Linkuri accesibilitate

Ce face UE cu cele 25 de milioane de tone de deșeuri din plastic


Parlamentul European a votat recent propunerea privind reducerea impactului produselor din plastic de unică folosință asupra mediului
Parlamentul European a votat recent propunerea privind reducerea impactului produselor din plastic de unică folosință asupra mediului

În fiecare an, europenii generează 25 de milioane de tone de deșeuri din plastic, însă mai puțin de 30 % sunt colectate pentru a fi reciclate.

Producția mondială a materialelor plastice s-a ridicat în 2017 la la 348 de milioane de tone, cota europeană din această producție reprezentând 18,5%.

Mai bine de 80 % din totalul deșeurilor marine este reprezentat de plastic iar din cauza ratei scăzute de descompunere, plasticul se acumulează în mări, oceane și pe plaje, este ingerat de anumite specii marine și ajunge pe această cale și în lanțul alimentar uman.

În plus, un muc de țigară care conține un filtru de plastic poate polua între 500 și 1000 de litri de apă, în timp ce aruncat pe șosea are nevoie de aproximativ 12 ani pentru a se dezintegra.

Noua strategie la nivelul UE privind materialele plastice va aborda această problemă în mod direct. Parlamentul European a votat recent propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului produselor din plastic de unică folosință asupra mediului.

România va trebui să implementeze, alături de celelalte state europene, măsurile adoptate, respectiv să reducă folosirea produselor din plastic și să promoveze tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare și durabile.

Realizarea obiectivului menționat va conduce la obligații sporite și o răspundere extinsă pentru producători, care în accepțiunea directivei cuprind atât producătorii propriu-ziși, cât și importatorii, exportatorii, distribuitorii sau comercianții de orice fel, cu condiția ca aceștia să introducă pe piață produsul respectiv, adică să pună pentru prima oară la dispoziție produsul pe piața unui stat membru.

Producătorii vor trebui astfel să transforme modul în care produsele lor sunt concepute, fabricate, etichetate, folosite și reciclate, cu obiectivul de a proteja mediul și de a pune bazele unei noi economii a materialelor plastice. Această abordare va aduce noi oportunități în ceea ce privește inovarea, competitivitatea și crearea de locuri de muncă, și numai cu un efort susținut din partea tuturor părților implicate această tranziție va fi posibilă.

Directiva va afecta inclusiv furnizorii de servicii de tip restaurant, catering și alte forme de alimentație publică, care servesc sau ambalează alimentele comercializate în produse de plastic de unică folosință, cât și comercianții en gros și/sau de retail care comercializează produse din plastic sau ambalate în plastic.

Aceștia vor trebui să își modifice sau restrângă paleta produselor sau serviciilor oferite clienților și să își adapteze procesele interne de gestionare și comercializare a produselor respective, cu suportarea costurilor astfel generate.

Care sunt cele mai importante măsuri pe care statele membre și producătorii vor trebui să le implementeze în funcție de tipul produselor din plastic avute în vedere?

1. Pentru produsele din plastic de unică folosință, cum ar fi de exemplu pahare pentru băuturi sau recipiente pentru alimente destinate consumului imediat sau utilizate pentru produse de tip fast-food, statele membre vor trebui să adopte și să implementeze măsurile necesare pentru a realiza o reducere cantitativă măsurabilă a consumului acestora până în anul 2026.

Comercianții vor trebui să pună la dispoziție la punctul de vânzare către consumatorul final alternative reutilizabile la produsele respective și să se asigure că produsele din plastic de unică folosință nu sunt furnizate gratuit la punctul de vânzare către consumatorul final. Statele membre pot impune inclusiv restricții de comercializare, asigurându-se că astfel de produse vor fi înlocuite cu alternative care sunt reutilizabile sau nu conțin plastic.

2. Pentru produse din plastic cum ar fi bețișoarele pentru urechi, tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești), farfurii, paie pentru băuturi, bețe care se atașează baloanelor sau care sprijină baloanele, pungi din plastic care se fărâmițează în timp și ambalaje fast-food pe bază de polistiren expandat s-au instituit restricții de introducere pe piață, acestea urmând a fi interzise.

În ceea ce privește recipientele pentru băuturi din plastic, producătorii vor putea introduce pe piața începând cu anul 2025 numai sticle PET fabricate în proporție de cel puțin 25% din plastic reciclat.

