Linkuri accesibilitate

Document Ministerul Educației. Cum se face școala online. Ce obligații au elevii, profesorii și părinții


Armenia -- First year Students in Yerevan State University. 11 Sept., 2020

Cu doar trei zile înaintea începerii anului școlar, Ministerul Educației a publicat în Monitorul oficial regulile de predare online care vor fi folosite de școlile care vor fi în scenariul roșu și în cel hibrid. În total este vorba de 5130 de școli- 4.892 în scenariul mixt și 238 în cel roșu.

Ordinul 5.545/2020, semnat pe 10 septembrie și publicat pe 11 septembrie în Monitorul Oficial, se adresează elevilor, profesorilor și părinților, dar și directorilor unităților de învățământ și inspectoratelor școlare și stabilește obligațiile pe care le au toți aceștia.

Spre deosebire de reglementările din primăvară, de data aceasta profesorii pot pune note elevilor fără să mai ceară acordul părinților. De asemenea este interzisă înregistrarea cursurilor predate online, elevii primesc absențe dacă nu participă la orele online, iar părinții pot participa la ore cu elevii minori și nu există obligativitatea pentru părinți de a asigura elevilor instrumentele pentru participarea la orele online.

Obligațiile celor care participă la cursurile online

 • răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice;
 • utilizează aplicația/platforma educațională informatică doar în conformitate cu prevederile legale;
 • nu înregistrează, diseminează, folosesc informații, care conțin date cu caracter personal, în alt mod care excede scopului prelucrării acestor date.

În documentul Ministerului Educației prevede se prevede ca temele date elevilor să fie creative, să nu obosească elevul sau să îi consume prea mult timp.

În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităților de vârstă ale elevilor în ceea ce privește resursa de timp, nivelul de înțelegere al acestora și gradul de dificultate a itemilor. Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului elevilor față de învățare, la oboseală fizică și emoțională, la reducerea timpului destinat unor activități recreative, familiale sau comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, alimentației etc”, se arată în metodologie.

Responsabilitățile elevilor

 • participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de învățământ, conform programului comunicat, precum și informațiilor transmise de către profesorii diriginți/profesorii pentru învățământ primar/învățătoare/ profesorii pentru învățământul preșcolar/educatoare;
 • rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului;
 • au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de învățare;​
 • nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învățământului prin intermediul tehnologiei și al internetului;​
 • nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie;​
 • au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor justificate;
 • au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării orelor de curs”.

Atribuțiile profesorilor

 • proiectează și realizează activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 • elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate;
 • proiectează activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 • elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al internetului, pentru înregistrarea progresului preșcolarilor/elevilor;
 • stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățare-evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor și să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru.

Atribuțiile părinților

 • asigură participarea copiilor la activitățile didactice organizate de către unitatea de învățământ prin intermediul tehnologiei și al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în timpul desfășurării activității, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de preșcolar/elev, încurajarea, motivarea și responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare;
 • mențin comunicarea cu profesorul diriginte/învățătorul și celelalte cadre didactice;
 • sprijină preșcolarul/elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele stabilite;​
 • transmit profesorului diriginte/profesorului pentru învățământ primar/învățătoarei/ profesorului pentru învățământul preșcolar/educatoarei feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului.

Vrei să primești știrile zilei pe e-mail?

Multimedia

Urșii din România, veșnic vinovați de toate relele
Așteptați

Nici o sursă media

0:00 0:11:04 0:00
XS
SM
MD
LG