Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 23 iunie 1989


Prima revoluție agrară a început cu împroprietăriri și o foamete provocată de sus în jos. În fotografie Petru Groza înmânând titluri de proprietate, în 1946. Trei ani mai târziu, pământul va fi luat înapoi. Sursa: Fototeca online a comunismului românesc, cotă:4/1946

Politrucii români cochetează cu armata americană și privesc cu teamă peste graniță, la mișcarea anticomunistă maghiară.

Vineri 23 iunie 1989

Vreme răcoroasă și, în general, instabilă. Cerul temporar noros, cad precipitații sub formă de ploasie mai ales sub formă de aversă însoțită de frecvente descărcări electrice pe arii relativ extinse în zonele vestice și sud-vestice, dar și în jumătatea nordică a țării și pe alocuri în restul teritoriului. Dimineața, pe alocuri la munte și izolat în restul țării se produce ceață. Maximele termice se încadrează între 16 și 26 de grade. Temperaturile minime se situează între opt și 16 grade.

Primii vizitatori din acea zi ai Cabinetului 2 din CC, conform agendei Elenei Ceaușescu, sunt Stoian, secretarul CC pe relații internaționale, și Nicolcioiu, șeful Protocolului de stat care, e de presupus (cf. Lavinia Betea, Ultimul an din viața Elenei Ceaușescu), i-au spus cum a decurs vizita de patru zile făcută în România de un grup de ofițeri și marinari americani condus de viceamiralul J.D. Williams, comandant al Flotei a șasea americană. Aceștia au ancorat în portul Constanța și au vizitat orașul, Capitala și nordul țării. Au fost primiți și au avut convorbiri la Ministerul Apărării Naționale, au făcut vizite protocolare primarului municipiului Constanța și locțiitorului comandantului Marinei Militare. De asemenea, au depus o coroană de flori la Monumentul Victoriei din Constanța. Elena Ceaușescu l-a mai primit și pe consilierul de presă Constantin Mitea probabil în legătură cu comunicatul referitor la Ziua Pionierilor. În seara acelei zile, pe stadionul 23 August avea loc spectacolul festiv dedicat celor 40 de ani de la înființarea Organizației Pionierilor.

Continuă raportările fantastice la producția de orz. CAP Afumați, de pildă, raportează realizarea a 8829 kg la hectar în vreme ce CAP Bârca a transmis, prin telegrama de rigoare pe adresa secretarului general PCR, că a realizat 8775 kg la hectar. Nici Ilfovul nu se lasă mai prejos: Întreprinderea de sere 30 Decembrie a raportat o recoltă de 8646 kg la hectar în vreme ce CAP Buftea a realizat 8370 de kg iar CAP 23 august din comuna Gruiu pretinde că a realizat 7550 kg la hectar. Și CAP-urile din Jugureni, Crevedia, Șelaru, Odobești și Corbii mari, cu toate din Dâmbovița au raportat recolte mai mari de 8 tone pe hectar. E bătaie mare pe titlul de Erou al Noii Revoluții Agrare. La fel de mare este pe cel de Erou al Revoluției Socialiste.

