Linkuri accesibilitate

STS: Licitație de 100 milioane de euro pentru modernizarea rețelelor


Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a demarat o licitație restrânsă pentru încheierea unui acord cadru pe 7 ani pentru extinderea și modernizarea rețelelor de cupru și fibră optică pe întreg teritoriul național, valoarea estimată a contractului fiind de 99,4 milioane de euro (fără TVA), arată datele din Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), citat de Hotnews.

Acordul cadru are ca obiect extinderea ariei geografice și modernizarea reţelelor de telecomunicații speciale, pe suport de cupru și fibră optică, aflate în administrarea STS, pe întreg teritoriul național, prin racordarea la acestea a diverse puncte de prezență proprii sau ale beneficiarilor STS, în scopul asigurării în aceste puncte de comunicaţii protejate, securizate, fiabile şi de calitate", arată anunțul de licitație.

La licitație sunt așteptați între 10 și 20 de operatori comunicații.

Investițiile (obiectivele de investiții) realizate în baza acordului-cadru ce va fi încheiat în urma procedurii de achiziție publică vor consta în proiectarea și execuția de lucrări de construcții pentru realizarea de infrastructuri (rețele) de telecomunicaţii speciale, subterane și supraterane, pe întreg teritoriul țării, inclusiv acordarea de asistență tehnică pe perioada implementării acestora", mai precizează instituția.

Finanțarea contractelor se va face în special de la bugetul de stat, dar și din fonduri externe nerambursabile.​ Atribuirea contractelor subsecvente se va face în urma reluării competiției între operatorii economici semnatari ai acestui acord-cadru.

STS estimează că se vor atribui 140 contracte subsecvente, câte 20 pe fiecare din anii 2020-2026.

Accesul la documentele de achiziții publice este restricționat. Operatorii interesați pot obține informații adresând solicitări direct la STS.

În privința derulării procedurii, toți candidații selectați în prima etapă vor primi o invitație de participare la Etapa a II-a. Conform prev art. 65 alin. (2) din OUG 114/2011, este interzisă invitarea la Etapa II a procedurii de licitație restrânsă a unui operator economic care nu și-a depus candidatura în cadrul Etapei I a procedurii sau care nu a îndeplinit criteriile de calificare și selecție.

În conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) din OUG 114/2011, în cazul în care numărul candidaților care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție pentru Etapa a II-a este mai mic decat numărul minim indicat în anunțul de participare, STS va avea dreptul fie de a anula procedura de atribuire, fie de a o continua numai cu acel/acei candidat/candidați care îndeplinește/îndeplinesc criteriile solicitate. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare la licitație este 7 iulie 2020. În aceeași zi va avea loc și ședința de deschidere a ofertelor.

XS
SM
MD
LG