Linkuri accesibilitate

Contractul la gaze naturale | Ce trebuie să faci pentru schimbarea furnizorului


Consumatorii casnici își pot schimba contractele la gaze naturale până la 30 iunie 2021.
Consumatorii casnici își pot schimba contractele la gaze naturale până la 30 iunie 2021.

Românii care nu au schimbat contractul la gaze naturale până acum o pot face până la 30 iunie 2021. La fel ca la energie electrică, ANRE a prelungit termenul pentru schimbarea contractului la gaze naturale, astfel încât acesta să intre în vigoare de la 1 iulie.

De la 1 iulie 2020, piața de gaze naturale pentru clienții casnici s-a liberalizat, iar consumatorii ar fi trebuit să-și schimbe contractul cu unul în piața concurențială, un nou contract, cu orice furnizor de gaze naturale licențiat.

Expertul în energie Silvia Vlăsceanu arată că atunci când caută un furnizor, consumatorul trebuie să se uite la factură și să vadă cam cât consumă: „Pentru factura de gaze naturale, variază tarifele de transport de un distribuitor la altul, pentru că așa e reglementarea. Această componentă de tarif de transport nu e fixă ca la energie electrică”, spune Silvia Vlăsceanu, expert în energie.

Gospodăriile care consumă mult ar putea opta pentru un abonament. „La gaze nu avem noțiunea de serviciu universal, pentru că fără gaze mai poți trăi, este un produs interschimbabil, ai alternativă. Poți trăi fără gaze, fără energie, nu. Consumatorul trebuie să știe că nu există diferențierea asta. Este recomandat să-și schimbi furnizorul actual și să-și cauți o ofertă mai bună. Pentru că altfel rămâni la oferta actuală care poate fi mare”, arată Silvia Vlăsceanu.

ANRE arată că pentru a încheia un nou contract pentru gaze naturale, consumatorul poate căuta cea mai bună ofertă de pe piață printr-un „comparator oferte- tip de furnizare a gazelor naturale”, care se găsește pe pagina de internet a instituției.

Și în cazul gazelor naturale, consumatorul are două posibilități: ori alege o altă ofertă de la actualul furnizor, ori alege alt furnizor de gaze naturale.

ANRE a întocmit un mic ghid care cuprinde etapele prin care se poate schimba furnizorul de gaze naturale:

Prima etapă este alegerea noului furnizor de gaze naturale. Înainte de aceasta, consumatorii pot consulta lista furnizorilor licenţiaţi de gaze naturale fie la sediile operatorilor de distribuţie a gazelor, fie pe pagina de internet www.anre.ro.

A doua etapă este încheierea unui contractul nou fie cu actualul furnizor, fie cu un nou furnizor. În cazul unui nou furnizor, trebuie reziliat contractul cu actualul furnizor. ANRE recomandă consumatorilor să obțină de la actualul furnizor o confirmare, în scris, a primirii notificării de renunțare la contract.

După încheierea unui nou contract – consumatorii trebuie să achite toate facturile vechi.

A treia etapă importantă este determinarea indexului contorului, care se va consemna într-un proces verbal în ziua în care începe noul contract

ANRE a realizat și două tutoriale video în care le arată consumatorilor casnici ce trebuie să facă pentru schimbarea contractelor.

 • Decalogul drepturilor clienților finali de gaze naturale - cuprinde zece sfaturi pentru încheierea contractului:

 • Recomandările ANRE pentru clienții finali de gaze naturale - descrie pașii pe care trebuie să-i facă consumatorul pentru încheierea unui nou contract:

Pentru că a primit multe întrebări de la consumatori privind schimbarea contractelor, ANRE a răspuns la cele mai frecvente întrebări:

Ce se întâmplă cu prețul gazelor naturale începând cu 1 iulie 2021?

Prețurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici nu vor mai fi reglementate de către ANRE. Furnizarea gazelor naturale se va face în regim concurenţial, în baza contractului de furnizare încheiat între furnizor şi clientul casnic, la preţul de furnizare şi în condiţiile comerciale negociate între aceştia sau stabilite prin oferte-tip. În aceste condiții, clienţii casnici trebuie să identifice oferta de furnizare care corespunde cel mai bine nevoilor lor şi să încheie, până la data de 30 iunie 2021, un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial

Care este procedura pe care trebuie să o parcurgă furnizorul înainte de a modifica prețul de furnizare?

Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să notifice clientului final, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare/completare a clauzelor contractuale și orice majorare a preţului practicat, precizând motivele, condiţiile şi amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, precum şi să informeze clientul final, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii. Clientul final de gaze naturale are dreptul să denunţe, în mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale în situaţia în care nu acceptă modificările/ completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor

Ce se întâmplă dacă nu semnez un nou contract până la data de 30 iunie 2021?

În situaţia în care clientul casnic va fi inactiv şi nu va încheia un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, furnizorul actual îi va asigura furnizarea gazelor naturale în mod automat şi după această dată, începând cu data de 1 iulie 2021 şi până la data încheierii unui contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021, în baza contractului reglementat de furnizare a gazelor naturale în vigoare, pe care clientul îl are deja încheiat cu furnizorul actual, dar la preţul din oferta comunicată clientului, pe parcursul lunilor mai și iunie, de către furnizorul actual.

În situaţia în care acest preţ este ajustabil, furnizorul are obligaţia să notifice clientului noul preţ, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data modificării şi prin modalitatea de comunicare convenită cu acesta, într-un mod transparent şi uşor de înţeles, cu precizarea dreptului clientului de a denunţa contractul, în cazul în care nu acceptă acest preţ.

Care este perioada maximă de valabilitate pentru care se poate încheia un contract de furnizare?

Contractul de furnizare a gazelor naturale poate fi încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Cum pot compara ofertele funizorilor în noile condiții?

Pentru efectuarea unei analize comparative a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piață, se poate accesa aplicația: „comparator oferte- tip de furnizare a gazelor naturale” disponibilă pe www.anre.ro

Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale, dintre cei licențiați de către ANRE, care activează pe piaţa cu amănuntul de gaze naturale, această activitate nefiind limitată la o anumită zonă geografică.

Cum știu care este oferta cea mai bună?

În vederea luării unei decizii privind alegerea furnizorului de gaze naturale cu care doriți să încheiați un nou contract, recomandăm clienților casnici să analizeze atât oferta de preț, cât și condițiile asociate prețului de furnizare a gazelor naturale din oferta furnizorului, care pot fi diferite de la un furnizor la altul (termenul de plată al facturii, modalitatea de plată, frecvența emiterii facturii, modalitatea de transmitere a facturii, modalitatea de transmitere/preluare a indexului contorului, etc). De asemenea, recomandăm clienţilor casnici să analizeze cu mare atenție ofertele disponibile pe piaţă înainte de a lua o decizie finală, atât din punctul de vedere al preţului de furnizare, cât şi al celorlalte condiţii comerciale, clientul având libertatea de a alege oferta care i se potrivește cel mai bine. După identificarea celei mai avantajoase oferte, să încheie cu furnizorul ales un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial.

Ce informații ar trebui să solicit unui potențial funizor, înainte de încheierea unui contract de furnizare?

ANRE recomandă clienţilor finali să citească atent tot contractul. Condițiile contractuale trebuie să fie echitabile, iar contractul nu trebuie să creeze un dezechilibru între drepturile și obligațiile clienţilor finali și cele ale furnizorilor. O atenţie deosebită trebuie acordată clauzelor referitoare la:

 • preţul gazelor naturale, fix sau variabil, inclus în preţul de furnizare; prețul de furnizare a gazelor naturale, cu sau fără servicii reglementate incluse;
 • modalităţi de transmitere a facturii şi a documentelor anexate acesteia;
 • termenele, modalităţile şi condiţiile privind plata facturilor;
 • perioada pentru care urmează a se aplica preţul menţionat în ofertă;
 • perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract;
 • drepturile şi obligaţiile părţilor;
 • condițiile privind reînnoirea/prelungirea/încetarea/ denunțarea unilaterală anticipată a contractului de furnizare;
 • garanţiile solicitate, după caz

Prețul rămâne același după semnarea contractului sau poate varia?

Acest lucru depinde de tipul preţului prevăzut în contractul de furnizare încheiat. Unele contracte vor permite variații ale prețului gazelor naturale – o clauză contractuală care permite o ajustare a acestui preţ de către furnizor ar trebui să respecte cerințele de bună credință, de echilibru și de transparență, astfel încât să creeze posibilitatea de a prevedea, pe baza unor criterii clare și inteligibile, eventualele modificări ale preţului gazelor naturale care se reflectă în preţul de furnizare. Alte contracte vor fi încheiate cu un preţ fix al gazelor naturale pe o perioadă determinată – prețul specificat trebuie să rămână neschimbat pentru acea perioadă de timp, conform prevederilor contractuale.

Prețul gazelor naturale nu este reglementat de ANRE și poate fi negociat cu furnizorul.

Tarifele de transport și de distribuție ale gazelor naturale necesare pentru vehicularea gazelor naturale până la locul de consum al clientului rămân în continuare reglementate de ANRE și nu pot fi negociate.

Care este procedura pe care trebuie să o parcurgă furnizorul înainte de a modifica prețul de furnizare?

Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să notifice clientului final, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare/completare a clauzelor contractuale și orice majorare a preţului practicat, precizând motivele, condiţiile şi amploarea acestei majorări, în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, precum şi să informeze clientul final, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii.

Clientul final de gaze naturale are dreptul să denunţe, în mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale în situaţia în care nu acceptă modificările/ completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor.

Recomandăm tuturor clienților finali să solicite furnizorului condiţiile de modificare a preţului înainte de a semna un contract.

Care este perioada maximă de valabilitate pentru care se poate încheia un contract de furnizare?

Contractul de furnizare a gazelor naturale poate fi încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Cum schimb furnizorul de gaze naturale?

În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a gazelor naturale, luaţi legatura cu unul dintre furnizorii de gaze naturale şi negociaţi condiţiile comerciale şi preţul de furnizare sau acceptaţi o oferta-tip publicată de către furnizorul ales.

După ce conveniţi cu furnizorul nou asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului de furnizare, încheiaţi cu acesta contractul de furnizare a gazelor naturale, cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul actual;

Odată cu încheierea contractului cu noul furnizor, completați și depuneți notificarea privind schimbarea furnizorului, prin care acesta este împuternicit să transmită notificările necesare operatorului de rețea și actualului furnizor;

Responsabilitatea stabilirii index-ului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine operatorului sistemului la care este racordat locul de consum. Acesta convine şi consemnează, împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului din ziua în care furnizorul nou începe să vă vândă gaze naturale.

Vă recomandăm să citiţi şi să notaţi şi dvs. index-ul contorului de gaze naturale în ziua respectivă.

În termen de maximum 42 de zile de la data schimbării furnizorului, vechiul furnizor vă va transmite o factură cu decontul final de lichidare a tuturor obligaţiilor de plată. Achitaţi contravaloarea acestei facturi până la termenul scadent.

Toţi clienţii finali de gaze naturale au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării.

Procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale nu implică modificări de ordin tehnic.

Cât mă costă schimbarea furnizorului?

Procesul de schimbare a furnizorului este simplu și gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanşarea sau parcurgerea acestuia.

La schimbarea furnizorului există vreun risc de decontare?

În ceea ce priveşte contractarea şi condiţiile de furnizare a gazelor naturale, clientul final are relaţii cu furnizorul, iar la rândul său furnizorul are relaţii conexe cu operatorul de distribuţie referitoare la derularea contractului de furnizare a gazelor naturale.

În aceste condiţii, opţiunea clientului este de a schimba doar furnizorul, obiectivul din sectorul gazelor naturale la care este racordat locul de consum rămâne acelaşi şi implicit operatorul acestuia rămâne neschimbat, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care îl alege şi cu care încheie un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.

Mi-am schimbat furnizorul de gaze naturale. Mai trebuie să plătesc facturile venite de la fostul meu furnizor?

Da. În termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale, fostul furnizor are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de lichidare.

În situaţia în care decontul final de lichidare conţine un sold pozitiv, clientul final are obligaţia să achite contravaloarea facturii până la termenul scadent.

În situaţia în care decontul final de lichidare conţine un sold negativ, furnizorul are obligaţia să returneze clientului final suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Care este procedura de soluționare a plângerilor? Cui mă adresez pentru asistență, fără costuri?

Furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a face publice Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, precum şi propria procedură internă. Dacă nu sunteți mulțumit de soluționarea plângerii de către furnizor, vă puteți adresa ANRE.

 • 16x9 Image

  Andreea Ofițeru

  Andreea Ofițeru s-a alăturat echipei Europa Liberă România în ianuarie 2021, ca Senior Correspondent. Lucrează în presă din 2001, iar primele articole le-a publicat în România Liberă. Aici a scris pe teme legate de protecția copiilor, educație, mediu și social. De-a lungul timpului, a mai lucrat în redacțiile Adevărul, Digi24, Gândul, HotNews.ro, unde a documentat subiecte legate de învățământul din România și de actualitate. 

  A scris știri, interviuri, reportaje și anchete. A participat la mai multe proiecte printre care și conceperea primului supliment dedicat exclusiv subiectelor despre școală: Educație&Școală.  

  A fost bursieră Voice Of America/Washington DC, într-un program dedicat jurnaliștilor din Europa de Est.

XS
SM
MD
LG