În paralel, continuă procesele-spectacol dedicate celor care săvârșesc „fapte reprobabile, incompatibile cu normele de muncă și etică profesională” cum ar fi la baza de recepție a cerealelor din Consiliul Unic Agroindustrial Șercaia, din județul Brașov. Rechizitoriul anonim umple paginile presei din această zi. Se spune că pe 21 iunie, când toată lumea se lupta cu recoltarea orzului și doborârea recordurilor la hectar, la Consiliul Unic Agroindustrial Șercaia, cei de la baza de recepție în frunte cu șeful de unitate Vasile Mocanu, au rămas în sediu zice-se ca „să rezolve unele probleme urgente” de fapt, cum s-a constatat, era un pretext pentru chiulul colectiv. Pe la ora 13, organele de control, bine informate, au intrat în baza de recepție fără să fie întâmpinați de nimeni (toți erau la distracție) și au ajuns la birouri, „unde totul era vraiște, dulapurile cu documentele și ștampilele unității aflându-se la discreția oricărui vizitator.” Deși părea să nu fie nimeni, „nu era chiar așa.” Într-o magazie goală, se aflau câțiva lucrători care pregăteau o masă festivă la care urmau să participe patruzeci de oameni. Toți aceștia chiuleau de la întâlnirea cu datoria lor de comuniști, erau absenți de pe câmp „acolo unde starea culturilor repartizate le reclama aportul.” Toată această mobilizare, spune în derâdere procesul-verbal publicat în presă, era destinată sărbătoririi ieșirii la pensie a fostului șef al bazei, Roth Wilhelm. Un gest de colegialitate? Nici pomeneală! Un chiul neîngăduit de la muncă pentru a benchetui și chefui. Însă proaspătul pensionar este cel mai puțin vinovat. Vinovați sunt actualul șef al bazei, Vasile Mocanu, contabila unității, Maria Penciu, laboranta Maria Vasu și alți lucrători. Cheful, chiar dacă sabotat de echipa de control, a constituit subiectul unei ședințe a biroului comitetului de partid care a avut loc chiar în 21 iunie după-amiază. Tot despre „gravele abateri” s-a discutat și la plenara extraordinară a comitetului comunal de partid și la adunarea oamenilor muncii de la bază, ambele desfășurate pe 22 iunie. „Toți cei răspunzători cunoșteau bine regulamentul de ordine interioară, faptul că este interzis cu desăvârșire consumul de băuturi alcoolice în unitățile socialiste.” Mai mult, fuseseră prelucrate abaterile petrecute cu o săptămână înainte la IAS Vedea din județul Giurgiu și știau de apelul partidului și al lui Ceaușescu personal să depună toate eforturile pentru a efectua la timp lucrările agricole. Știau toate acestea „dar le-au ignorat cu o condamnabilă ușurință.” Că nu au tras învățăturile cuvenite după discutarea în cadrul colectivului despre situații de genul celor în care au fost surprinși reieșea dintr-o scrisoare adresată comitetului județean de partid în care se spuneau multe, sub pecetea anonimatului, inclusiv despre faptul că sunt aduse uneori în unitate băuturi alcoolice. De astă dată, în cadrul ședinței cu activul de partid s-au propus „măsuri severe organizatorice împotriva celor vinovați”:Vasile Mocanu a fost exclus din partid și dat afară de la conducere. Roth Wilhelm (proaspătul pensionar) a fost dat afară din partid și eliberat din funcția de secretar adjunct al biroului organizației de bază, Maria Vasu a fost sancționată cu vot de blam cu avertisment și exclusă dintre membrii biroului organizației de bază și din comitetul comunal de partid și a fost mutată disciplinar în altă unitate. Maria Penciu a fost mutată disciplinar în altă unitate. Au mai fost sancționate și alte personaje secundare sau figuranți ai acestei tragice comedii de moravuri. Cazul a fost dezbătut cu exigență în adunarea oamenilor muncii care au dovedit „maturitate politică și conștiință revoluționară” manifestând „convingerea că măsurile adoptate vor determina îmbunătățirea climatului de ordine și disciplină în muncă.” Scăpați de elementele negative din complexul lor agroindustrial, au promis să acționeze „cu toată responsabilitatea, cu hotărâre și dăruire pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor care le revin”. Concluzia este că „trebuie întărit spiritul de răspundere al tuturor cadrelor de conducere, al respectării în mod neabătut, fără excepție și în pofida oricărui pretext, a ordinii și disciplinei specifice campaniilor agricole.” Așa și nu altfel pot fi împlinite „înaltele exigențe ale înfăptuirii noii revoluții agrare, numai așa pot fi obținute rezultatele pe care le așteaptă de la agricultură economia națională, întregul popor. ”

În Bacău, la Combinatul Petrochimic Borzești, sub deviza „Consum minim, eficiență maximă”, trei brigăzi uteciste își propun să finalizeze cu trei zile mai devreme revizia instalațiilor de Polistiren E1 și E2 de la Uzina de cauciuc. La Centrul de creație și cultură socialistă „Cântarea României” pentru tineret din Oltenița are loc simpozionul intitulat „Partidul Comunist Român – centrul vital al societății noastre socialiste, forța dinamizatoare a energiilor creatoare ale întregului popor pe drumul construirii socialismului și comunismului.” La Întreprinderea de utilaj petrolier Târgoviște, șaptezeci de tineri participă la elaborarea unei „Șarje a tineretului” din materiale feroase recuperate și speră să obțină patru tone de piese turnate din oțel. Din 23 iunie are loc în municipiul Sighetu Marmației prima ediție a manifestării cultural-artistice Zilele culturii tineretului sighitean.”

Timp de o săptămână s-a desfășurat în organizarea Inspectoratului școlar Hunedoara „Săptămâna școlii în județul Hunedoara.” Cu această ocazie au fost organizate dezbateri, întâlniri cu activiști de partid și de stat, mese rotunde pe probleme legate de realizări ale științei și învățământului din România, schimburi de experiență, expoziții cu lucrări ale elevilor, acțiuni de orientare școlară și profesională și acțiuni record de muncă patriotică.La Complexul cultural din Băile Felix s-a desfășurat concursul „Muncă, frumusețe, tinerețe”, organizat de Comitetul județean UTC Bihor. A fost de față un public numeros și entuziast. Participantele la acest concurs de frumusețe, performanță în muncă și dăruire patriotică au dat dovadă de „pregătire profesională și artistică remarcabile”. Scânteia tineretului spune că „momentele artistice prezentate – recitaluri de poezie, fabule, pantomimă, folclor, dans modern și dans clasic, atent și judicios selecționate, au pus în valoare bogăția și diversitatea fenomenului cultural-artistic în rândul tineretului.” A fost evaluată la superlativ și evoluția actorilor Ion Abrudan și Daniel Vulcu de la Teatrul de Stat din Oradea, dar și cea a formațiilor de dans modern și de societate al Centrului de creație și cultură socialistă din localitate și recitalurile susținute de Adrian Bodea și Octavian Herman. A câștigat cine trebuia să câștige.

La Focșani s-a încheiat a XII-a stagiunea teatrală a elevilor din oraș la care au participat ca actori 90 de elevi și peste 6000 de spectatori. Au fost opt trupe de teatru reprezentând cele opt licee din Focșani care au interpretat piese de teatru din repertoriul național. Acțiunea a fost organizată de Comitetul municipal Focșani al UTC în colaborare cu Comitetul municipal pentru cultură și educație socialistă, ziarul Milcovul și inspectoratul școlar județean. Festivalul a durat două luni și, după selecția finală, marele premiu a fost câștigat de echipa de teatru a Liceului economic cu piesa Opinia publică de Aurel Baranga.

Agerpres informează că la Stockholm s-au încheiat lucrările celui de-al XVIII-lea Congres al Internaționalei Socialiste. Au participat reprezentanți a peste 60 de partide socialiste, social-democrate și laburiste. Congresul a adoptat „Declarația de principii a Internaționalei.” A fost adoptată, de asemenea, o rezoluție cu privire la activitatea internațională a organizației. În funcția de președinte a fost reales Willy Brandt.

La Budapesta, după manifestațiile anticomuniste care au avut loc pe 16 iunie, odată cu reînhumarea osemintelor lui Imre Nagy, și după ce Frontul Democrat Maghiar, partid de opoziție, a câștigat alegerile, Kádár János renunţă la funcţia de preşedinte de onoare al PSMU. Se constituie, până la 6 octombrie 1989, un Directorat sub conducerea lui Nyers Rezső.

Nicolae Ceaușescu îi scrie lui Li Xiannian, Președintele Comitetului Național al Conferinței consultative politice populare din Republica Populară China cu ocazia celei de-a 80-a aniversări. Îi transmite urări călduroase și speranța că FDUS și Conferința consultativă politică din China își vor dezvolta relațiile, ceea ce „va contribui și în viitor la întărirea colaborării multilaterale dintre cele două țări, a prieteniei tradiționale dintre popoarele român și chinez.”

Victor Felea scrie în Jurnalul său: „În China, monștrii bătrâni de la conducere continuă să-i asasineze în mod public pe cei care au manifestat pentru democrație în piața Tien An Men, în ciuda unei lumi întregi care îi dezavuează cu indignare. Dictatura stalinistă își ia revanșa și, din păcate nimeni nu i se poate opune.” Apoi consemnează, într-o notă disparată: „Lui Mircea Dinescu i s-a acordat marele premiul de poezie al Olandei. Poate acest fapt va fi pentru el o consolare. Oricum, poezia lui va beneficia de o anumită răspândire în Occident. ”

După meciurile susținute joi, patru echipe de fotbal se vor întâlni în semifinalele Cupei României la fotbal: Steaua, Dinamo, Victoria și Rapid.

Se fac angajări: „Fabrica de bere Grivița cu sediul în Șos. Orhideelor, București, încadrează urgent un economist probleme salarizare , patru gestionari”; „Oferim unei încadrate singură, fără obligații familiale, cameră mobilată central, telefon, gaze, baie, bucătărie, frigider, televizor, pentru mic ajutor în gospodărie”

De vânzare: „Convenabil Rostov absolut nou. Cumpăr videocasete sigilate”; „Televizor, radiocasetofon Philips (și pentru autoturism), rochie albă nouă nr.44-46 lungă”; „Frigider Fram, covor mecanic nou 2x3, stupi și rame pentru albine”; „Vând apartament două camere, decomandate, Drumul Taberei, parc Moghioroș, masă cu 6 scaune, garnitură fotolii”; „Telecolor, video Player Daigo SVP 290, bibliotecă Luvru, acordeon Weltmeister, domitor Ceahlău, toate noi, Opel Rekor 1700, Olimpia, adaptabil diesel”; „Mașină cizmărie și televizor alb-negru”; „Bicicletă Pegas, camping, bibliotecă, bufet vitrină, bar, șifonier cu două uși, fier cornier”

Se cumpără: „Ceas de mână marcă și model deosebit”; „Video convenabil, dormitor tineret, aragaz patru ochiuri, congelator, dublucaset”; „Incubator, interfon și televizor color”; „Bibliotecă, rafturi cărți, albume, cărți poștale, ilustrate, păpuși, jucării vechi chiar defecte”

XS
SM
MD
LG