Linkuri accesibilitate

Ce nereguli a găsit Corpul de Control al ministrului Drulă la Spitalul Witting din Capitală


Corpul de Control de la Ministerul Transporturilor a găsit mai multe nereguli la Spitalul Witting

Fără concursuri pentru posturile de șef de secție, fără monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță ai spitalului, cu bugetul întocmit fără fundamentarea indicatorilor de venituri și cheltuieli pe baza propunerilor formulate de conducatorii secțiilor, așa cum prevede legea, sunt câteva din neregulile găsite de Corpul de Control de la Ministerul Transporturilor la Spitalul Witting din Capială. Spitalul se află în subordinea Ministerului Transporturilor.

O altă neregulă constatată a fost că în Registrul intrări-ieșiri documente, aflat la secretariatul instituției, pentru luna august 2020 erau generate numere de înregistrare în dreptul cărora nu erau completate rubricile corespunzătoare, ceea ce duce la suspiciunea că acestea urmau a fi completate ulterior.

Ministerul Transporturilor a publicat o sinteză a Raportului privind controlul desfășurat de Corpul de Control al Ministerului Transporturilor la Spitalul Clinic Căi Ferate nr.1 Witting București. Iată mai jos neregulile găsite:

  • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) după care Spitalul îşi desfăşoară activitatea nu corespunde structurii organizatorice aprobate prin OMT nr.1120/13.10.2015, ultima variantă a acestuia fiind aprobată prin OMT nr. 837/06.07.2015. Conducerile succesive ale spitalului nu au întreprins demersurile necesare în vederea actualizării ROF-ului prin completarea atribuţiilor specifice fiecărui compartiment precum şi a relaţiilor funcţionale dintre compartimente. De asemenea, ultima versiune aprobată a structurii organizatorice a Spitalului nu are avizul Ministerului Sănătății considerându-se suficiente prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1577/22.12.2014.
  • În fapt, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1577/22.12.2014 se referea la acordarea statutului de „clinic” pentru secția ORL a Spitalului și nu la aprobarea structurii organizatorice, așa cum eronat a fost interpretat. Conform prevederilor din contractul de management, una din obligaţiile managerului în domeniul administrativ este de a „propune spre aprobare ministrului transporturilor regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului şi răspunde de respectarea acestuia”. Având în vedere aceste aspecte, apreciem că se impune actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului, transmiterea structurii organizatorice spre avizare Ministerului Sănătății și spre aprobare conducerii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
  • Spitalul Witting a devenit, în 23 iulie 2020, spital suport COVID, iar Direcția de Sănătate Publică București a eliberat Avizul de funcționare cu caracter temporar pe perioada stării de alertă (spitalul avand in structura 43 paturi pentru sectia ingrijire COVID-19 și 6 paturi sectia ATI). Direcția de Sănătate Publică București a eliberat, in 29 octombrie 2020, un nou Aviz de functionare cu caracter temporar, cu următoarele clauze: asigurarea necesarului de personal prin detașarea/angajarea de medici rezidenți/specialiști ATI, medicină internă, boli infecțioase, asistente medicale, infirmiere și îngrijitoare, astfel încât să se poată asigura permanenta ingrjire a pacientilor internati COVID-19.

În urma controlului de la Ministerul Transporturilor, s-au formulat recomandări:

  • menținerea condițiilor care au stat la baza emiterii Avizului de funcționare cu caracter temporar eliberat pe perioada stării de alerta în pandemia COVID - 19, eliberat de către Direcția de Sănătate Publică București;
  • în cazul achiziționării echipamentelor de protecție, a produselor biocide, a dispozitivelor medicale etc., acestea vor fi însoțite de următoarele documente: numele producatorului și tipul de produs, fișa tehnică a produsului, documente de conformitate, dovada înregistrării dispozitivului medical/Avizul Ministerului Sanatatii;
  • serviciul tehnic și administrativ va verifica periodic în baza unui grafic aprobat de conducerea unității sanitare și se va asigura de funcționalitatea tuturor grupurilor sanitare ți a dusurilor, functionalitatea retelei de gaze medicale, a instalatiei electrice, a sistemului de alarmare amplasat la capul bolnavului

Consultați aici Sinteza Raportului privind controlul desfășurat de Corpul de Control al Ministerului Transporturilor la Spitalul Witting București

Unirea Principatelor. Iași 2023
Așteptați
Embed

Nici o sursă media

0:00 0:00:38 0:00
XS
SM
MD
LG