Linkuri accesibilitate

România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la progresele în domeniul digital


Cu ritmul lent de îmbunătățire a competențelor digitale, România întârzie și UE în atingerea obiectivului deceniului digital propus de Comisia Europeană. (Foto: Vicepreședinta CE pentru o Europă pregătită pentru era digitală, Margrethe Vestager)
Cu ritmul lent de îmbunătățire a competențelor digitale, România întârzie și UE în atingerea obiectivului deceniului digital propus de Comisia Europeană. (Foto: Vicepreședinta CE pentru o Europă pregătită pentru era digitală, Margrethe Vestager)

România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană la Indicele economiei și societății digitale (DESI).

România a rămas în urmă în ceea ce privește o serie de indicatori ai dimensiunii capitalului uman, cu un nivel foarte scăzut de competențe digitale de bază în comparație cu media UE, transmite, joi, Comisia Europeană.

În schimb, își menține locurile fruntașe în ceea ce privește proporția femeilor specialiste în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (locul 2) și în ceea ce privește numărul absolvenților în acest domeniu (locul 4).

O schimbare semnificativă a ritmului de pregătire a României în ceea ce privește competențele digitale este esențială pentru ca UE să atingă obiectivul deceniului digital privind competențele digitale de bază și specialiștii în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

România are rezultate relativ bune în ceea ce privește conectivitatea, aceasta reprezentând dimensiunea pentru care obține cel mai bun punctaj.

Proporția utilizării serviciilor de acoperire de bandă largă fixă de cel puțin 100 Mbps (57 %) și prin rețelele fixe de foarte mare capacitate (87 %) depășește media UE.

Acest lucru este, de asemenea, important având în vedere obiectivul deceniului digital de acoperire în proporție de 100 % a tuturor gospodăriilor prin rețelele de gigabiți până în 2030.

Cu toate acestea, performanțele României în ceea ce privește integrarea tehnologiilor digitale și a serviciilor publice digitale sunt slabe în comparație cu cele ale celorlalte state membre ale UE.

Ponderea IMM-urilor care au cel puțin un nivel de bază de intensitate digitală (22 %) și procentajul întreprinderilor care fac schimb electronic de informații (17 %) este cea mai scăzută din UE.

Nivelul scăzut de digitalizare și progresele relativ lente împiedică economia României să profite pe deplin de oportunitățile oferite de tehnologiile digitale.

Această situație este agravată și mai mult de nivelul foarte scăzut al serviciilor publice digitale, atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi.

Continuarea pandemiei de COVID-19 în 2021 și schimbările frecvente de guvern - cinci guverne în ultimii 4 ani - reprezintă o provocare deosebită pentru această țară.

Digitalizarea reprezintă în continuare o prioritate pentru actualul guvern aflat la putere începând din 25 noiembrie 2021, alături de simplificarea legislației și crearea unui mediu de reglementare favorabil întreprinderilor.

Cu un sprijin pentru investiții de aproape 6 miliarde de euro, Planul de redresare și reziliență al României include măsuri pentru integrarea deplină a digitalizării în toate dimensiunile DESI, și anume competențele digitale, conectivitatea, sprijinul acordat întreprinderilor și serviciile publice digitale.

În timp ce majoritatea acestor măsuri sunt gestionate de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, alte ministere și entități publice sunt responsabile de punerea în aplicare a măsurilor din domeniul digital conexe.

O structură de guvernanță flexibilă, care să evite fragmentarea și să asigure o punere în aplicare coerentă și eficace, ar sprijini eforturile de digitalizare depuse în temeiul planului național de redresare și reziliență, spune Comisia Europeană.

XS
SM
MD
LG