Linkuri accesibilitate

Legea debandadei fiscale a intrat în vigoare. Deciziile Curții de Conturi privind sporurile, anulate de politicieni


În condițiile noii legi, rolul Curții de Conturi în verificarea sporurilor bugetarilor este unul decorativ.
În condițiile noii legi, rolul Curții de Conturi în verificarea sporurilor bugetarilor este unul decorativ.

A intrat în vigoare legea care scutește bugetarii de la plata sporurilor și primelor acordate fără bază legală de către primării și instituții de stat, sporuri declarate nelegale în urma unor controale ale Curții de Conturi.

Ce spune legea publicată pe 5 decembrie? „Se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor (…) sume considerate a fi încasate nelegal și pe care personalul trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituții cu atribuții de control a unor prejudicii”.

Un alt articol prevede că, „sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi (…) nu se restituie”.

Pe de altă parte, legea Curții de Conturi spune că „nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracțiune”. Pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amendă.

Majorări salariale ilegale

Primăriile, consiliile județene, instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale și centrale și-au stabilit în ultimii ani o serie de majorări salariale sub formă de prime și sporuri cu depășirea bugetului pentru salarii.

Curtea de Conturi le-a controlat și a stabilit că diverse sume, de ordinul sutelor de milioane de lei, au fost alocate ilegal și trebuie recuperate de la cei care le-au încasat. Cei nemulțumiți de decizie, au dat în judecată Curtea de Conturi, iar un judecător a stabilit de partea cui s-a aflat dreptatea.

În aceste condiții, în martie 2018, Parlamentul a dat o lege care exonerează personalul plătit din fonduri publice de la plata sumelor încasate și declarate nelegale de către Curtea de Conturi. Astfel, nu a mai fost recuperat niciun leu.

A doua lege

La momentul inițierii celei de-a doua legi cu același obiect, în iunie 2020 autoritățile locale au majorat din nou salariile peste limita legală.

Curtea de Conturi a constatat noi prejudicii, iar trei parlamentari PSD au propus o nouă lege care spună că banii încasați nelegal nu se mai restituie.

Pe 5 octombrie 2020, legea a ajuns la promulgare la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis o retrimis-o în Parlament și a făcut cerere de reexaminare.

Proiectul de lege nu făcea nicio referire la impactul bugetar al legii, în schimb a extins sfera beneficiarilor, dar printre aceștia nu se regăsește personalul instituțiilor din subordinea primăriilor sau consiliilor județene.

După reexaminare, parlamentul nu a precizat care ar fi cheltuielile cu această lege, în schimb a inclus și personalul din administrația publică locală printre beneficiarii legii.

Legea a trecut la vot după 3 minute de dezbateri.

Demersuri inutile

Ajunsă din nou la Președinție, legea este contestată la Curtea Constituțională a României (CCR), principalele critici fiind că inițiatorii nu au cerut de la Guvern o fișă financiară privind costurile acestei legi și că se golește de conținut principala menire a Curții de Conturi.

Pe 25 octombrie, CCR respinge obiecțiile de neconstituționalitate invocate de Klaus Iohannis, președintele epuizează toată căile de atac, iar legea este promulgată.

Legea a fost inițiată, în iulie 2020, de deputații PSD Valeriu Andrei Steriu, Iriza Scarlat și Marin Gheorghe.

Nereguli în toată țara

Potrivit raportului Curții de Conturi pe 2020, mai toate județele țării au fost descoperite cu nereguli în plata salariilor funcționarilor publici din administrațiile locale.

Iriza Scarlat a fost ales deputat în Gorj. Raportul Curții de Conturi privind județul Gorj menționează că „la cheltuielile de personal, se constată în continuare abateri determinate de acordarea de sporuri sau drepturi bănești către personalul din administrația publică locală, cu nerespectarea regulilor şi principiilor stabilite prin legislația de salarizare unitară”.

 • Plata nelegală a unor sporuri și adaosuri în afara salariului de bază pentru unele categorii de personal la Transloc S.A.
 • Au fost efectuate cheltuieli de personal în valoare de 508 mii lei cu nerespectarea legislației care reglementează salarizarea personalului din administrația publică locală. Adică stabilirea veniturilor salariale peste nivelul indemnizației legale a funcției de viceprimar, plata adaos salarial, majorarea indemnizației demnitarilor pentru implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene într-un procent mai mare decât cel stabilit prin reglementările legale, stabilirea eronată a indemnizației acordate personalului care ocupa funcții de demnitate publică, precum și a indemnizației consilierilor locali.
 • Astfel de abateri au fost consemnate la Alimpești (40 mii lei), Bălănești (46 mii lei), Borăscu (11 mii lei), Hurezani (71 mii lei),. Jupânești (10 mii lei), Padeș (56 mii lei),. Roșia de Amaradia (86 mii lei), Stejari (15 mii lei), Vladimir (131 mii lei), D.G.A.S.P.C. Gorj (42 mii lei)

Al doilea inițiator

Marin Gheorghe este deputat de Argeș. Curtea de Conturi a descoperit în comunele din județ mai multe nereguli privind acordarea de sporuri salariale ilegale.

 • La Costești, Albeștii de Muscel, Arefu, Bălilești, Bârla, Bascov, Belești Negrești, Bughea de Sus, Poienarii de Muscel, Săpata, Stâlpeni, Stoenești, Tigveni și Uda au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală estimată de 787.000 de lei, reprezentând contravaloarea drepturilor de personal cu caracter permanent acordate persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului propriu al entităților menționate, peste nivelurile salariale maxime prevăzute de reglementările aplicabile în vigoare.
 • La Săpata au fost făcute plăți nelegale în sumă totală de 110.000 de lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale neprevăzute de lege (premii anuale - al 13- lea salariu) acordate funcționarilor publici și/sau personalului contractual din cadrul aparatului propriu al entităților menționate.

Fost deputat până în august 2020, Valeriu Steriu și-a dat demisia din parlament și a fost numit membru în Comitetul de reglementare al Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Alte controale

În Ilfov, Curtea de Conturi a descoperit „ Stabilirea și plata veniturilor salariale pentru funcționarii publici și personal contractual care dețin funcții de conducere, la un nivel ce excede limita maximă prevăzută de lege, în valoare totală de 193.000 de lei (UATJ Ilfov, UATO Chitila și UATC Chiajna)”.

În Prahova, Curtea de Conturi a descoperit mari nereguli privind salarizarea personalului bugetar. Astfel, „pentru implementarea unui singur proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile, U.A.T.C. Tomșani a majorat indemnizaţiile lunare ale primarului şi ale viceprimarului cu 25%, ceea ce a generat în anul 2020 plata unor cheltuieli nejustificate în sumă totală de 36 mii lei”.

În perioada 2019 – 2021, pentru personalul de specialitate încadrat potrivit Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti a acordat necuvenit salarii brute estimate la suma totală de 1.819.000 de lei, urmare aplicării eronate a prevederilor legale.

Provița de Jos a efectuat în perioada 2018 - 2021 plăți nejustificate în valoare de 69.000 de lei pentru funcționarii publici care au beneficiat de venituri salariale mai mari decât nivelul indemnizației lunare a viceprimarului, exclusiv majorările aferente implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Filipeștii de Târg a făcut în perioada septembrie 2019 - august 2020 plăți nejustificate la cheltuielile de personal pentru trei salariați care au beneficiat de venituri salariale mai mari decât nivelul indemnizației lunare a viceprimarului, în sumă de 57.000 de lei.

Aceeași abatere s-a constatat și la Tomșani – 6.000 de lei. - acordarea eronată a voucherelor de vacanță cu depășirea nivelui legal al drepturilor salariale.

În anul 2020 Comuna Șoimari a efectuat plăți nejustificate reprezentând vouchere de vacanță în valoare de 3.000 de lei acordate aleșilor locali.

Filipeștii de Târg a efectuat plăți nejustificate în sumă totală de 7.000 de lei reprezentând indemnizații lunare plătite consilierilor locali care nu au întrunit condiţiile de participare la cel puţin o şedinţă a Consiliului.

Plăţi nelegale s-au constatat și la Băicoi – 3.000 de lei.

În Constanța, Curtea de Conturi a constatat prejudicierea bugetului unităților administrativ teritoriale cu suma de 1.430.000 de lei, după cum urmează:

 • acordarea de majorări salariale personalului care prestează activitate în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, pentru funcționarii publici, cu depășirea nivelului indemnizației lunare a funcției de viceprimar;
 • majorarea nelegală a indemnizației primarului și viceprimarului pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
 • acordarea unor drepturi salariale personalului nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, fără respectarea principiilor economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice ( Deleni și Constanța);
 • acordarea indemnizației lunare a primarului cu depășirea coeficientului corespunzător pentru comune cu până la 3000 locuitori (U.A.T.C. Ion Corvin);
 • acordarea nelegală a normei de hrană personalului contractual din cadrul Serviciului Politie Locală și a unei diferențe de zile libere pentru funcționarii publici din cadrul aceluiași serviciu (comuna Cumpăna);
 • acordarea salariilor de bază pentru funcționari publici și personal contractual, cu depășirea nivelului indemnizației viceprimarului (Ion Corvin și Cumpăna, Pecineaga, Ciocârlia, Castelu);
 • efectuarea de plăți nelegale pentru persoane fizice care nu figurează în statele de funcții ale entității, în baza unor documente întocmite manual (comuna Horia)
 • efectuarea de plăți nelegale prin casieria entității, unor angajați, în baza unor documente întocmite manual, unele dintre acestea purtând mențiunea ,,CO” sau ,,Avansuri”, fără documente justificative (comuna Horia);
 • angajarea unei persoane prin transfer în baza unui act administrativ adoptat nelegal, având drept consecință un prejudiciu adus bugetului entității reprezentând drepturile salariale acordate acesteia în perioada (Comuna Mereni);
 • menținerea în funcții și remunerarea a doi funcționari publici cercetați și condamnați într-un dosar penal, în perioada 2018-2019.

 • 16x9 Image

  Virgil Burlă

  Jurnalist de investigații, a lucrat în 20 de ani de carieră la diverse publicații. Uneori cu patimă sau cu sentimentul că totul este pierdut. Ghidat de interesul public și pasionat de studiul comunismului ca experiment social, Virgil Burlă crede că jurnaliștii sunt „agenții sanitari” ai societății.

XS
SM
MD
LG