Linkuri accesibilitate

MAI: 2101 polițiști sancționați disciplinar în ultimii 5 ani


Într-un răspuns la o solicitare adresată de Europa Liberă, Ministerul Afacerilor Interne descrie amploarea sancțiunilor aplicate polițiștilor români pentru abateri disciplinare. Majoritatea sancțiunilor sunt mustrări scrise.

Total polițiști sancționați disciplinar în ultimii 5 ani: 2101

Dintre aceștia:

  • 1905 au primit mustrare scrisă,
  • 42 au avut salariul redus cu 5-20% pentru 1-3 luni,
  • 73 au fost amânați la promovare între 1-3 ani,
  • 39 au fost retrogradați,
  • 42 au fost destituiți din poliție.

Care sunt abaterile disciplinare confrom Statutului Polițistului (legea 360 / 2002)

a) comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probității profesionale a polițistului sau prestigiului instituției;

b) neglijența manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispozițiilor primite de la șefii ierarhici sau de la autoritățile anume abilitate de lege;

c) întârzierea repetată sau nejustificată a soluționării lucrărilor;

c^1) refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuție de serviciu cuprinsă în fișa postului;

d) depășirea atribuțiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relațiile cu cetățenii;

e) absenta nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu;

f) producerea de pagube materiale unității din care face parte sau patrimoniului Ministerului Afacerilor Interne;

g) încălcarea normelor privind confidențialitatea activității desfășurate;

h) nerespectarea prevederilor jurământului de credința;

i) imixtiunea ilegala în activitatea altui polițist;

j) intervenția pentru influențarea soluționării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane.

k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicțiile stabilite prin lege.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG