Linkuri accesibilitate

Buletin de știri 6 mai 1989


Finalul grevei minerilor (1-3 august 1977). Nicolae Ceauşescu face o vizită de lucru în Valea Jiului după ce a început reprimarea grevei.(3.VIII.1977) Fototeca online a comunismului românesc; cota:142/1977
Finalul grevei minerilor (1-3 august 1977). Nicolae Ceauşescu face o vizită de lucru în Valea Jiului după ce a început reprimarea grevei.(3.VIII.1977) Fototeca online a comunismului românesc; cota:142/1977

Sâmbătă 6 mai 1989

Soarele răsare la ora 6.01 și apune la ora 20.26. Vremea este în general instabilă, cu cer variabil mai mult noros. Ploaia va avea mai ales caracter de aversă în cea mai mare parte a țării. Izolat se va semnala grindină. Vânt slab până la moderat cu intensificări la munte și est cu viteze de până la 55 km/h. Maximele termice variază în nord și în nord-vestul țării între 14 și 18 grade, în scădere față de zilele anterioare. În celelalte zone maximele se situează între 16 și 24 de grade iar minimele vor cuprinse între patru și 12 grade.

La ședința Comitetului Politic Executiv al CC al PCR s-a aplaudat mult, mai ales la Raportul privind realizarea planului pe luna aprilie și măsuri pentru îndeplinirea integrală pe luna mai, trimestrul II și întregul an 1989. Pe baza datelor primite de la CSP și guvern, CPEx a constatat că s-au îndeplinit ba chiar depășit cifrele de plan. Cu toate acestea, se spune în rezultatul publicat în presa de partid, „într-o serie de sectoare, în unele ministere și centrale au continuat să se manifeste serioase lipsuri, încălcări ale disciplinei de plan, care au făcut ca realizările pe luna aprilie să nu fie la nivelul prevederilor, al posibilităților de care dispune economia națională.” Principalele sectoare deficitare: producția pentru export și exporturile în sine unde, din felurite pricini, nu au fost respectate termenele și termenii contractelor. S-a mai discutat și Raportul referitor la calitatea produselor și Ceaușescu le-a cerut celor din Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale să intre în forță în unitățile de producție, să verifice disciplina de plan, calitatea, eficiența producției, buna organizare a muncii. În fine, CPEx a mai aprobat și Planul de școlarizare și numărul de burse pentru anul școlar 1989-1990 pentru toate gradele de învățământ. Conform acestui plan, 94% dintre elevii clasei a IX-a urmau să fie pregătiți în licee cu profil industrial, agroindustrial, silvic și economic și 6% în licee cu profil sanitar și „neindustrial” (adică real-umaniste). S-a decis să se crească numărul de locuri în învățământul seral, liceal și profesional. Numărul de locuri în învățământul de zi și seral crește în acest an școlar cu 2000 de locuri, mai ales în învățământul tehnic și economic. Ceaușescu a cerut să se perfecționeze programele de învățământ pentru a-l lega „de sarcinile economico-sociale, de noile cerințe care se pun în domeniul pregătirii forței de muncă pentru diferitele sectoare ale economiei naționale” pentru ca, în cele din urmă „toți elevii și studenții să crească și să se dezvolte în spiritul concepției materialist-științifice despre lume și viață, să acționeze ca oameni noi, cu un puternic spirit revoluționar, patriot – constructori conștienți și devotați ai socialismului și comunismului în patria noastră.”

În biblioteca materialist-științifică a uteciștilor a mai apărut o carte: „Omul, ființă supremă.” Apărută la Editura Militară este creația unor mari preoți ai ateismului științific, sub coordonarea profesorului Paul Popescu-Neveanu. Și, ca să nu plutească vreo îndoială, recenzentul cărții ne spune de la început că a fost „elaborată pe baza poziției profund științifice a partidului și statului nostru față de religie și credincioși, a concepției revoluționară despre lume și viață” fiind o adevărată „pledoarie pentru demnitatea și înflorirea ființei umane, cu o viață bogată, liberă și demnă, eliberată definitiv de prejudecăți mistice și obscurantiste mai vechi sau mai noi.” Popescu-Neveanu semnează și el un „excurs asupra raportului dintre religie și ateism” în relație cu problematica moralei, profesorul dând nu doar o lecție de moralism, ci și una de ateism științific:„Ateiștii n-au făcut altceva decât să pună în locul lui Dumnezeu pe OM, prefigurând astfel, un umanism radical și integral care implică și superioritatea moralei umaniste ce se dezvoltă continuu și ia în stăpânire istoria, la această răscruce de milenii.” Așadar, un curs de religie umanistă pentru ateiști. Nu degeaba în recenzie se spune că volumul se adresează „unui larg cerc din rândul celor interesați de studierea, cunoașterea și combaterea fenomenului religios și deopotrivă elevilor, studenților, cadrelor didactice, activiștilor politici și culturali, în ultimă instanță, tuturor factorilor educaționali care contribuie (...) la procesul complex de formare și afirmare a conștiinței înaintate a omului nou, a tinerelor generații de constructori ai celei mai umane societăți.” O societate din care, cum ar veni, Dumnezeu a fost alungat. O spune tot în Scânteia tineretului și Gheorghe Vlăduțescu, în vorbe mai meșteșugite și folosind o logică și o retorică laterale. El demontează sacrul, religiosul, spiritualitate, dându-le o lectură materialist-științifică. Despre religie nu spune nici că-i rea, nici că-i bună, ci că „s-a constituit printr-un proces de absorbție și de integrare a unor structuri, norme și valori” și că „numai prin depășirea ilicită a limitelor sale (foarte strâmte, după Vlăduțescu, n.S.Ș.) religia putea (poate) să se revendice și ca explicație a lumii. În sine, ea nu avea a fi decât ceea ce trebuia și ceea putea fi adică o instituire a sacrului.” SacruL fiind, spune filosoful Vlăduțescu, un termen ambiguu pe care încearcă să-l explice printr-un labirint conceptual grotesc și ilizibil („o explicație simili-mitică și simili-filosofică datorită deopotrivă admiterii într-o modalitate nu atât proprie, cât pe jumătate mitică și pe jumătate filosofică a ireductibilității termenului prim, originar”). În fine, ajunge la concluzia că religia se poate defini din două perspective, una ontologică (necritică, cea rea, căci consideră credința înnăscută) și epistemologică (cea bună, că demască religia ca pe un construct omenesc, nu metafizic). În fine, filosoful ajunge la concluzia finală: „o critică istorică și sistematică a religiilor, pentru a fi, istoric și sistematic radicală, trebuie să plece de la conceptul lor central, definitoriu. De bună seamă, ele se vor un fel de știință totală, explicație, în absolut a lumii. Nu este însă greu, prin simplă opunere a științei, să li se dovedească tocmai non-științificitatea. (...) Revendicându-se ca revelate (revelații), printr-o asemenea critică ele se dovedesc instituiri umane, La limită, deci, sacrul se arată a fi, de fapt, o sacralizare, ceea ce înseamnă că este o operă umană.” Așadar, voi cei ce spuneți că credința este de la Dumnezeu vă înșelați profund. Materialismul științific stă mărturie. Gh. Vlăduțescu este autor a zeci de cărți și studii. Și-a luat doctoratul în 1971 cu teza Inducția aristotelică. În 1990 ajungea profesor universitar, șef de catedră la Istoria filosofiei și filosofia culturii. A fost secretar de stat (1990-1995) pentru Culte în Ministerul Culturii și Cultelor. În 1995 a fost ales membru corespondent al Academiei Române. Patru ani mai târziu ajunge titular, apoi vicepreședinte al Academiei. Apare pe o listă de 200 de colaboratori ai Securității, alături de președintele Academiei Române, însă contestă vehement orice colaborare.

Din sărbătoare în sărbătoare. Doina Fruntelată de la Scânteia tineretului fură startul la aniversarea a 68 de ani de la „făurirea” PCR (pe 8 mai). Partidul s-a născut matur de vreme ce, încă de la început, „și-a dovedit din plin capacitatea de a acționa în concordanță cu imperativele istoriei, ale dezvoltării sociale și naționale.” Pornind de la anunțul lui Ceaușescu că România și-a lichidat datoria externă, Doina Fruntelată enumeră cu atenție toate sărbătorile marcate cu roșu în calendarul partidului, dintre care, desigur, nu putea lipsi ziua de 1 Mai 1939 când cei doi Ceaușescu ar fi avut „un rol determinant” și profețește că, atunci când țara va sărbători, la 23 august, 45 de ani de la „victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă”, România va păși „în următoarea etapă a dezvoltării sale”. În fine, pentru tineretul patriei, partidul, centrul vital al universului socialist, reprezintă o motivație adâncă „pentru participarea plenară, de faptă și conștiință, la continua dezvoltare a țării” căci, nu-i așa, uteciștii de azi sunt comuniștii de mâine.

Comitetul orășenesc de partid și Consiliul popular ale orașului Valea lui Mihai din județul Bihor îi trimit o lungă și efuzivă telegramă lui Ceaușescu pentru a-i mulțumi că Marea Adunare Națională a adoptat legea privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului RSR. Legea ar avea ca efect „dezvoltarea armonioasă și echilibrată, economico-socială a tuturor zonelor și localităților țării, înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statului de adâncire a procesului revoluționar de apropiere a condițiilor de muncă, de viață și cultură de la sate de cele de la oraș, de creștere continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor” după cum suna justificarea oficială. În fapt, era vorba despre sistematizarea satelor care prevedea distrugerea a mii de gospodării țărănești, comasarea comunității în „centre civice” pentru ca terenurile recuperate să fie preluate de stat. Valea lui Mihai era una dintre aceste localități, transformate peste noapte în oraș, iar telegrama are rolul de a legitima operațiunea de distrugere a comunelor și satelor, ca alibi (inter)național că această operațiune se face la cererea și cu asentimentul prezumtivelor victime într-o contorsionată și vexantă ilustrare a sindromului Stockholm. „ (...) declararea comunei Valea lui Mihai ca oraș, localitate în care trăim înfrățiți în muncă și aspirații, ne umple inimile de bucurie”, se spune în efuziva telegramă. Orașul, susțin semnatarii, reprezintă „prin frumoasele realizări obținute în anii socialismului”, și evident, mai cu seamă după Congresul IX, „o ctitorie a acestei fecunde perioade de împliniri, pe care cu îndreptățită mândrie patriotică o numim Epoca Nicolae Ceaușescu.” În fine, exuberanții semnatari din Comitetul orășenesc de partid și deputații consiliului popular sunt profund recunoscători și se angajează să realizeze planurile de dezvoltare economico-socială și sarcinile care-i revin orașului, în luna mai, în trimetrul doi, în tot cincinalul, până vor ajunge, cu ajutorul partidului și al lui Ceaușescu personal, să trăiască visul de aur al omenirii – comunismul.

Florica Ichim merge cu caravana teatrală prin județul Brăila, unde se organizează microstagiuni la locul de muncă. Dacă oamenii nu au vreme, nu pot sau nu vor să vină în sala de spectacol, atunci vine spectacolul la ei. „Microstagiunile permanente susținute în localitățile Făurei, Bărăganu, Însurăței, Gemenele vin în completarea intenției programatice de extindere a relațiilor cu spectatorii, ca și deplasările frecvente cu montaje muzical-literare în județ sau organizarea de spectacole cedate pentru colectivele de la Laminorul, Șantierul naval, IUG Progresul etc. Florica Ichim a ajuns cu Teatrul Maria Filotti din Brăila la Combinatul de fibre, celuloză și hârtie din Brăila. S-au dus acolo în semn de omagiu pentru că oamenii din Combinat au fost distinși cu Ordinul muncii clasa întâi și ocupă mereu locuri fruntașe în întrecerea socialistă. De aceea, înainte de a bate gongul, a avut loc un prolog ai cărui spectatori au fost actorii. Pe scenă au venit ștabii comuniști ai întreprinderii și de la microfonul de pe scenă „au fost citate fabricile, secțiile și formațiile care au adus o contribuție importantă la obținerea rezultatelor deosebite în producție, colectivul artistic primind cu aplauze” numele fruntașilor în întrecerea socialistă „așa cum oamenii muncii au salutat la sfârșitul spectacolului izbânda interpreților.” Pentru a întări această legătură, oamenii teatrului se duc după spectacole în vizită de lucru în întreprinderi pentru a discuta cu oamenii la ei acasă despre reprezentație, dacă le-a plăcut, de ce, cine și alte asemenea. Dar nu se limitează la discuții despre spectacol, ci abordează și alte probleme „de interese comun: stadiul de cultură și receptare a publicului, sprijinirea de către profesioniști a mișcării artistice de masă, apropierea dramaturgilor de munca depusă de chimiști” și schimbă opinii despre chestiuni arzătoare din artă și producție.

Agerpres informează că, așa cum rezultă din programul apropiatei etape republicane a celei de-a VII-a ediții a Festivalului național Cântarea României, muzica românească simfonică și camerală s-a îmbogățit cu multe creații originale aflate în programul instituțiilor profesioniste de gen în luna. „Filarmonica George Enescu din București se află înscrisă cu lucrări muzicale străbătute de un pronunțat mesaj patriotic, revoluționar: poemul simfonic „Decebal” de Cătălin Ursu, „Laudă eroilor” de Cristian Petrescu și „Izbânda păcii” de Paul Rogojină.

PECO dă instrucțiuni cum se folosește gazul petrolier lichefiat (aragazul). Buteliile valorau aur, mai ales în multele localități unde nu fuseseră trase gaze sau nu erau distribuite. Cumpăratul unei butelii era o aventură. Erau lăsate moștenire și schimbatul lor însemna un efort care putea dura mai mult de o zi, similar cumpărării benzinei (20l) pentru mașină. Aveau loc frecvent accidente (explozii, morți prin emisii de gaze) din pricina buteliilor uzate sau a neștiinței. PECO îi sfătuiește pe fericiții posesori de butelii să le instaleze în camere cu cel puțin o fereastră spre exterior. Pentru uz casnic nu este permisă utilizarea a mai mult de două butelii într-o cameră cu 10 m3 pentru fiecare butelie. Băile, bucătăriile și oficiile vor avea minim 7,5m3. Se interzice utilizarea buteliei și aparatelor de ardere în încăperile unde se doarme. De asemenea e interzisă folosirea buteliilor fără regulatoare de presiune, cu regulatoare desigilate, defecte sau reparate de altcineva decât întreprinderea distribuitoare. Buteliile trebuie utilizate în poziție verticală și nu trebuie încălzite cu apă caldă, abur sau flacără pentru că s-ar putea provoca explozia lor. Înainte de instalare trebuie verificat robinetul, se scoate piulița de siguranță, se verifică etanșeitatea robinetului la orificiul de ieșire a gazului cu spumă de apă și săpun. Dacă scapă gaz, atunci se scoate în afara casei, se aerisește și se ia legătura cu întreprinderea distribuitoare pentru schimbarea buteliei defecte. Montarea incorectă poate provoca accidente grave. Persoanele private nu pot avea decât o butelie de rezervă. De asemenea, trebuie să fie vigilenți și să verifice mereu cu ajutorul mirosului și cu spumă de apă și săpun, scăpările de gaze. PECO își avertizează clienții că cei care se fac vinovați de încălcarea instrucțiunilor vor fi sancționați conform legii.

Sub lozinca „Țării, cât mai mult cărbune” tinerii mineri de la Rovinari și Motru s-au angajat să extragă în plus 20 de mii de tone de cărbune și să excaveze 50 de mii de m3 de steril. În același timp, tinerii din întreprinderile Bucegi și Trainica de la Pucioasa, jud. Dâmbovița, vor ca în cadrul unei „Săptămâni-record în producție și calitate să realizeze cinci tone de fir și 10 mii de m2 de țesături peste plan. Peste opt mii de tineri din mai multe comune din județul Olt fac muncă patriotică la lucrări de sezon: întreținutul culturilor prășitul a 3800 de hectare, irigarea culturilor (4200 de hectare) plantatul verzei (zece hectare). Comitetul UTC de la Întreprinderea de scule și subansamble Rădăuți organizează prezentarea expunerii cu tema „Democrația muncitorească – cucerire istorică a poporului sub conducerea PCR, expresie a superiorității orânduirii noastre socialiste.” La Liceul industrial 1 din Slatina a avut loc o seară de muzică și poezie sub genericul „Tânăr în țara tinereții.”

De vânzare: „Dormitor studio, fotolii, vitrină, comode, dulap, dormitor Biedemeier, bibliotecă, sufragerie nuc, simplă”; „Covoare noi, persane, butelie aragaz, cojoc damă măsura 48-50”; „Aragaz, patine, motor vechi Trabant, geamantane piele, lână saltea, uscător păr, televizor Telefunken, frigider Bosch, magnetofon Philips, elemenți calorifer, bicicletă pliantă, covoare, serviciu masă, pendulă, îmbrăcăminte, gulere blană, studio”; „Rame pentru tablouri, măsuțe, bibliotecă, statuete, blănuri vulpi, gulere blană, podoabe, cărucior, oale aramă, rochie ocazie, haină antilopă damă, pălării retro, îmbrăcăminte, încălțăminte”; „Rulotă, dormitor, jucării împăiate pentru foto parc, diferite aparate foto profesionale, Nikon, Braun”

Se cumpără: „Televizor color și vând video Player defect Orion”; „Videocasete sigilate, (radio)casetofon auto nou”; „Cumpăr pianină și congelator. Vând televizor alb-negru”; „Vază mică Gallé , cloisonneuri, porțelanuri, rame fotografii, tavă”; „Fototapet, radiocasetofon sau Electronica 302 folosit, frigider, butelie aragaz și boxe auto”

La televizor programul începe la 13 cu emisiunea de știri Telex. La 13.05 La sfârșit de săptămână. La 14.45, Săptămâna politică. Programul se întrerupe la 15.00 și este reluat la 19.00 cu Telejurnalul. Apoi la 19.20, Sub tricolor, sub roșu steag. Versuri patriotice, revoluționare. La 19.55, Teleenciclopedia. La 20.05, Romanță, bine te-am găsit! La 20.25, Film artistic (color). Marea evadare. La ora 22.20 Telejurnalul de noapte. Emisiunea se închide la 22.30.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG