muzică (Holograf, Metallica, Snadra, Kim Wilde) fotbal, diverse; Mariniță Nicușor din Giurgiu vrea să corespondeze pe teme muzicale (V. Șeicaru, Mike Mareen, Ken Laszlo, Latin Lover), fotbal (Dinamo) și vrea ediții chiar dacă incomplete din revista Săptămâna anii 70-80; Nelu Timișan din Timișoara vrea să corespondeze pe teme de poezie și medicină veterinară; Robert Man din Craiova ar vrea să scrie despre orice; Ionescu Verona din Foșcani nu are nici ea preferințe, vrea doar să schimbe păreri despre orice cu oricine; Horia Poenar din Brad vrea să schimbe păreri despre muzică (Șt. Hrușcă, Pet Shop Boys, Rick Astley, George Michael), literatură universală, încercări proprii; Nistor Mihaela din Timișoara are preferințe poetice (Labiș, Blaga Eminescu) și fotbalistice (Hagi, Poli Timișoara); Petra Nicolae din Sibiel vrea să schimbe o vorbă cu cineva despre frumusețile patriei, muzică, literatură, poezie, film, sport, pictură, cu colecționari de reproduceri de artă, ilustrate, calendare de buzunar, cărți vechi pentru copii.

La televizor programul începe la ora 19 cu Telejurnalul. Apoi la 19.25 Să trăim și să muncim în spiritul normelor eticii și echității socialiste. Competență și angajare revoluționară. La 19.45 emisiunea Industria - programe prioritare. La 20.05 Teatrul TV (color). „Dăruire” de Mircea Enescu. Premieră pe țară. Interpretează Ion Marinescu, Cristina Deleanu, Manuela Hărăbor, Traian Stănescu, George Motoi, Radu Duda, Ion Siminie și alții. Regia artistică: Constantin Dicu. La 21.35, Idei în acțiune. Forța inițiativei. La 21.40, documentarul Din frumusețile patriei (color) iar la 21.50, Telejurnal. Programul se închide la 22.

La Opera Română e reprezentație cu Olandezul zburător. La Teatrul de Operetă, cu Paganini.

La Teatrul Național (sala Mare) Moștenirea. La Sala Amfiteatru se joacă Torquato Tasso. La Bulandra se joacă Hamlet la sala Grădina Icoanei. La Teatru Mic, Cameristele. La Teatrul Foarte Mic pe scenă Anonimul venețian. La Sala Majestic a Teatrului Giulești se joacă Așteptam pe altcineva. La Teatrul satiric-muzical Tănase (sala Savoy) Mi se pare că mă-nsor iar la sala Victoria Varietăți și Moda 89.

XS
SM
MD
LG