3. Pentru produse din plastic de tipul absorbantelor și tampoanelor igienice, șervețelelor umede, produselor din tutun cu filtre din plastic, paharelor pentru băuturi s-au impus cerințe speciale de etichetare. Astfel, producătorii trebuie să se asigure că aceste produse poartă un marcaj clar, lizibil și de neșters, plasat direct sau pe ambalajul produsului, care informează consumatorii cu privire la opțiunile adecvate de gestionare a deșeurilor sau mijloacele de eliminare care trebuie să fie evitate pentru produsele respective, impactul negativ asupra mediului al aruncării sau al altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a acestora, prezența materialelor plastice în componența lor

4. Pentru produsele din plastic de unică folosință de tipul recipientelor pentru alimente, pachete și folii din material flexibil, pahare pentru băuturi, pungi de transport din plastic subțire, produse din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun, șervețele umede, baloane și pungi de transport din plastic subțire s-a instituit răspunderea extinsă a producătorilor. Astfel:

  • producătorii vor suporta costurile de colectare a deșeurilor rezultate și costurile de transport și de tratare subsecvente, inclusiv costurile de curățare a deșeurilor și costurile legate de măsurile de sensibilizare cu privire la aceste produse. Contribuțiile financiare suportate de producători pentru a se conforma acestor obligații nu vor trebui să depășească costurile necesare prestării serviciilor în cauză într-un mod eficient și vor fi convenite în mod transparent între actorii vizați;
  • în ceea ce privește filtrele pentru produsele din tutun care conțin materiale plastice, producătorii trebuie să suporte costurile de colectare a deșeurilor care sunt aruncate în sistemele publice de colectare, precum și ale transportului și tratării ulterioare ale acestor deșeuri. Costurile pot include crearea unei infrastructuri de colectare a filtrelor uzate, cum ar fi amplasarea recipientelor adecvate în zonele în care se aruncă multe deșeuri;
  • producătorii echipamentelor de pescuit care conțin plastic vor trebui să suporte costurile de colectare separată a deșeurilor care au fost descărcate în instalațiile portuare de preluare sau în alte sisteme de colectare, precum și costurile transportului și tratării ulterioare a acestora, respectiv costurile aferente măsurilor de sensibilizare a publicului cu privire la echipamentele de pescuit care conțin plastic.

5. Pentru sticlele din plastic de unică folosință având o capacitate de până la trei litri s-au instituit măsuri de colectare separată, în sensul în care statele membre vor trebui să ia măsurile necesare pentru a colecta separat în vederea reciclării, până în 2025, o cantitate de sticle din plastic egală cu 77 %, ca greutate din produsele de plastic de unică folosință introduse pe piață într-un anumit an, procentul urmând a crește la 90 % până în anul 2029.

Acest lucru presupune instituirea unor scheme de returnare a garanției și stabilirea de obiective de colectare separată. Măsurile vor afecta în special producătorii, dar posibil și companiile care comercializează consumatorului final produse ambalate în sticle din plastic de unică folosință, aceștia din urmă urmând să suporte alături de producători, după cum va fi stabilit la nivel național în fiecare stat membru, costurile ocazionate de colectarea separată.

6. Pentru majoritatea produselor din plastic de unică folosință directiva impune măsuri de sensibilizare și informare a populației.

Obligația de informare a consumatorilor cu privire la impactul deșeurilor din plastic asupra mediului, stimularea comportamentului responsabil al acestora și creșterea gradului de sensibilizare a populației cu privire la daunele provocate mediului sunt măsuri care pot reveni, după cum va fi reglementat de fiecare stat membru, atât producătorilor produselor din plastic cât și comercianților finali.

Opiniile autorului nu coincid neapărat cu poziția Radio Europa Liberă

  • 16x9 Image

    Gabriela Tănase

    Gabriela Tănase, senior associate al casei de avocatură Zamfirescu Racoți & Partners, are experiență de peste 18 ani în domeniul avocaturii de consultanță. Se implică preponderent în proiecte din domeniile financiar-bancar, fuziuni și achiziții, dreptul mediului, protecția datelor cu caracter personal, executare silită și insolvență.

XS
SM
MD
LG